ДСТУ ISO 11428:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 11428:1996, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ергономіка

СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ ВІЗУАЛЬНІ

Загальні вимоги, проектування та випробування
(ISO 11428:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 11428:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК121)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов (науковий керівник); В. Свірко, канд. психол. наук; І. Козелецька

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 290 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11428:1996 Ergonomics — Visual danger signals — General requirements, design and testing (Ергономіка. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки та ергономіки

4.1 Загальні положення

4.2 Можливість виявлення

4.3 Можливість розпізнавання

4.4 Блиск

4.5 Відстань

4.6 Тривалість

5 Фізичні вимірювання

6 Суб’єктивне візуальне перевіряння

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11428:1996 Ergonomics — Visual danger signals — General requirements, design and testing (Ергономіка. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познака в ISO 11428:1996 Lux Cd/m2 Hz
Познака в цьому стандарті лк Кд/м2 Гц

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», які виділено рамкою. Міжнародний стандарт ISO 3864:1994 і європейські стандарти EN 292-2:1991/А1:1995 та prEN 894-2:1992 упроваджено в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 3864-1:2005 (ISO 3864-1: 2002, ЮТ), ДСТУ EN 292-2-2001 (EN 292-2:1991+А1:1995, ЮТ) і ДСТУ EN 894-2-2001 (EN 894-2:1997, ЮТ), відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІКА
СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ ВІЗУАЛЬНІ
Загальні вимоги, проектування та випробування

ЭРГОНОМИКА
СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ ВИЗУАЛЬНЫЕ
Общие требования, проектирование и испытания

ERGONOMICS
VISUAL DANGER SIGNALS
General requirements, design and testing

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює критерії сприйняття візуальних сигналів небезпеки людьми, для яких їх призначено і які мають відповідним чином розпізнавати їх і реагувати на них. Він установлює вимоги щодо безпеки та ергономіки, відповідні фізичні вимірювання та правила суб’єктивного візуального перевіряння. Крім того, він містить вказівки з розроблення сигналів з метою їхнього чіткого сприймання та розрізняння, як це визначено в 5.3 ISO/TR 12100-2:1992.

Цей стандарт не поширюється на сигнали небезпеки:

— представлені як написом, так і піктограмою;

— ті, що передають за допомогою дисплеїв.

Цей стандарт не застосовують у разі, коли потрібні спеціальні настанови, наприклад під час стихійного лиха та для громадського транспорту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3864:1994 Safety colours and safety signs

ISO/TR 12100-2:1992 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

IEC 73:1991 Coding of indicating devices and actuators by colours and supplementary means

IEC 1310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3864:1994 Кольори та знаки безпеки

ISO/TR 12100-2:1992 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

ІЕС 73:1991 Кодування пристроїв відображення інформації та органів керування кольором і додатковими засобами

ІЕС 1310-1:1995 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, слухових і тактильних сигналів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online