ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ

Мінрегіон України

2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «КиївПромЕлектроПроект»; ТОВ «Альтіс-Енерго»;

РОЗРОБНИКИ: Ю. Громадський (науковий керівник); В. Божко, канд. техн. наук; Н. Громадський; П. Чижик; М. Соловйов; С. Облакевич (відповідальний виконавець); С. Ковальчук; М. Денисенко, д-р техн. наук, ФРН.; О. Гриб, д-р техн. наук; Д. Гапон, канд. техн. наук; О. Соприка, д-р техн. наук; О. Козенко; В. Бандура

За участю:

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

ТОВ «Донтехпром»

ТОВ «Контактор»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.10.2015 р. № 279, чинний з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (зі скасуванням в Україні СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий».)

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації на нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Схеми живлення  

7 Схеми розподілу електроенергії

8 Схеми електричних з’єднань підстанцій

9 Вибір напруги  

10 Якість електроенергії

11 Вибір підстанцій і трансформаторів

12 Компенсація реактивної потужності

13 Диспетчеризація. Релейний захист і протиаварійна автоматика. Система обліку електроенергії

14 Вибір апаратів і провідників за умовами короткого замикання

15 Каналізація електроенергії

16 Допоміжні споруди. Масляне господарство

17 Вантажопідйомні пристрої

18 Цех мереж і підстанцій  

Додаток А

Розрахунок електричних навантажень

Додаток Б

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LEADERSHIP ON POWER SUPPLY SYSTEM DESIGNING FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на проектування систем електропостачання промислових підприємств, а саме: вибір напруги, схем електропостачання систем, способів каналізації та розподілу електроенергії, схем електричних з’єднань підстанцій та розподільних пунктів, електроустаткування, релейного захисту та автоматики, засобів обліку та вимірювання електроенергії, блискавкозахисту об’єктів енергопостачання, допоміжних споруд системи електропостачання на промислових підприємствах.

Цей стандарт застосовують при проектуванні об’єктів електропостачання промислових підприємств, які отримують електроенергію від електричної мережі енергосистем і від власних електростанцій, незалежно від форм власності і галузевого підпорядкування. До систем електропостачання підземних, тяглових та інших спеціальних установок можливо будуть додані додаткові вимоги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання енергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, з питань регулювання енергетики України від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 р. за № 236/22768.

Інструкція про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 № 26, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.02.2004 за № 154/8753

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування та експлуатації

НАПБ 05.031-2010 Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.05.023-2005/111 Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

НАПБ В.05.027-2011/111 Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж

ДБН В.2.5-28:201Х* Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанцій та електричні мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97); (ІЕС 60354:1991) Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів

ДСТУ 3680-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту

ДСТУ 7234:2011 Національний стандарт України. Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікацій обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NЕО)

ДСТУ ІЕС 60909-0:2007 Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 0. Обчислення сили струму (ІЕС 60909-0:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС ТR 60909-4:2008 Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 4. Обчислення сили струму короткого замикання (ІЕС ТR 60909-4:2000, ІDТ)

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (EN 50160:2010, IDT)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення).

Правила улаштування електроустановок (Видання 5, перероблене і доповнене в редакції 2014 року)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 відкрита розподільна установка (ВРУ)

Електрична розподільна установка, обладнання якої розташовано просто неба

3.2 електричний розподільний пункт (РП)

Електрична розподільна установка, що належить до підстанції

3.3 електрична розподільна установка (РУ)

Електроустановка, призначена для приймання та розподілу електричної енергії однієї напруги апаратами, пристроями керування та захисту

3.4 електроустаткування

Сукупність електротехнічних виробів і (або) електротехнічних пристроїв, призначених для виконання певної функції

3.5 закрита розподільна установка (ЗРУ)

Електрична розподільна установка, обладнання якої розташовано в будівлі

3.6 кабельна лінія (КЛ)

Лінія електропередавання, складена з одного чи декількох кабелів, прокладених безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах та кабельних конструкціях

3.7 комплектна розподільна установки (КРУ)

Електрична розподільна установка, скомплектована з шаф чи блоків із вмонтованим в них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до складання

3.8 підстанція електрична (ПС)

Електроустановка, призначена для приймання, перетворення та розподілення електричної енергії, складена з трансформаторів чи інших перетворювачів електричної енергії, розподільних та керувальних установок і допоміжних пристроїв

3.9 повітряна лінія електропередавання (ПЛ)

Лінія електропередавання, проводи якої підтримують над землею за допомогою опор та ізоляторів

3.10 режими роботи електроустановок для визначення розрахункових умов улаштування ПС (РП і РУ):

- нормальний - режим роботи схеми електроустановки, усі приєднання якої знаходяться в робочому стані;

- аварійний - режим, що супроводжується відхиленням параметрів від гранично-допустимих значень і характеризується пошкодженням, виходом із ладу будь-якої частини схеми електроустановки або представляє загрозу для життя людей;

- післяаварійний - відносно тривалий режим роботи схеми електроустановки, який визначає її стан після безпосереднього усунення аварійних умов із зниженою проти нормального режиму надійністю;

- ремонтний - режим з наперед запланованим виведенням з робочого стану будь-якої частини схеми електроустановки

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ГКД 340.000.002-97 Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. Методика (Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика)

2. РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок (Настанова з виконання розрахунків електричного навантаження)

3. СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільних установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

4. СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014 Ізоляція електроустановок від 6 кВ до 750 кВ. Інструкція з вибору та експлуатації.

5. СОУ 40.1-21677681-07:2009 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації

6. Російсько-український тлумачний словник з електроенергетики/НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні - К.: НДІ Енергетики, 1998

7. DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUR OPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 (Директива 2012/27/CC Європейського парламенту щодо енергоефективності від 25 жовтня 2012 року. Офіційний журнал Європейського Союзу, L 315/1)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи