ДСТУ EN 894-4:2016 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування (EN 894-4:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 894-4:2016
(EN 894-4:2010, IDT)

Безпечність машин

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ
ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

Частина 4. Розміщення та компонування
індикаторів і органів керування

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-10-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. термін надання чинності перенесено з 2017-10-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 894-4:2010 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators (Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 894-4:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи розміщення та компонування індикаторів і органів керування

5 Етапи і кроки розміщення і компонування індикаторів і органів керування

5.1 Етап 1 — Визначення завдань/дій та зібраної інформації

5.1.1 Крок 1.1 — Визначити завдання і функції

5.1.2 Крок 1.2 — Визначити відповідні фізичні і когнітивні характеристики операторів

5.2 Етап 2 — Визначення вимог до завдань і обмежень

5.2.1 Крок 2.1 — Скласти перелік індикаторів і органів керування

5.2.2 Крок 2.2 — Визначити основні пріоритети

5.2.3 Крок 2.3 — Визначити робочі пози оператора

5.2.4 Крок 2.4 — Визначити просторові обмеження

5.2.5 Крок 2.5 — Визначити і проаналізувати інформаційні потоки

5.3 Етап 3 — Розміщення індикаторів і органів керування

5.3.1 Крок 3.1 — Визначити розташування зон поля зору і зон простору керування для основних і допоміжних органів

5.3.2 Крок 3.2 — Визначити розташування пультів і панелей керування

5.3.3 Крок 3.3 — Розмістити індикатори й органи керування на пультах і панелях керування відповідно до пріоритетів і обмежень

5.4 Етап 4 — Компонування індикаторів і органів керування. Принципи та застосування

5.4.1 Загальні положення

5.4.2 Крок 4.1 — Скомпонувати індикатори й органи керування між собою. Групування

5.4.3 Крок 4.2 — Забезпечити відповідність

5.4.4 Крок 4.3 — Забезпечити інтеграцію системи

5.5 Етап 5 — Реалізація та оцінювання

5.5.1 Загальні вимоги

5.5.2 Кроки проведення оцінювання

Додаток А (довідковий) Розміри панелей керування для роботи сидячи і стоячи

Додаток В (довідковий) Методи кодування

Додаток С (довідковий) Застосовність колірних сполучень

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів ідентичних з європейськими та міжнародними ‘стандартами; посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 894-4:2016 (EN 894-4:2010, IDT) «Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 894-4:2010 (версія en) «Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 894-4:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування Частина 4. Компонування та розміщення (EN 894-4:2010, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Вступ» і «Нормативні посилання» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 894-4:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 894 складається з чотирьох частин:

— Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators (Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування);

— Part 2: Displays (Частина 2. Індикатори);

— Part 3: Control actuators (Частина 3. Органи керування);

— Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators (Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування).

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт був підготовлений як гармонізований зі змістом Директиви щодо машин та пов’язаних правил EFTA*.

Цей документ є стандартом типу В, як це зазначено в EN ISO 12100. Положення цього документа можуть бути доповнені або змінені стандартом типу С.

Примітка. Для машин, на які поширюються вимоги стандарту типу С і які були спроектовані і побудовані відповідно до положень цього стандарту типу В, положення стандарту типу С мають пріоритет над положеннями цього стандарту.

Національна примітка

* Європейська асоціація вільної торгівлі..

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ
Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування

SAFETY OF MACHINERY
ERGONOMICS REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF DISPLAYS AND CONTROL ACTUATORS
Part 4. Location and arrangement of displays and control actuators

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить ергономічні вимоги до розміщення та компонування індикаторів і органів керування з метою уникнення ризиків, пов’язаних з їх використанням.

Цей стандарт поширюється на індикатори і органи керування машин та інше оснащення взаємодії (наприклад, прилади та пристрої, приладові панелі, пульти керування та моніторингу).

Цей стандарт не поширюється на розміщення та компонування індикаторів і органів керування, які вироблені до дати опублікування цього документа.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN ISO 9241-11 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability (ISO 9241-11:1998)

EN ISO 9241-110 Ergonomics of the human-system interaction — Part 110: Dialogue principles (ISO 9241-110:2006)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ:

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1:1997 + A1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN ISO 9241-11 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні

EN ISO 9241-110 Ергономіка взаємодії «людина-система». Частина 110. Принципи діалогу (ISO 9241-110:2006)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online