ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО

ДБН А.2.2-3-2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Орендне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Палійський, к.т.н.; А. Брусан; М. Захарчук

За участю: Мінрегіону України (Д. Ісаєнко; А. Беркута, к.е.н.; В. Глущенко, к.т.н.; П. Губень)

МНС України (О. Лещенко)

Асоціації "Українське об’єднання проектних організацій" (П. Антонюк; О. Луганов, к.т.н.)

Інженера А. Кармінського

2 ВНЕСЕНО: Департаментом технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 03.03.2012 № 98, чинні з 1 липня 2012 р.

4 НА ЗАМІНУ ДБН А.2.2-3-2004

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР)

6 Ескізний проект (ЕП)

7 Проект (П)

8 Робочий проект (РП)

9 Робоча документація (Р)

10 Кошторисна документація

Додаток А Перелік вихідних даних та технічних умов, які надаються замовником

Додаток Б Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог

Додаток В Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічного розрахунку (ТЕР)

Додаток Г Склад ескізного проекту (ЕП)

Додаток Д Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів невиробничого призначення

Додаток Е Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Додаток Ж Склад робочої документації (Р)

Додаток И Склад основних даних і техніко-економічних показників проекту (РП) на будівництво житлових будинків

Додаток К Склад основних даних і техніко-економічних показників проекту (РП) на будівництво громадських будинків

Додаток Л Склад основних даних і техніко-економічних показників проекту (РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Додаток М Категорія складності об’єкта будівництва

Додаток Н Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

STRUCTURE AND CONTENT OF PROJECT DOCUMENTATION
FOR CONSTRUCTION

Чинні від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Додаткові вимоги до об’єктів галузевої специфіки встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію об’єктів культурної спадщини; на об’єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і катастроф; на консервацію та розконсервацію об’єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих Норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-17-2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації. Основні положення

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об’єктів

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:201Х Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Визначення та використання класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online