СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014 Ізоляція електроустановок напругою від 6 кВ до 750 кВ. Інструкція з вибору та експлуатації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРУГОЮ ВІД 6 кВ ДО 750 кВ
ІНСТРУКЦІЯ З ВИБОРУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014

Київ
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Міненерговугілля України

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв (науковий керівник), М. Клопот, В. Білоусов, Ю. Красильников

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних, мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

5 ПОГОДЖЕНО: Департамент стратегічної політики та перспективнго розвитку Міненерговугілля України

Департамент електроенергетики Міненерговугілля України

ДП «НЕК «Укренерго»

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міненерговугілля України від 25 грудня 2013 р. № 1006

7 НА ЗАМІНУ ГКД 34.51.101-96 Вибір та експлуатація зовнішньої ізоляції електроустановок 6 - 750 кВ на підприємствах Міненерго України. Інструкція

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2019 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Основні положення щодо вибору ізоляції електроустановок

6 Визначення класу ступеня забруднення в місці розташування електроустановок

7 Загальні принципи вибору ізоляції електроустановок

8 Вибір ізоляції повітряних ліній електропередавання

9 Вибір зовнішньої ізоляції електроустаткування та ізоляторів розподільчих установок

10 Перевірка ізоляції електроустановок за розрядними характеристиками

11 Додаткові вимоги і рекомендації щодо вибору конкретних типів ізоляторів

12 Експлуатація ізоляції електроустановок

Додаток А Перелік продукції, яку виробляють промислові підприємства, який враховують під час визначення розрахункового річного обсягу

Додаток Б Визначення класу ступеня забруднення атмосфери в районах з ґрунтовими забрудненнями за характеристиками ґрунтів

Додаток В Приклад визначення питомої нормованої довжини шляху витоку електроустановки, яку проектують у зоні забруднення від промислових підприємств

Додаток Г Вибір конфігурації (профілю) опорних стрижневих фарфорових і полімерних ізоляторів, підвісних стрижневих фарфорових і полімерних ізоляторів

Додаток Д Вибір ізоляторів для закритих струмопроводів

Додаток Е Рекомендовані сфери застосування підвісних та опорних ізоляторів різної конфігурації

Додаток Ж Питома нормована довжина шляху витоку як функція класу ступеня забруднення

Додаток И Методики визначення терміну ефективної дії гідрофобних паст. Вказівки щодо нанесення гідрофобних паст і видалення їх із поверхні ізоляторів

Додаток К Рекомендації щодо визначення класу ступеня забруднення в деяких районах Україні

Додаток Л Довжина шляху витоку ізоляції нормального виконання електроустановок залежно від номінальної напруги мережі та класу ступеня забруднення в місці розташування електроустановки

Додаток М Бібліографія

ВСТУП

Широке застосування полімерної ізоляції при проектуванні, будівництві та модернізації ліній електролередавання і розподільчих пристроїв викликало необхідність перегляду нормативного документа ГКД 34.51.101-96 «Вибір та експлуатація зовнішньої ізоляції електроустановок 6 - 750 кВ на підприємствах Міненерго України. Інструкція».

Вибір зовнішньої Ізоляції електроустановок та забезпечення надійної експлуатації в умовах забрудненої і зволоженої атмосфери, яка досягається за рахунок новітніх матеріалів та конфігурацій ізоляторів.

Крім того, було прийнято нові міжнародні нормативні документи з цих питань, в яких:

- введено нові позначення класу ступеня забруднення, які відрізняються від позначень за ГОСТ 9920;

- в основу розрахунку довжини шляху витоку ізоляції електроустановки прийнято найбільшу фазну напругу електричної мережі та питому нормовану довжину шляху витоку.

Тому в цій Інструкції:

- з метою ідентифікації маркування вітчизняного та зарубіжного обладнання щодо позначень класів ступеня забруднення наведено відповідність позначень, які прийнято за ГОСТ 9920 та за IEC/TS 60815-1:2008;

— довжину шляху витоку ізоляції електроустановок згідно з IEC/TS 60815-1:2008 визначено як добуток питомої нормованої довжини шляху витоку на найбільшу фазну напругу електричної мережі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 25 грудня 2013 р. № 1006

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРУГОЮ ВІД 6 кВ ДО 750 кВ
ІНСТРУКЦІЯ З ВИБОРУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Чинний від 2014-03-25

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Ізоляція електроустановок напругою від 6 кВ до 750 кВ. Інструкція з вибору та експлуатації» (далі - Інструкція) визначає порядок вибору ізоляції електроустановок змінного струму від 6 кВ до 750 кВ та її експлуатації.

1.2 Ця Інструкція поширюється на такі електроустановки:

- повітряні лінії електропередавання на дерев’яних, металевих і залізобетонних опорах;

— відкриті, закриті та комплектні електричні підстанції, перемикальні та розподільчі пункти електричних мереж і розподільчі пристрої електричних станцій.

1.3 Ця Інструкція не розповсюджується на покришки обмежувачів перенапруг нелінійні, поздовжню ізоляцію вимикачів, а також на ізолятори, у конструкції яких передбачено спеціальні заходи, що забезпечують підвищення електричної міцності в умовах забруднення (наприклад: підігрівання поверхні, покриття поверхні напівпровідниковою глазур’ю тощо).

1.4 Ця Інструкція є обов’язковою для виконання державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, які належать д о , сфери управління Міненерговугілля України або щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

1.5 Цю Інструкцію рекомендовано застосовувати суб’єктами господарювання, які виконують проектування та технічну експлуатацію електроустановок, а також організаційні структури, які здійснюють технічний нагляд за проектуванням та експлуатацією електроустановок.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-НБ В.1.1,-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (Електрообладнання змінного струму на напругу від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции (Електроустановки змінного струму на напругу від 3 до 750 кВ. Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції)

ГОСТ 9984-85 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (Ізолятори фарфорові опорні на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання й транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 27661-88 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры (Ізолятори лінійні підвісні тарілчасті. Типи, параметри й розміри)

ГОСТ 28856-90 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия (Ізолятори лінійні підвісні стрижневі полімерні. Загальні технічні умови)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

Глава 1.9ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Зовнішня Ізоляція електроустановок

Глава 2.5 ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок. Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

ГНД 34.03.603-2004 Методика посилення підстанційної ізоляції з застосуванням гідрофобного покриття на основі кремнійорганічного полімерного компаунду холодного отвердіння ЕКП 102Е

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

РД 34. 20.173-84 Указания по составлению карт уровней изоляции BЛ и распределительных устройств в районах с загрязненной атмосферой (Вказівки із складання карт рівнів ізоляції ПЛ і розподільчих пристроїв у районах із забрудненою атмосферою)

РД 34.51.501-82 Типовая инструкция по обмыву изоляторов ВЛ до 500 кВ включительно под напряжением непрерывной струей воды (Типова інструкція з обмиву ізоляторів ПЛ до 500 кВ включно під напругою безперервним струменем води)


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online