СОУ-Н МПЕ 40.1.21.543:2005 Гідротехнічні споруди систем технічного водопостачання теплових електростанцій. Типова інструкція з експлуатації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ 40.1.21.543:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ
СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Типова інструкція з експлуатації

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ 2005

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ E. І. Яковенко, І. Г. Пікалова

4 ПОГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики. С. М. Тітенко

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 176 від 18.04.2005 p., І. В. Плачков

6 НА ЗАМІНУ РД 34.21.543-88 Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций, затверджена Головтехуправлінням Міненерго СРСР 24.11.88

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2010 p.

Зміст

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Скорочення

4 Загальні вказівки

4.1 Основні завдання

4.2 Вказівки до складання виробничих інструкцій з експлуатації ITC

5 Заходи безпеки

6 Підготовка до роботи

7 Експлуатаційні режими ГТС

8 Експлуатаційний контроль за станом і роботою ГТС

8.1 Загальні вказівки

8.2 Спостереження за бетонними та залізобетонними ГТС

8.3 Спостереження за ґрунтовими ГТС

8.4 Контроль за фільтраційним режимом гребель та інших ГТС ТЕС

8.5 Контроль за рівнем і витратою води

8.6 Вимірювання температури води

8.7 Спостереження за русловими процесами і зимовим режимом

8.8 Візуальні спостереження і технічний огляд

8.9 Одиничні інструментальні вимірювання деформації і технічні засоби вимірювальної техніки

9 Технічне обслуговування і ремонт

9.1 Технічне обслуговування

9.2 Ремонт

10 Дії персоналу в разі наближення до межі безпечної експлуатації ГТС

Додаток А Форма журналу реєстрації осідань і переміщень

Додаток Б Форма журналу реєстрації п’єзометричних рівнів

Додаток В Форма акта технічного огляду гідротехнічних споруд

ВСТУП

Цей документ (далі Типова інструкція) установлює основні технічні вимоги до експлуатації гідротехнічних споруд теплових електростанцій.

Типова інструкція розроблена відповідно до чинних міжгалузевих і галузевих нормативних документів.

Типова інструкція вміщує загальні вказівки з експлуатації гідротехнічних споруд теплових електростанцій (споруд підвідного тракту; водопідіймальних споруд водоприймачів і насосних станцій; напірних і зливних циркуляційних водоводів; відвідних каналів з сифонними регулюючими і спрягаючими спорудами; водоскидів тощо), на основі яких повинні складатись виробничі інструкції з експлуатації гідротехнічних споруд.

Затверджено Наказ Міністерства палива та енергетики України № 176 від 18 квітня 2005 р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ
СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Типова інструкція з експлуатації

Чинний з 17 череня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний документ встановлює вимоги до експлуатації гідротехнічних споруд (ГТС) систем технічного водопостачання теплових електростанцій (ТЕС), за винятком градирень, і призначена для спеціалістів, які займаються експлуатацією ГТС ТЕС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Оіроительство. Электробезопасность. Общие требования (Будівництво. Електрична безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные, металлические. Технические условия (Рулетки вимірювальні, металеві. Технічні умови)

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності)

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки повірочні. Технічні умови)

ГОСТ 15126-80 Средства измерения скорости течения воды. Вертушки гидрометрические речные. Общие технические требования (Засоби вимірювання швидкості води. Вертушки гідрометричні річкові)

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающегося контроля (Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю)

РД 34.21.301. Методические указания по организации визуальных контрольных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений электростанций (Методичні вказівки з організації візуальних контрольних спостережень за станом гідротехнічних споруд електростанцій)

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.343:2005 Методичні вказівки. Склад і періодичність експлуатаційного контролю за станом гідротехнічних споруд гідравлічних і теплових електростанцій

РД 34.21.521-91 Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений (Типова інструкція з технічної експлуатації виробничих будівель та споруд енергопідприємств. Частина 1. Організація експлуатації будівель і споруд)

ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання евекіростшіцій України. Положення про галузеву систему нагляду

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж

ГКД 34.21.501-2003 Типова інструкція з експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд

ГКД 34.21.542-93 Гідротехнічні споруди гідроелектростанцій. Інструкція з експлуатації

ДНАОП 0.00-1.03-2002 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 0.00-1.17-92 Единые правила безопасности при взрывных работах (Єдині правила безпеки під час вибухових робіт)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

НАОП 1.1.10-1.03-76 Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций (Правила техніки безпеки під час експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій)

ВСН 29-81 Норми технологічного проектування теплових електростанцій

СНиП ГІІ-4 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online