СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ

ПРИЙМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ.
 НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

СОУ-Н ЕЕ 43-101:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Науково-технічний учбово-консультативний центр» Української науково-технічної електроенергетичної асоціації «АсЕпЕнерго» (ДП «Науково-технічний учбово-консультаційний центр»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінпаливенерго України від 25 лютого 2009 р. № 113

3 ПЕРШЕ ПЕРЕВИДАННЯ ЗІ ЗМІНАМИ: № 1, затвердженою наказом Міненерговугілля від 13.02.2018 р. № 110

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Стислі відомості про трансформаторні масла, їх класифікацію та показники якості

6 Приймання трансформаторного масла, яке поставляють на підприємство

6.1 Загальні положення

6.2 Оцінювання якості трансформаторного масла до його поставки

6.3 Постачання та приймання трансформаторного масла

6.4 Зберігання трансформаторного масла

7 Застосування трансформаторного масла на підприємствах

7.1 Сфера застосування трансформаторних масел та вимоги до якості масел, які заливають і доливають у електрообладнання

7.2 Змішування трансформаторних масел

7.3 Підготовка масла до заливання в електрообладнання

8 Експлуатація трансформаторних масел

8.1 Стисла характеристика старіння масла в процесі експлуатації

8.2 Засоби і заходи, що запобігають окисленню трансформаторного масла

8.3 Експлуатаційний контроль якості трансформаторного масла. Обсяг, періодичність випробувань, граничні норми показників якості масла

9 Відновлення якості трансформаторних масел

9.1 Фізичні методи відновлення якості масла

9.2 Хімічні та фізико-хімічні методи відновлення якості масла

9.3 Регенерація масла із застосуванням адсорбентів

9.4 Уведення іонолу в трансформаторне масло

9.5 Порядок змішування і сфера застосування регенерованих масел

Додаток А Показники якості трансформаторних масел, методи визначення та вплив процесів старіння масел на значення показників, що визначаються

Додаток Б Стислі відомості про трансформаторні масла та їх класифікація

Додаток В Технологічне оброблення трансформаторних масел

Додаток Г Заходи безпеки в процесі експлуатації маслогосподарства

Додаток Д Синтетичні та природні адсорбенти

Додаток Е Спеціальні методики визначення показників

Додаток Ж Відомості про деякі марки масел та поділ їх на групи за стабільністю проти окислення

Додаток И Вказівки з експлуатації маслогосподарства

Додаток К Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на мінеральні трансформаторні масла всіх марок, що виготовлені з продуктів переробки нафти (ізоляційні оливи) або інших вуглеводнів мінерального походження та застосовуються у маслонаповненому електрообладнанні на підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

Норми встановлюють вимоги до якості свіжих, експлуатаційних і регенерованих масел, а також до якості масел перед та після заливання (доливання) їх в обладнання.

1.2 Положення та вимоги цих Норм застосовують у разі приймання, застосування та експлуатації трансформаторних масел і враховують під час замовлення та придбання масла і маслонаповненого електрообладнання.

1.3 У разі, якщо введені в дію раніше за ці Норми інші галузеві нормативні документи (НД) (Правила, Норми, Методичні вказівки, Інструкції тощо) або галузеві організаційно-розпорядчі документи (Циркуляри, Рішення тощо) містять відмінні, ніж викладені нижче в розділах цих Норм, положення та вимоги до приймання, застосування та експлуатації трансформаторних масел, у тому числі до обсягів і значень показників, за якими встановлюють належну якість таких масел, керуються зазначеними положеннями та вимогами цих Норм.

1.4 Положення та вимоги цих Норм стосовно приймання та застосування трансформаторного масла виконуються в повному обсязі в таких випадках:

- при придбанні масла, яке буде використовуватися в електрообладнанні, що знаходиться в експлуатації;

- при придбанні масла окремо від придбаного нового електрообладнання, в якому це масло буде застосовуватись, і відповідні положення та вимоги, наведені в цих Нормах стосовно застосування такого масла під час монтажу обладнання, не суперечать заводській документації на це обладнання. За наявності суперечностей вимоги до масла на стадіях монтажу, підготовки обладнання для введення його в роботу після монтажу і під час експлуатації приймаються такими, що відповідають заводській документації на це обладнання.

Якщо трансформаторне масло постачають разом із обладнанням або в його складі, то вимоги до цього масла, у тому числі до забезпечення належної його якості та контролю за відповідністю вказаної якості на стадіях приймання, зберігання і експлуатації, мають бути визначеними в відповідних технічних умовах на виготовлення обладнання або в інструкції по експлуатації цього обладнання (див. 6.2.1).

1.5 Положення та вимоги цих Норм стосовно контролю та забезпечення (у тому числі відновлення) належної якості трансформаторного масла в процесі його експлуатації слід у повному обсязі виконуються в таких випадках:

- під час експлуатації (у тому числі під час поточних і капітальних ремонтів) маслонаповненого електрообладнання, виготовленого в Україні та введеного в роботу після монтажу. Якщо в заводській документації на таке обладнання вказано інші, більш жорсткі, ніж в цих Нормах , вимоги до значень і переліку показників, за якими визначають якість трансформаторного масла, то керуються вимогами виробника цього обладнання;

- під час експлуатації маслонаповненого електрообладнання, змонтованого та введеного в роботу до 1999 p.;

- під час експлуатації маслонаповненого електрообладнання, виготовленого, змонтованого та введеного в роботу після 1999 p., якщо відповідні положення та вимоги цих Норм не суперечать заводській документації на це обладнання. Якщо існують суперечності, то контроль та забезпечення (у тому числі відновлення) належної якості трансформаторного масла в цьому обладнанні виконується згідно з заводською документацією на це обладнання.

1.6 На підставі положень цих Норм підприємства, що експлуатують маслонаповнене електрообладнання, можуть розробляти місцеві (для конкретного підприємства) інструкції, які враховують конкретні умови і сприяють раціональному використанню трансформаторних масел, підвищенню надійності експлуатації та подовженню строку служби електрообладнання.

1.7 Положення цих Норм застосовують під час розроблення та перегляду галузевих НД з питань експлуатації маслонаповненого електрообладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі національні стандарти та галузеві нормативні документи:

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

ДСТУ ГОСТ 33-2003 Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості

ДСТУ ISO 3679:2015 Визначення здатності до спалахуй температури спалаху. Прискорений рівноважний метод визначення у закритому тиглі (ISO 3679:2015)

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин

СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-95:2014 Трансформаторні оливи. Методика визначення фуранових сполук

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок. Київ, Міненерговугілля України, 2017

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цих Нормах, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу сертифікації - каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online