СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-70:2012 Проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими напругою 110 кВ і вище. Правила

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ ПІДСТАНЦІЙ З КОМПЛЕКТНИМИ РОЗПОДІЛЬНИМИ УСТАНОВКАМИ
ЕЛЕГАЗОВИМИ НАПРУГОЮ 110 кВ І ВИЩЕ. ПРАВИЛА

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-70:2012

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетичн компанія «Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центрелектроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НТЦЕ НЕК «Укренерго») за участі: Державного підприємства «Український науково- дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект», ВАТ «ЛьвівОРГРЕС», ПрАТ «ДЕКС», ТОВ «ЕКШС-Україна», ТОВ «НТЦ «ЕНПАСЕЛЕКТРО»

3 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв, Л. Бондаренко, Г. Бондарчук, Р. Буйний, В. Денисюк, А. Квицинський, М. Керніцький, В. Молчанов, І. Майстренко, С. Пузик, Н. Полуйко, В. Стрелковський

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міненерговугілля України від 09.10.2012 р. №781

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВИДАННЯ: 2017 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Виконання проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими. Планування та технологічний процес

5.1 Попереднє визначення конфігурації комплектної розподільної

5.2 Початковий етап проектування установки елегазової

5.3 Розроблення робочої документації

6 Схеми принципові електричні комплектних розподільних установок елегазових

6.1 Загальні вказівки

6.2 Схема розміщення компонентів комплектних розподільних установок елегазових

6.3 Інформація, яку має надавати замовник і виробник

6.4 Оптимізація комплектних розподільних установок елегазових

7 Координація ізоляції

7.1 Характеристика пробою елегазу

7.2 Процедура вибору ізоляції

7.3 Дії, які можна вжити для досягнення координації ізоляції

7.4 Інформація, яку має надавати замовник і виробник

8 Допоміжне обладнання

8.1 Загальні положення

8.2 Блокування

8.3 Контроль газу

8.4 Контроль стану комплектних розподільних установок елегазових

8.5 Електромагнітна сумісність

8.6 Інформація, яку мають надавати замовник і виробник

9 Компоновка та конструктивна частина підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

9.1 Загальні вимоги

9.2 Будівля і будівельні роботи

9.3 Протипожежний захист будівлі та приміщення КРУЕ

9.4 Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря

9.5 Водопостачання та каналізація

9.6 Опорні конструкції і доступність

9.7 Інформація, яку має надавати замовник і виробник

10 Захист від перенапруг та заземлення

10.1 Захист від грозових і внутрішніх перенапруг

10.2 Заземлення

11 Власні потреби підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

12 Оперативний струм підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

13 Релейний захист елементів підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

14 Керування, автоматика, сигналізація підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

15 Вимірювання та облік електроенергії

16 Автоматизовані системи диспетчерського технологічного управління і автоматизовані системи управління технологічними процесами

17 Діагностика

18 Інженерно-технічні засоби охорони

19 Транспортування та зберігання елементів комплектних 54 розподільних установок елегазових

19.1 Техніко-економічний аналіз

19.2 Транспортування, зберігання та приймання вантажу

19.3 Транспортування та зберігання елегазу

19.4 Інформація, яку має надавати замовник і виробник 

20 Монтаж комплектних розподільних установок елегазових 

20.1 Підготовка робочої площадки 

20.2 Підготовка робочої бригад

20.3 Монтаж нового КРУЕ

20.4 Розширення комплектних розподільних установок елегазових 

20.5 Інформація, яку має надавати замовник і виробник

21 Випробування

21.1 Загальні положення

21.2 Типові випробування 

21.3 Приймально-здавальні випробування

21.4 Випробування після монтажу на робочому майданчику

21.5 Інформація, яку має надавати замовник і виробник

Додаток А Основні компоненти комплектних розподільних установок елегазових

Додаток Б Критерії вибору комплектних розподільних установок елегазових

Додаток В Конфігурація комплектних розподільних установок елегазових

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Галузевий нормативний документ «Проектування підстанцій з комплектними розподільчими установками елегазовими напругою 110 кВ і вище. Правила» (далі - Правила) розроблено з метою створення нормативного документа, виконання вимог якого дасть змогу виконувати проектування електричних підстанцій, обладнаних комплектними розподільними установками елегазовими (КРУЕ) напругою 110 кВ і вище безпечних для обслуговуючого персоналу і довкілля.

Ці Правила встановлюють основні вимоги до технологічного проектування підстанцій (ПС) змінного струму з вищою напругою 110- 750 кВ із застосуванням КРУЕ, розвивають і доповнюють вимоги Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), ГКД 341.004.001-94 (Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ).

Ці Правила розповсюджуються на нове будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення ПС напругою 110 кВ і вище, у разі необхідності використання в цих електроустановках КРУЕ.

При розширенні, реконструкції або технічному переоснащенні діючих енергооб’єктів, з урахуванням діючих схем розподільних установок (РУ), компоновок обладнання, конструкцій будівель та допоміжних споруд, а також для енергооб’єктів нового будівництва допускаються обґрунтовані відступи від цих Правил, які погоджують з власником електричної мережі на стадії підготовки завдання на проектування. Зазначене не регламентує вимог щодо техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, відступи від яких погоджують в установленому порядку.

Застосування КРУЕ на ПС дає змогу забезпечувати:

- надійне і якісне електропостачання споживачів;

- відповідність усього комплексу показників ПС сучасному світовому технічному рівню;

- високий рівень технологічних процесів і якості будівельно- монтажних робіт;

- економічну ефективність, яку обумовлено обсягами капіталовкладень і ресурсів, площею землі, яку використовують під будівництво, зниженням експлуатаційних витрат;

- дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- ремонтну здатність обладнання і застосованих конструкцій;

- передові методи експлуатації, безпечні та зручні умови праці експлуатаційного персоналу;

- зменшення витрат часу на обслуговування обладнання.

Необхідність застосування КРУЕ визначають на підставі техніко-економічного обгрунтування.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила встановлюють основні рекомендації до проектування ПС змінного струму з вищою напругою від 110 кВ до 750 кВ із застосуванням КРУЕ, розвивають, доповнюють і деталізують вимоги чинних ПУЕ, ГКД 341.004.001, СОУ-Н ЕЕ 20.178, ГКД 34.20.507, а також чинних будівельних норм і правил та інших нормативних документів, перелік яких наведено в розділі 2.

1.2 Ці Правила застосовують у організаціях і підприємствах, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію електричних підстанцій з КРУЕ.

1.3 Дія цих Правил поширюється на нове будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення ПС напругою 110 кВ і вище в разі необхідності використання в цих електроустановках КРУЕ із закритою баричною системою.

1.4 У цих Правилах розглянуто питання, які не стосуються конкретно проектування ПС із застосуванням КРУЕ, але можуть бути використані проектувальником при підготовці матеріалів тендерної документації на постачання КРУЕ, яка може виконуватись за вимогою замовника.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-ХІІ

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. №45/95 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-ХІІ

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. №2289-VI

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Захист від пожежі

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5-2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В. 1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЭК 61010-1-90) Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму

ДСТУ ІЕС 60044-2:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні

ДСТУ ІЕС 60687:2004 Лічильники активної електроенергії змінного струму статичні (класів точності 0,2 S та 0,5 S)

ДСТУ ІЕС 61036-2001 Лічильники статичні активної енергії змінного струму (класи точності 1 та 2)

ДСТУ ІЕС 61268-2001 Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (класів точності 2 та 3)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

НАПБ 05.031-2010 (СОУ 41.0-21677681-34: 2010) Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд

НАПБ 05.032-2002 (ГКД 343.000.003.004-2002) Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів

НАПБ 05.037-2007(СОУ-Н ЕЕ 03.314:2007) Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах

НАПБ 06.015-2006 Перелік приміщень і будівель енергетичних підприємств Мінпаливенерго України з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

НАПБ В.01.056-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005) Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок. Інструкція

НАПБ В.05.023-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005) Інструкція щодо застосування вогнегасних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила  будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (Вимикачі змінного струму на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови)

ГОСТ 689-90 (МЭК 129-84) Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (Роз'єднувачі і заземлювачі змінного струму на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и електроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (Електрообладнання змінного струму на напругу від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 1983-2001 (МЭК 60044-2-97, МЭК 186-87) Трансформаторы напряжения. Общие технические условия (Трансформатори напруги. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний (Апарати та електротехнічні пристрої змінного струму на напругу понад 1000 В. Норма нагрівання за тривалого режиму роботи і методи випробувань)

ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия (Вводи конденсаторні герметичні на номінальну напругу 110 кВ і вище. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (код IP))

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги в частині стійкості до кліматичних зовнішніх впливаючих чинників)

ГОСТ 18620-86* Изделия электротехнические. Маркировка (Вироби електротехнічні. Маркування)

ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов (Електрообладнання та електроустановки. Метод вимірювання характеристик часткових розрядів)

ГОСТ 23216-78 Изделия электрические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий антикорозійний захист, упакування. Загальні вимоги та методи випробовувань)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.35.507-96 Оперативні перемикання в установках. Правила виконання

ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ

ГКД 341.004.003-94 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ та вище

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів

СОУ-Н ЕЕ 11.315:2007 Кількість електричної енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання

СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила

СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-47:2011 Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 110-750 кВ. Настанова щодо вибору та застосування

СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми

Правила устройства электроустановок. - 6-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок)

Глава 1.7 ПУЕ:2011 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

Глава 1.9 ПУЕ:2006 Зовнішня ізоляція електроустановок

Глава 2.3 ПУЕ:2008 Кабельні лінії напругою до 330 кВ

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

Розділ 6 ПУЕ:2006 Електричне освітлення

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго №258 від 25.07.2006

ТУ 6-02-1249 Элегаз повышенной чистоты (гексафторид серы) (Елегаз підвищеної чистота (гексафторид сірки)

СТ СЭВ 4443-83 Устройства комплектные распределительные герметичные на напряжение 110 кВ и выше. Основные параметры и общин технические требования (Пристрої комплектні розподільні герметичні на напругу 110 кВ та вище. Основні параметри і загальні технічні вимоги)

СТ СЭВ 4444-83 Устройства комплектные распределительные герметичные на напряжение 110 кВ и выше. Методы испытаний (Пристрої комплектні розподільні герметичні на напругу 110 кВ та вище. Методи випробувань)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online