СОУ-Н ЕЕ 20.579:2009 Кліматичні дані для визначення навантажень на повітряні лінії електропередавання. Методика опрацювання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

КЛІМАТИЧНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ
НА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ.
МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ

СОУ-Н ЕЕ 20.579:2009

Відповідає офіційному тексту

Міністерство палива та енергетики України
 Об’єднання енергетичних підприємств
 «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
Київ-2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська науково-технічна електроенергетична асоціація “Аселенерго”

2 РОЗРОБНИКИ: Г. Гримуд, О.Кармазін, О.Лещенко, В.Молчанов, Я. Назім, В.Нейман, С Турбін

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Л. Власенко

4 УЗГОДЖЕНО: Заступник міністра палива та енергетики України, B. Лучніков

Департамент з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C. Меженний

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України, В. Сокиран

Об’єднання енергетичних підприємств “ГРІФРЕ” (ОЕП “ГРІФРЕ”), В. Пержинський

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Міністерство палива та енергетики України Наказ №12 від 16.01.2009 р, 16 квітня 2009р

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ 2013 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Методика опрацювання метеорологічних даних для визначення кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання

7 Використання опрацьованих кліматичних даних для визначення навантажень на повітряні лінії електропередавання

Додаток А Матеріали з кліматичних даних по метеостанціях України

Додаток Б Перелік метеостанцій України

Бібліографія

ВСТУП

Нормативний документ “Кліматичні дані для визначення навантажень на повітряні лінії електропередавання. Методика опрацювання” (далі - Методика) розроблено відповідно до Програми заходів щодо впровадження Глави 2.4 “Повітряні лінії електропередавання до 1 кВ” та Глави 2.5 “Повітряні лінії електропередавання вище 1 кВ до 750 кВ” Правил улаштування електроустановок у редакції 2006 року (ПУЕ:2006).

Методику призначено для опрацювання первинних даних багаторічних спостережень метеопараметрів на території України з метою уточнення навантажень на повітряні лінії електропередавання (ПЛ) під час виконання проектів нового будівництва та реконструкції ПЛ і оперативного обслуговування діючих ПЛ.

Методику доповнено довідковими матеріалами з кліматичних даних по метеостанціях України за весь період спостережень до 2006 року включно.

До Методики окремо розроблено програму опрацювання метеоданих на персональній електронно-обчислювальній машині.

Методику розроблено Українською науково-технічною електроенергетичною асоціацією “Аселенерго” за участю фахівців Державного проектно-вишу кувального та науково-дослідного інституту “Укренергомережпроект” (В. Нейман, О. Кармазін), Донбаської національної академії будівництва та архітектури (Я. Назім, О. Лещенко, С.Турбін ), Державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” (Г. Гримуд).

Пропозиції та зауваження до Методики просимо надсилати за адресою: 03057, м.Київ, вул.Смоленська, 19 Українська науково-технічна електроенергетична асоціація “Аселенерго”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України № 12
від «16» січня 2009 р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

КЛІМАТИЧНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ
НА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ.
МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ

Чинний від 2009-04-16

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цю Методику застосовують для визначення механічних навантажень від кліматичних впливів на повітряні лінії електропередавання під час проектування об’єктів нового будівництва та реконструкції повітряних ліній, а також експлуатації діючих повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами ПУЕ:2006.

1.2 Методику призначено для застосування на підприємствах електроенергетики, які належать до сфери управління МІнпаливенерго України або щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

- МСН 2.04-01-98 (СНиП 23-01-99) Строительная климатология (Будівельна кліматологія)

- Глава 2.5 ПУЕ:2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

- СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ

- СОУ-Н ЕЕ 20.667:2007 Кліматичні навантаження на повітряні лінії електропередавання з урахуванням топографічних особливостей. Методика

- СОУ-Н ЕЕ 21.262:2008 Кліматичне забезпечення будівництва та експлуатації електричних мереж

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online