ДСТУ EN 614-1:2018 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ
ПРОЕКТУВАННЯ
Частина 1. Термінологія та загальні принципи

ДСТУ EN 614-1:2018
(EN 614-1:2006 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 липня 2018 р. № 226 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles (Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 614-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні принципи

4.1 Загальні положення

4.2 Доступне проектування для людей з особливими потребами

4.3 Урахування розмірів тіла, поз, рухів тіла та фізичної сили людей

4.4 Урахування розумових здібностей людини

4.5 Урахування фізичного впливу робочого середовища на людину

5 Долучення ергономічних принципів у процес проектування машин

5.1 Загальні положення

5.2 Ергономічні завдання, які треба виконати під час проектування машин

Додаток А (довідковий) Настанови щодо застосування тризонної системи оцінювання

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 614-1:2006 + А1:2009 та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС з поправками Директиви 98/79/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 614-1:2006 + А1:2009 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 614-1:2018 (EN 614-1:2006 + А1:2009, IDT) «Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 614-1:2006 + А1:2009 (версія en) «Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles» зі зміною.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 614-1:2014, прийнятого в Україні методом підтвердження.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 614-1:2006 + А1:2009 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ
Частина 1. Термінологія та загальні принципи

SAFETY OF MACHINERY
ERGONOMIC DESIGN PRINCIPLES
Part 1. Terminology and general principles

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює ергономічні принципи, яких варто дотримуватися під час проектування машин.

Цей стандарт поширюється на взаємодію між операторами та машинами під час установлення, експлуатування, регулювання, обслуговування, чищення, демонтування, ремонтування чи транспортування устатковання, та містить принципи, які треба враховувати для збереження здоров’я, безпеки та сприятливого стану оператора. Стандарт установлює рамки, у яких треба застосовувати діапазон більш доречних стандартів ергономіки та інших пов’язаних стандартів, що стосуються проектування машин.

Ергономічні принципи, наведені в цьому стандарті, застосовують до всіх діапазонів можливостей та характеристик людини для забезпечення безпеки, здоров’я, сприятливого стану та загальної ефективності системи. Інформацію треба тлумачити відповідно до передбаченого використання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14121-1 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN ISO 12100-1 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи

EN ISO 14121-1 Безпека машин. Оцінювання небезпеки. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1:2007)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online