СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГАЕС

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ГЕС. ГІДРОАГРЕГАТИ
(РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ)
КИЇВСЬКА ГАЕС

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство «Львівське конструкторське бюро»

РОЗРОБНИКИ:

Сегін Б.Є., Цар Г.С. (керівник розробки),  Бойко Н.М., Копач О.В.

ЗА УЧАСТЮ:

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2 УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра   

Департамент електроенергетичного комплексу
Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції
Департамент правового забезпечення
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» 

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства енергетики  та вугільної промисловості України від 23 березня 2016 року за № 196

4 НА ЗАМІНУ

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008
Ресурсні елементні кошторисні норми  «Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС.  Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГАЕС». Наказ Міністерства палива та енергетики України від 11 вересня 2008 року за № 461

5  ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:      2021 р. 

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Нормативна частина

01 Робоче колесо

02 Напрямний апарат

03 Генератор

04 Ротор, статор генератора

05 Кришка турбіни, турбінний підшипник

06 Маслонапірна установка

07 Підготовка до пуску турбіни і пусконалагоджувальні роботи

08 Розвантаження, навантаження, кантування і подавання обладнання при ремонті агрегатів

09 Обробка поверхонь

10 Очищення та грунтування металевих поверхонь

11 Зварювальні роботи

12 Окремі роботи

13 Гідротехнічні споруди

14 Технічне діагностування кранів

Додаток А Бібліографія 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
від 23 березня 2016 р.  № 196

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО
ОБЛАДНАННЯ ГЕС. ГІДРОАГРЕГАТИ
(РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ)
КИЇВСЬКА ГАЕС

Чинний від 2016-03-30

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт “Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація)” (далі – ремонт) установлює основні витрати часу ремонтного персоналу, спеціальних машин та механізмів під час виконання робіт з ремонту основного і допоміжного обладнання Київської ГАЕС, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

1.2 Цей стандарт застосовують для:

- ноpмування пpаці робітників, зайнятих ремонтом обладнання ГАЕС;

- обліку тpудових витpат;

- pозpахунку трудомісткості робіт;

- планування чисельності pемонтно-експлуатаційного пеpсоналу;

- складання кошторисно-фінансової документації на ремонт обладнання ГЕС відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102.

1.3 Цей стандарт поширюється на виконання ремонтних робіт господарським способом, підрядним способом спеціалізованими організаціями незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності. 

1.4 Застосування цього стандарту обумовлюється договором між замовником і підрядником. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 003:2010 Національний Класифікатор України «Класифікатор професій»;

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

НПАОП 40.1-1.01 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008 Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГАЕС;

СОУ-Н МЕВ 40.1 00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації.

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

Випробування – експериментальне визначення якісних і (або) кількісних характеристик властивостей об’єкта івипробувань як результат дії на його функцію при моделюванні об’єкта.

Допоміжне обладнання – обладнання, яке входить до системи забезпечення роботи основного обладнання.

Модернізація діючого обладнання – зміна конструкції діючого обладнання, яка забезпечує покращання його показників призначення, підвищення надійності, зниження енергетичних, матеріальних витрат і трудових ресурсів при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті, а також з метою можливості застосування при експлуатації дешевших (недефіцитних) видів палива, сировини, матеріалів.

Основне обладнання – обладнання, яке виконує основну технологічну функцію (котел, турбіна, генератор).

Пошкодження – порушення справного стану пристрою у процесі експлуатації при збереженні працездатного стану.

Реконструкція – комплекс заходів для покращення функціонування обладнання або для використання його за новим призначенням шляхом значних змін, котрі торкаються принципової сутності конструкції, компоновки і технологічної схеми. 

Ремонт – комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин. 

Технічне обслуговування – комплекс операцій або операція для підтримки справного стану чи працездаптності об’єкта при використанні його за призначенням під час простою, зберігання і транспортування.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті наведені наступні познаки та скорочення:

ГАЕС гідроакумулююча електростанція;

ГЕС  – гідроелектростанція; люд.-год. – людино-година;

МНУ – маслонапірна установка;

ПВР  – проект виконання робі;

ТВП – технічне водопостачання.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

2. ДК 003:2005 Національний Класифікатор України “Класифікатор професій”.

3. СОУ-Н МПЕ 001:2006 Правила розроблення нормативних документів.

4. СОУ-Н МПЕ 002:2006 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

5. СОУ-Н МПЕ 003:2006 Правила затвердження, реєстрації та підготовки до видання нормативних документів.

6. Російсько-український технічний словник. – Київ: Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1964.

7. Сучасний російсько-український українсько-російський словник: 30 000 слів + граматика / Укладач М.А.Тищенко. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online