СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 2. Конструктивні елементи ліній

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ВІД 35 кВ ДО 750 кВ

Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній

СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська науково-технічна електроенергетична асоціація “Аселенерго”

2 РОЗРОБНИКИ: С. Турбін, В. Молчанов, Г. Крижов, Т. Удод, Г. Гримуд, Є. Горохов, В. Нейман, Я. Назім, С. Бакаев, О. Турбіна

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, В. Вдовенко

4 УЗГОДЖЕНО:

Заступник міністра палива та енергетики України B.  Лучніков

Департамент з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C.   Меженний

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України, К. Фролов

Об’єднання енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП “ГРІФРЕ”), О. Процепко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінпаливенерго України від 27 серпня 2007 р. № 415

6 НА ЗАМІНУ: ГКД 34.20.571-96 Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану та перерахунку, затвердженого Міненерго України 07.08.95

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Організація контролю технічного стану конструкцій опор повітряних ліній електропередавання

7 Підготовчі роботи

8 Уточнення навантажень і впливів

9 Визначення характеристик матеріалу конструкцій опор повітряних ліній електропередавання

10 Огляд конструкцій опор повітряних ліній електропередавання

11 Обстеження конструкцій опор повітряних ліній електропередавання

12 Перерахунок опор повітряних ліній електропередавання за даними натурного огляду

13 Оцінювання технічного стану опор повітряних ліній електропередавання

14 Принципи маркування елементів повітряних ліній електропередавання

15 Правила безпеки під час проведення обстеження опор повітряних ліній електропередавання

Додаток А Класифікація дефектів (пошкоджень), їх допустимі значення та принципові заходи щодо відновлення працездатності елементів конструкцій

Додаток Б Перелік приладів, інструментів, пристроїв і матеріалів, необхідних під час обстеження опор повітряних ліній електропередавання

Додаток В Методика визначення тяжіння у відтяжках опор повітряних ліній електропередавання

Додаток Г Форми Відомості дефектів і пошкоджень

Додаток Д Зразок оформлення Паспорта технічного стану ПЛ

Додаток Е Методика оцінювання несучої здатності елементів сталевих конструкцій на стадії корозійного руйнування

Додаток Ж Класифікація принципових рішень щодо підвищення експлуатаційної надійності та живучості опор повітряних ліній електропередавання

Додаток И Бібліографія

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 27 серпня 2007 р. № 415

СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ВІД 35 кВ ДО 750 кВ

Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній

Чинний від 2007-11-27

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Методичні вказівки призначено для застосування на підприємствах електроенергетичної галузі, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України та щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави.

1.2 Ці Методичні вказівки містять основні положення з організації, обсягів і структури робіт з обстеження та паспортизації металевих і залізобетонних опор повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ та їх фундаментів.

1.3 Ці Методичні вказівки не установлюють порядок обстежень закріплення стояків залізобетонних опор у грунті.

1.4 Положення цих Методичних вказівок є обов’язковими під час проведення поточних оглядів, спеціалізованих обстежень, паспортизації та проектування підсилення і реконструкції металевих і залізобетонних опор повітряних ліній електропередавання.

1.5 Вимоги щодо безпечності роботи з обстеження та паспортизації металевих і залізобетонних опор повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ викладено в розділі 15.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 p. № 575/97-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863

ІЕС 60826 Design Criteria of Overhead Transmission Lines ( Загальні положення з проектування повітряних ліній електропередавання)

ІЕС 61774 Overhead Lines - Meteorological Data for Assessing Climatic Loads (Метеорологічні дані для визначення кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання)

МЭК 652 Испытания опор воздушных линий электропередачи механическими нагрузками (Випробування опор повітряних ліній електропередавання механічними навантаженнями)

ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3760-98 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ГОСТ 9.039-74 ЕСЗКС Коррозионная агрессивность атмосферы (ЄСЗКС Корозійна агресивність атмосфери)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Методы оценки внешнего вида (Покриття лакофарбові. Методи оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.002-84 СТБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит (Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захистів)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение (Метали. Методи випробувань на розтягування)

ГОСТ 1545-80 Проволока. Метод испытания на скручивание (Дріт. Метод випробування на скручування)

ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) Проволока. Метод испытания на перегиб (Дріт. Метод випробування на перегин)

ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу (Метали та сплави. Метод вимірювання твердості за Віккерсом)

ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1х7(1+6). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ЛК-0 конструкції їх7(1+6). Сортамент)

ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1X 19(1+6+12). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ТК конструкції 1X19(1+6+12). Сортамент)

ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 х37(1+6+12+18). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ТК конструкції 1x37(1+6+12+18). Сортамент)

ГОСТ 3065-80 Канат спиральный типа ТК конструкции 1x61(1+6+12+18+24). Сортамент (Канат спіральний типу ТК конструкції 1x61(1+6+12+18+24). Сортамент)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З'єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. МетодьГвыявления и определения величины зерна (Сталі та сплави. Методи виявлення та визначення величини зерна)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт із низьковуглецевої сталі холоднотягнутий для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні та метал наплавлений. Методи відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт із вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 9012-59 Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Бринеллю (Метали. Методи випробувань. Вимірювання твердості за Брінелем)

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Методи вимірювання твердості за Роквелом)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценка макроструктуры (Сталь. Методи випробувань і оцінка макроструктури)

ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на растяжение (Дріт. Метод випробування на розтягування)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханическая упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічна зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 14019-80 (ИСО 7438-85) Металлы. Методы испытания на изгиб (Метали. Методи випробування на згин)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності)

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры (Конструкції та вироби залізобетонні. Радіаційний метод визначення товщини захисного шару бетону, розмірів та розташування арматури)

ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения (Контроль неруйнівний. Методи акустичні. Загальні положення)

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю)

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия (Метали та сплави. Метод вимірювання твердості за Брінелем переносними твердомірами статичної дії)

ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара (Метали та сплави. Метод вимірювання твердості на межі текучості вдавлюванням кулі)

ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору) (Метали та сплави. Вимірювання твердості методом пружного відскоку бійка (за Шором)

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення з розрахунків)

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции (Бетони. Методи визначення міцності за зразками, що відібрані з конструкції)

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конструкції). - Зі змінами 1996 і 1998 pp.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиГІ ІІ-23-81 Нормы проектирования. Стальные конструкции (Норми проектування. Сталеві конструкції)

СНиП ІІІ-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (Правила виробництва і приймання робіт. Техніка безпеки в будівництві)

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будівель та споруд

ДБН 362 - 92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпеки експлуатації електроустановок

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації захисних засобів

НПАОП 0.00.1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

Глава 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих Методичних вказівках, та визначення позначених ними понять.

3.1 відмова конструкції

Подія, яка полягає в порушенні працездатності конструкції

3.2 відхилення параметру

Невідповідність фактичного значення будь-якого з параметрів технічного стану вимогам нормативно-технічних документів

3.3 вплив

Будь-яка дія, внаслідок якої в конструкції змінюються внутрішні напруги, деформації або інші параметри стану

3.4 вузол конструкції

З'єднання різнорідних елементів конструкцій, які мають задану міцність і жорсткість

3.5 граничний стан конструкції

Стан, за якого конструкція опори повітряної лінії електропередавання в цілому або її частина чи основа перестають задовольняти заданим вимогам

3.6 дефект конструкції

Відхилення форми чи фактичних розмірів елементів чи конструкцій в цілому або їх якості від вимог нормативно-технічної або проектної документації, що виникає під час проектування, виготовлення, транспортування і монтажу

3.7 діагностика конструкції

Процес установлення технічної конструкції

3.8 довговічність конструкції

Властивість конструкції тривалий час зберігати працездатний стан за встановленої системи технічного обслуговування й прийнятого порядку проведення ремонтів        

3.9 допустиме відхилення (дефект, пошкодження)

Відхилення, за наявності якого конструкції зберігають працездатність

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online