ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-9:2016
(ISO 80000-9:2009;
ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ

Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Технічним комітетом стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), м. Харків

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 439 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-9:2009 Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics (Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика) зі зміною ISO 80000-9:2009/Amd. 1: 2011

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3651.1-97 у частині додатка А.8

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-9:2009

Вступ до ISO 80000-9:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Назви, позначення та визначення

Додаток А (обов’язковий) Атомні числа, назви та символи хімічних елементів

Додаток В (обов’язковий) Символи хімічних елементів та нуклідів

Додаток С (обов’язковий) pH

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9:2009, IDT) «Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-9:2009 (версія en) Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics зі зміною ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 3651.1-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення» в частині додатка А.8.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— у таблиці, крім міжнародного позначення, наведено українське позначення одиниць фізичних величин;

— таблиці оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-9:2009

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) є всесвітньою федерацією національних організацій зі стандартизації (організацій-членів ISO). Розроблення міжнародних стандартів зазвичай здійснюють технічні комітети ISO. Кожен член, зацікавлений у діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, встановлених у Директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, схвалені технічними комітетами, розсилають членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % організацій-членів, що беруть участь у голосуванні.

Треба мати на увазі, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого одного або всіх патентних прав.

ISO 80000-9 був розроблений Технічним комітетом ISO/TC 12 «Величини і одиниці» спільно з Технічним комітетом ІЕС/ТС 25 «Величини і одиниці» (зміна 1 2011).

Це перше видання ISO 80000-9 скасовує і замінює ISO 31-8:1992. Воно також містить поправку ISO 31-8:1992/Amd.1:1998. Основні технічні зміни, порівняно з попередніми стандартами, такі:

— змінено представлення числових виразів;

— змінено нормативні посилання;

— уведено деякі нові пункти;

— уведено деякі нові хімічні елементи в додаток А;

— Додаток С з pH було переглянуто і його текст повністю змінено.

ISO 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 1. Загальні положення.

— Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях.

— Частина 3. Простір та час.

— Частина 4. Механіка.

— Частина 5. Термодинаміка.

— Частина 7. Світло.

— Частина 8. Акустика.

— Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика.

— Частина 10. Характеристичні числа.

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 6. Електромагнітні явища.

— Частина 13. Інформатика та інформаційні технології.

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

ВСТУП до ISO 80000-9:2009

0.1 Розташування таблиць

Таблиці величин та одиниць у цьому стандарті розташовані так, що величини, наведені в таблицях з лівого боку, відповідають одиницям, наведеним на сторінках з правого боку.

Усі одиниці між двома суцільними лініями в таблицях на правій сторінці відносяться до величин, розташованих між відповідними суцільними лініями в таблицях на лівих сторінках.

Там, де нумерацію пункту було змінено під час перегляду частини ISO 31, номер у попередньому виданні зазначено в дужках у таблиці на лівій сторінці під новим номером для величини; тире використовують для позначення того, що цей пункт був відсутній у попередньому виданні.

0.2 Таблиці величин

Назви найбільш важливих величин англійською та французькою мовами, що належать до сфери застосування цього стандарту, наведені разом з їх символами і, в більшості випадків, з їх визначеннями. Ці назви і символи мають рекомендаційний характер. Визначення надано для ідентифікації величин у Міжнародній системі величин (ISQ), наведених у таблиці на лівих сторінках; список цих величин не є вичерпним.

Зазначено скалярний, векторний або тензорний характер величин, особливо якщо це необхідно для визначень.

У більшості випадків наведено лише одну назву і лише один символ величини; якщо для однієї величини наведено дві або більше назви чи два або більше символи і немає спеціальних відмінностей між ними, то вони перебувають у рівному статусі. Якщо існує два типи курсивного шрифту, то надається лише один з них. Це не означає, що інший тип курсивного шрифту є неприйнятним. Не рекомендовано використовувати ці варіанти у різних значеннях. Символ у дужках означає, що він є резервним символом, який буде використовувано в певному контексті, якщо основний символ використовують з іншим значенням.

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні положення

Назви одиниць для відповідних величин подано разом з міжнародними познаками і визначеннями. Ці назви одиниць залежать від мови, але познаки є міжнародними та однаковими на всіх мовах. Для отримання додаткової інформації див. брошуру в SI (8-е видання 2006 року) Міжнародного бюро мір і ваг (ВІРМ) та ISO 80000-11).

Одиниці розташовані так:

a) Спочатку наведено когерентні одиниці SI. Одиниці SI схвалено Генеральною конференцією мір та ваг (CGPM). Рекомендовано застосовувати когерентні одиниці SI; десяткові кратні та частинні від одиниць SI, утворені за допомогою префіксів, хоча в явному вигляді їх не згадано.

b) Далі наведено деякі позасистемні одиниці, схвалені Міжнародним комітетом мір і ваг (СІРМ) або Міжнародною організацією законодавчої метрології (OIML), або ISO та ІЕС для використання разом з одиницями SI.

Такі одиниці відокремлено в пункті від одиниць SI пунктирною лінією.

c) Позасистемні одиниці, схвалені СІРМ для використання нарівні з одиницями SI, наведено дрібним шрифтом (меншим, ніж розмір шрифту в основному тексті) в колонці «Перевідні коефіцієнти та примітки».

d) Позасистемні одиниці та ті, які не рекомендовано до використання, надано лише в додатках до деяких частин цього стандарту. Ці додатки є довідковими, в першу чергу стосовно перевідних коефіцієнтів, і не є невід’ємними частинами цього стандарту. Одиниці, які не рекомендовано до використання, скомпоновано у дві групи:

1) одиниці в системі CGS (система сантиметр-грам-секунда) зі спеціальними назвами;

2) одиниці, засновані на футі, фунті, секунді та деяких інших пов’язаних з ними одиницях.

e) Інші позасистемні одиниці наведено для інформації, особливо стосовно перевідних коефіцієнтів, які надано в довідковому додатку.

0.3.2 Зауваження щодо одиниць для величин із розмірністю один або безрозмірних величин

Когерентною одиницею будь-якої величини з розмірністю один, яку також називають безрозмірною величиною, є число один, позначення 1. При вираженні значення такої величини символ 1 зазвичай не пишуть.

Приклад 1

Показник заломлення n = 1,53 -1 = 1,53.

Для утворення кратних або частинних одиниць не використовують префікси. Замість префіксів рекомендовано використовувати степені числа 10.

Приклад 2

Число Рейнольдса Re = 1,32 • 103.

Враховуючи те, що площинний кут зазвичай визначають як відношення двох довжин, а просто­ровий кут як відношення двох площ, у 1995 p. CGPM встановила, що в системі SI радіан, позначення рад, і стерадіан, позначення ср, є безрозмірними похідними одиницями. Це означає, що площинний кут і просторовий кут вважають похідними величини з розмірністю один. Таким чином, одиниці радіан і стерадіан дорівнюють одному; їх можна опустити або використовувати у виразах для похідних оди­ниць, щоб показати відмінність між величинами різного роду, що мають однакову розмірність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

QUANTITIES AND UNITS
Part 9. Physical chemistry and molecular physics

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено назви, позначення та визначення для величин і одиниць фізичної хімії та молекулярної фізики. Там, де це доречно, також наведені перевідні коефіцієнти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі дато­ваних посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 80000-3:2006 Quantities and units — Part 3: Space and time

ISO 80000-4:2006 Quantities and units — Part 4: Mechanics

ISO 80000-5:2007 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics

IEC 80000-6:2008 Quantities and units — Part 6: Electromagnetism.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 80000-3:2006 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час

ISO 80000-4:2006 Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

ISO 80000-5:2007 Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка

ІЕС 80000-6:2008 Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online