ДСТУ ISO 7504:2018 Аналіз газів. Словник термінів (ISO 7504:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Аналіз газів
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ПЕРЕДМОВА

ДСТУ ISO 7504:2018
(ISO 7504:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7504:2015 Gas analysis — Vocabulary (Аналіз газів. Словник термінів) і внесений з дозволу ISO, ВІВС II, Chemin de Blandonnet, 8, СР 401,1214 Vernier, Geneva, Switzerland. Усі права щодо використання стандартів ISO в будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за ISO

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 7504:2003

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни щодо загальних понять

4 Терміни щодо фізичних властивостей

5 Терміни щодо калібрувальних газів

6 Терміни щодо методів готування газових сумішей

7 Терміни щодо зберігання газів у балонах

8 Терміни щодо аналізування газів

9 Терміни з метрології

Додаток А (обов’язковий) Перелік термінів, визначених в ISO/IEC Guide 98-3 та ISO/IEC Guide 99

Додаток В (обов’язковий) Визначення щодо відбирання проби

Додаток С (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик умовних познак

Додаток НВ (довідковий) Визначення термінів з ISO/IEC Guide 98-3 та ISO/IEC Guide 99, наведених у додатку А

Додаток НГ (довідковий) Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 7504:2018 (ISO 7504:2015, IDT) «Аналіз газів. Словник термінів», ідентичний щодо ISO 7504:2015 (версія en) «Gas analysis — Vocabulary».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 7504:2003 Аналіз газів. Словник термінів (ISO 7504:2001, IDT).

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 7504:2015 як таку, що не стосується змісту стандарту;

— виправлено помилку в 5.1 ISO 7504:2015, а саме: наведено внутрішнє посилання на 9.4 замість помилкового 9.3;

— виправлено помилку в додатку С ISO 7504:2015, а саме: замість слів «sample point» наведено «sampling point»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виокремлене рамкою;

— у 4.2 наведено «Національну примітку», виокремлену в тексті рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів);

— долучено довідковий додаток НБ (Абетковий покажчик умовних познак);

— долучено довідковий додаток НВ (Визначення термінів з ISO/IEC Guide 98-3 та ISO/IEC Guide 99, наведених у додатку А);

— долучено довідковий додаток НГ (Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

У стандарті англомовний термін «gas analysis» перекладено українською мовою як «аналіз газів» чи «аналізування газів», відповідно до суміщеної терміностатті з ДСТУ ISO 7504:2003:

[аналіз газів] [аналізування газів]

[Галузь науки й техніки, яка стосується] [Дії, що їх виконують з метою] якісного та/або кількісного визначення деяких або всіх компонентів, наявних у пробі газу.

ISO/IEC Guide 98-3:2008, ISO/IEC Guide 99:2007 та ISO Guide 30:2015, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АНАЛІЗ ГАЗІВ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

GAS ANALYSIS
VOCABULARY

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено терміни у сфері аналізу газів, переважно ті, що стосуються калібрувальних газових сумішей, використовуваних для аналізування газів і вимірювання їхніх властивостей. Стандарт не охоплює термінів, які стосуються лише конкретних методів аналізування газів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, загалом або частково, потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)

ISO 10715:1997 Natural gas — Sampling guidelines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Непевність вимірів. Частина 3. Настанова щодо вираження непевності вимірів

ISO/IEC Guide 99:2007 Міжнародний словник з метрології. Основні та загальні поняття і відповідні терміни

ISO 10715:1997 Природний газ. Указівки щодо відбирання проб.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online