СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання. Методичні вказі...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ
ХРОМАТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ВІЛЬНИХ ГАЗІВ,
ВІДІБРАНИХ ІЗ ГАЗОВОГО РЕЛЕ, І ГАЗІВ, РОЗЧИНЕНИХ
У ІЗОЛЯЦІЙНОМУ МАСЛІ МАСЛОНАПОВНЕНОГО
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006

Відповідає офіційному тексту

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ НІЦ «ЗТЗ-Сервіс» ВАТ «ВІТ»

2 РОЗРОБНИКИ: В. Бережний, О. Стеценко, Ю. Повстяна, Г. Головань, Л. Безугла

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, В. Скрипниченко

4 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра палива та енергетики України, О. Шеберстов

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України, К. Фролов

Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»), К. Сова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2006 р. № 539

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Відбирання проб масла

7 Відбирання проб газу з газового реле

8 Транспортування і зберігання проб масла і газу

9 Хроматографічний аналіз

10 Градуювання хроматографічних установок

11 Підготовка проб для аналізу

12 Кількісне оброблення результатів хроматографічного аналізу

13 Оцінювання похибок хроматографічного аналізу

Додаток А Виконання аналізу та градуювання хроматографа по важких вуглеводневих газах (пропан і бутен)

Додаток Б Форма журналу реєстрації результатів хроматографічного аналізу газів

Додаток В Підготовка хроматографічних колонок

Додаток Г Методи приготування градуювальник сумішей по чистих газах у маслі

Додаток Д Градуювання шприца

Додаток Е Метод визначення коефіцієнта розподілу

Додаток Ж Форма протоколу результатів хроматографічного аналізу

Додаток И Приклад оцінювання похибки результатів аналізу розчинених у маслі газів

Додаток К Бібліографія

ВСТУП

Маслонаповнене електрообладнання є однією з основних складових електричних станцій та електричних мереж, що визначають надійність виробництва і передавання електроенергії.

Одним з ефективних і широко впроваджених у практику експлуатації способів діагностики маслонаповненого електрообладнання є метод хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів (ХАРГ), що утворюються в результаті старіння масла і твердої ізоляції та, в основному, у результаті локальних дефектів теплового та електричного характеру.

Висновок про істотність і вид дефекту можна зробити на основі складу газів і швидкості їх утворення.

Виходячи з важливості хроматографічного методу аналізу газів для діагностики маслонаповненого трансформаторного обладнання в Україні вперше провадиться перегляд нормативного документа з підготовки та проведення хроматографічного аналізу газів, розчинених у маслі маслонаповненого електрообладнання, і газів, що вільно виділились у газовому реле. У документі викладено методи з відбирання проб масла і газу з маслонаповненого трансформаторного обладнання, проведення градуювання й аналізу газів з газового реле та газів, розчинених у маслі, подано описання хроматографічної апаратури, схем і пристроїв, що використовуються для вилучення газів.

У цих Методичних вказівках викладено способи відбирання проб газів і масла, транспортування та зберігання проб газу і масла, вилучення газів з масла, приготування градуювальник газових сумішей і розчинів газів у маслі, оброблення результатів аналізу з урахуванням похибки виміру, рекомендовано апаратуру для проведення хроматографічного аналізу газів.

Отримання достовірних і точних результатів ХАРГ, виконаних згідно з цими Методичними вказівками, можливе за умови наявності в персоналу, який займається аналізом та обробленням результатів, відповідних знань у сфері теоретичних і практичних основ газохроматографічного аналізу, а саме: принципів побудови газохроматографічних комплексів і вибору колонок і сорбентів, що використовуються, фізико-хімічних процесів під час вилучення газів з масла, проведення ХАРГ і під час детектування компонентів у детекторах. Також персонал повинен мати відповідні практичні навики роботи на газових хроматографах і бути ознайомленим з методами виконання загальнолабораторних робіт. Відбирання проб і аналіз трансформаторного масла потрібно провадити згідно з правилами техніки безпеки під час експлуатації електроустановок, правилами улаштування та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, і правилами техніки безпеки під час проведення робіт у хімічній лабораторії.

Персонал, зайнятий газохроматографічним аналізом, повинен проходити навчання на спеціалізованих курсах з підготовки спеціалістів з ХАРГ трансформаторних масел або на курсах з підготовки персоналу для роботи та налагодження хроматографічного обладнання.

Умови проведення градуювання, екстракції та аналізу: температура від 18 °С до 25 °С, тиск — 760 ± 5 мм рт ст.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ
ХРОМАТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ВІЛЬНИХ ГАЗІВ,
ВІДІБРАНИХ ІЗ ГАЗОВОГО РЕЛЕ, І ГАЗІВ, РОЗЧИНЕНИХ
У ІЗОЛЯЦІЙНОМУ МАСЛІ МАСЛОНАПОВНЕНОГО
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Чинний від 2007-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Методичні вказівки поширюються на все електрообладнання, в якому як рідкий діелектрик використано мінеральне масло.

1.2 Положення цих Методичних вказівок поширюються на всі підприємства, що експлуатують маслонаповнене електрообладнання та належать до сфери управління Мінпаливенерго України або щодо яких воно здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 Ці Методичні вказівки розраховані для застосування персоналом, зайнятим експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом і виробництвом трансформаторного маслонаповненого обладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 8.207—76 Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений (Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи оброблення результатів вимірювань), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 15 березня 1976 р. № 619

ГОСТ 10157—79 Аргон жидкий и газообразный. Технические условия. Сорт высший (Аргон рідкий і газоподібний. Технічні умови. Сорт вищий), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету стандартів СРСР від 23 листопада 1979 р. № 4496

ДСТ 17567—81 Газова хроматографія. Терміни та визначення, затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету стандартів СРСР від 09 червня 1981 р. № 2880

ДСТУ 2681—94 Метрологія. Терміни та визначення, затверджено та надано чинності Наказом Держстандарту України № 189 від 26 липня 1994 р.

ДСТУ 3214—2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах, затверджено та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України від 9 квітня 2003 р. № 61

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online