ДСТУ 691:2004 Чорниця свіжа. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧОРНИЦЯ СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 691:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 130

3 На заміну ДСТУ 691-92

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони довкілля

6 Пакування та маркування

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії постачальника

11 Додаток А Харчова та енергетична цінність 100 г чорниці свіжої

12 Додаток Б Код ДКПП

13 Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧОРНИЦЯ СВІЖА
Технічні умови

ЧЕРНИКА СВЕЖАЯ
Технические условия

BILBERRIES FRESH
Specifications

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ягоди дикорослої чорниці свіжої (далі за текстом — ягоди), які заготовляють, поставляють, реалізують для споживання у свіжому вигляді і для промислового переробляння.

Код ДКПП зазначено у додатку Б.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку для життя та здоров’я населення і забезпечує охорону довкілля, викладено в 3.1.3, 3.1.4, 4, 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 10131-93 Правила приймання. Ящики из древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Характеристики

3.1.1 Умови збирання

Постійні лісокористувачі видають дозвіл на збирання ягід, у разі досягнення їх технічної зрілості, в межах установлених лімітів, затверджених місцевими органами влади.

Ягоди збирають в суху погоду, щоб уникнути ураження їх псевдоборошнистою росою, вручну.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online