ДСТУ EN 418:2003 Безпечнiсть машин. Пристрої аварiйної зупинки. Функцiювання i принципи проектування (EN 418:1992, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ПРИСТРОЇ АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ ФУНКЦІЮВАННЯ І ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

(EN 418:1992, IDT)
ДСТУ EN 418:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Національний науково- дослідний інститут охорони праці (ННДІ охорони праці), Технічні комітети зі стандартизації «Верстати» (ТК 75) і «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНИЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситніченко, Н. Крівцов, Е. Скочко, Т. Скрипець

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 р. № 126 з 2004-10-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

3 Національний стандарт відповідає EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment — Functional aspects and principles for design (Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціювання і принципи проектування). Стандарт видано з дозволу СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Аварійна зупинка (функція)

3.2 Устатковання для аварійної зупинки

3.3 Пристрій керування

3.4 Пристрій ручного керування

3.5 Привод машини

4 Вимоги безпеки

4.1 Загальні вимоги

4.2 Спеціальні вимоги до електроустатковання

4.3 Умови експлуатації і вплив навколишнього середовища

4.4 Конструкція, колір і розміщення пристроїв керування аварійної зупинки

4.5 Додаткові вимоги до тросів, використовуваних у пристроях керування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment — Functional aspects and principles for design (Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функ- ціювання і принципи проектування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати» і ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у випадках застосовування перерахувань відповідно до правил граматики української мови проставлено розділовий знак «;».

Міжнародні документи, на які є посилання у стандарті, є рекомендовані.

Копії цих стандартів, у разі потреби, можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

ВСТУП

Відповідно до основних вимог безпеки, викладених у директиві ЄС з машинобудування, для аварійної зупинки, описаної в 6.1.1 EN 292-2, необхідна наявність пристроїв аварійної зупинки у всіх типів устатковання, за винятком:

— машин, на яких встановлюване устатковання аварійної зупинки не знижує ризик через те, що не зменшується тривалість зупинки устатковання, або вжиті заходи не в змозі знизити ризик;

— переносного і керованого вручну устатковання.

Метою цього стандарту є викладення функційних вимог, які ставлять до устатковання аварійної зупинки, через необхідність дотримування основних заходів безпеки, викладених у директиві ЄС з машинобудування.

Як доповнення до цього стандарту у 1992 році CENELEC/TC 17 B розробив стандарт на пристрій керування (див. 3.3) електричної системи аварійної зупинки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ПРИСТРОЇ АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ ФУНКЦІЮВАННЯ І ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

SAFETY OF MACHINERY
EMERGENCY STOP EQUIPMENT FUNCTIONAL ASPECTS AND PRINCIPLES FOR DESIGN

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає загальні принципи проектування пристроїв аварійної зупинки для машинного устатковання, незалежно від виду використовуваної енергії.

На рисунку 1 показано функційне розмежування пристроїв аварійної зупинки. На рисунку 2 показано розміщення цих пристроїв у машині.

Оператор зрозумів необхідність аварійної зупинки

Рисунок 1 — Функційні аспекти застосовування EN 418

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатова- них посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 60204-1:1985 Electrical equipment of industrial machines — Part 1: General requirements

NOTE: EN 60204-1:1985 has undergone a major revision and the resulting

prEN 60204-1:1991 «Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements» has been adopted in February 1992. In order to help make the transition between

EN 60204-1:1985 and its new version, every reference to section or sub-section of

EN 60204-1:1985 in the present standard is complemented by a reference to the equivalent part of prEN 60204-1:1991.

EN 60947-5-1: 1992 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5: Control circuit devices and switching elements — Chapter 1: Definitions, characteristics, tests — Section 3: Special requirements for control switches with positive opening operation

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи і технічні умови

EN 60204-1:1985 Електроустатковання промислових машин. Частина 1. Загальні вимоги

Примітка. Стандарт EN 60204-1:1985 було істотно перероблено, і він став основою для розроблення

prEN 60204-1:1991 Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги. Даний проект було прийнято у лютому 1992 р. З метою полегшення переходу від

EN 60204-1:1985 до його нової версії у цьому стандарті вказується на зв’язок розділу або підрозділу

EN 60204-1:1985 із відповідним в prEN 60204-1:1991

EN 60947-5-1:1992 Комутаційна і керувальна апаратура низької напруги. Частина 5. Прилади кола керування й елементи перемикання. Розділ 1. Визначання, характеристика, випробовування. Частина 3. Спеціальні вимоги, які ставлять до перемикачів із примусовим розмиканням контактів

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовані такі терміни та відповідні їм визначення:

2.1 аварійна зупинка (функція) (emergency stop (function))

Функція, призначена:

— запобігати небезпеці або зменшувати небезпеку, що виникла для персоналу у разі ушкодження машини чи у процесі її роботи;

— повинна вмикатися одним рухом оператора, у випадках, коли звичайна функція зупинки не відповідає поставленій меті.

Небезпечні ситуації, розглядувані у цьому стандарті, можуть виникнути у результаті:

— функційних помилок (збоїв у роботі машини, непередбачених властивостей оброблюваного матеріалу, помилок операторів);

— нормальної роботи.

Примітка. Такі функції, як реверсування або обмежування руху, відводжування, екранування, гальмування, роз’єднування тощо, можуть бути частиною функцій аварійної зупинки. У цьому стандарті ці функції не розглянуто

2.2 устатковання для аварійної зупинки (emergency stop equipment)

Система пристроїв, призначена для здійснювання аварійної зупинки (див. рисунок 2, на якому показано, до яких частин машини ці пристрої відносяться)

2.3 пристрій керування (control device)

Та частина устатковання для аварійної зупинки, що подає команду на аварійну зупинку у разі дії на відповідний пристрій ручного керування

2.4 пристрій ручного керування (manual control (actuator))

Частина пристрою керування, що під час дії на неї оператора урухомлює пристрій керування (див. 4.4.1)

2.5 привод машини (machine actuator)

Силовий механізм, що здійснює рух машини.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online