ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ВИМІРЮВАЧІ ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ
В КРОВІ ТА ВИДИХУВАНОМУ ПОВІТРІ
Методика повірки

ДСТУ 8950:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Українській науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 листопада 2019 р. №373 з 2021-01-01

З Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови виконання повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки

11 Виконання повірки

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (обов’язковий) Характеристики КГС, застосовуваних для повірки аналізаторів

Додаток В (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — вимірювачів вмісту алкоголю в крові та видихуваному повітрі, які перебувають в експлуатації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ВИМІРЮВАЧІ ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ В КРОВІ
ТА ВИДИХУВАНОМУ ПОВІТРІ
Методика повірки

METROLOGY
ANALYZERS OF ALCOHOL CONTENT IN BLOOD
AND EXHALED AIR
Verification procedure

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вимірювачі вмісту алкоголю в крові та видихувваному повітрі, (далі — аналізатори), які перебувають в експлуатації, та встановлює методику їх повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип аналізаторів), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] здійснюють повірку аналізаторів.

1.4 Під час повірки потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал аналізаторів становить один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

ДСТУ ISO 6141:2017 (ISO 6141:2015, IDT)Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші

ДСТУ ISO 7504:2018 (ISO 7504:2015, IDT) Аналіз газів. Словник термінів

ДСТУ ISO 14912:2005 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей (IS014912:2003, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9:2000, ISO 80000-9, ISO) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online