СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГЕС

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО
ОБЛАДНАННЯ ГЕС. ГІДРОАГРЕГАТИ
(РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ)
КИЇВСЬКА ГЕС

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне  підприємство “Львівське конструкторське бюро”

РОЗРОБНИКИ:

Сегін Б.Є., Цар Г.С. (керівник розробки),  Копач О.В., Бойко Н.М.

ЗА УЧАСТЮ:

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2 УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра 

Департамент електроенергетичного комплексу
Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції
Департамент правового забезпечення
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  

Публічне  акціонерне товариство «Укргідроенерго» 

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ  Міністерства енергетики  та вугільної промисловості України від 23 березня 2016 року за № 196

4 НА ЗАМІНУ

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008
Ресурсні елементні кошторисні норми  «Норми  часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС.  Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГЕС». Наказ Міністерства палива та енергетики України  від 11 вересня 2008 року за № 461

5 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:       2021 р. 

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Нормативна частина

01 Турбіна

02 Камера, капсула, ущільнення гідротурбіни і напрямний апарат

03 Ротор турбіни

04 Ротор генератора

05 Статор генератора

06 Підп’ятники і підшипники

07 Допоміжне обладнання

08 Cистема регулювання09 система збудження

10 Інші роботи

11 Усунення ковпачків з корпусу статора генератора з заварюванням отворів

12 Гідравлічна частина регулятора частоти обертання

13 Додаткові роботи

14 Зварювальні роботи

15 Секції ґрат, затвор, кришка

16 Кантування обладнання

17 Технічне діагностування кранів

Додаток А  Бібліографія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
від 23 березня 2016 р. № 196

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО
ОБЛАДНАННЯ ГЕС. ГІДРОАГРЕГАТИ

(РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ)
КИЇВСЬКА ГЕС  

Чинний від 2016-03-30

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт “Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГЕС” установлює основні витрати часу ремонтного персоналу, спеціальних машин та механізмів під час виконання робіт з ремонту основного і допоміжного обладнання Київської ГЕС, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

1.2 Цей стандарт застосовують для:

- ноpмування пpаці робітників, зайнятих ремонтом обладнання ГЕС;

- обліку тpудових витpат;

- pозpахунку трудомісткості робіт;

- планування чисельності pемонтно-експлуатаційного пеpсоналу;

- складання кошторисно-фінансової документації на ремонт обладнання ГЕС відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102.

1.3 Цей стандарт поширюється на виконання ремонтних робіт господарським способом, підрядним способом спеціалізованими організаціями незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності. 

1.4 Застосування цього стандарту обумовлюється договором між замовником і підрядником. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 003:2010 Національний Класифікатор України «Класифікатор професій»;

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

НПАОП 40.1-1.01 Правил безпечної експлуатації електроустановок;

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008 Ресурсні елементні кошторисні норми. Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт,

реконструкція, модернізація). Київська ГЕС;

СОУ-Н МЕВ 40.1 00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації.

 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

Випробування – експериментальне визначення якісних і (або) кількісних характеристик властивостей об’єкта івипробувань як результат дії на його функцію при моделюванні об’єкта.

Допоміжне обладнання – обладнання, яке входить до системи забезпечення роботи основного обладнання.

Модернізація діючого обладнання – зміна конструкції діючого обладнання, яка забезпечує покращання його показників призначення, підвищення надійності, зниження енергетичних, матеріальних витрат і трудових ресурсів при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті, а також з метою можливості застосування при експлуатації дешевших (недефіцитних) видів палива, сировини, матеріалів.

Основне обладнання – обладнання, яке виконує основну технологічну функцію (котел, турбіна, генератор).

Пошкодження – порушення справного стану пристрою у процесі експлуатації при збереженні працездатного стану.

Реконструкція – комплекс заходів для покращення функціонування обладнання або для використання його за новим призначенням шляхом значних змін, котрі торкаються принципової сутності конструкції, компоновки і технологічної схеми. 

Ремонт – комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин. 

Технічне обслуговування – комплекс операцій або операція для підтримки справного стану чи працездаптності об’єкта при використанні його за призначенням під час простою, зберігання і транспортування.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті наведені наступні познаки та скорочення:

-  ГЕС   – гідроелектростанція;

-  люд.-год. – людино-година;

-  МНУ – маслонапырна установка;

-  ПВР   – проект виконання робіт;

-  ТВС   – технічне водопостачання;

УЗД   – ультразвукове дослідження.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ 1.5:2003  Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до     змісту нормативних документів.

2. ДК 003:2010  Національний Класифікатор України “Класифікатор професій”.

3. СОУ-Н МПЕ 001:2006  Правила розроблення нормативних документів.

4. СОУ-Н МПЕ 002:2006  Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

5. СОУ-Н МПЕ 003:2006  Правила затвердження, реєстрації та підготовки до видання нормативних документів.

6. Російсько-український технічний словник. – Київ: Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1964.

7. Сучасний російсько-український українсько-російський словник: 30 000 слів + граматика / Укладач М.А.Тищенко. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online