ДСТУ EN 81-40:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 81-40:2016
(EN 81-40:2008, IDT)

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦІАЛЬНІ ЛІФТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні
платформи для осіб з обмеженою рухливістю

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації' та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2016 р. № 444 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 281 від 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-40:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility (Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 81-40:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 81-40:2008

Припущення

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значних небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні вимоги

5.2 Напрямні та механічні упори

5.3 Уловлювачі та пристрої виявлення перевищення швидкості

5.4 Механічні приводи та приводна система

5.5 Електромонтаж та устатковання

5.6 Засіб транспортування

6 Перевірення вимог щодо безпеки та/або захисних заходів

6.1 Загальні вимоги

6.2 Перевірення конструкції

6.3 Випробування та перевірення перед уведенням в експлуатацію

6.4 Випробування кожного виробу перед першим використанням

7 Інформація для використання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Сигнали та пристрої оповіщення

7.3 Супровідні документи (зокрема настанова з експлуатації)

7.4 Марковання

7.5 Додаткова інформація, що її надають власник

Додаток А (обов’язковий) Випробування типу пристрою виявлення перевищення швидкості та уловлювача

Додаток В (обов’язковий) Електронні компоненти: уникнення відмови

Додаток С (довідковий) Настанова щодо вибирання сходових підіймачів

Додаток D (довідковий) Рекомендації щодо забезпечення та використання спеціально пристосованих пристроїв керування, вимикачів та датчикі

Додаток Е (довідковий) Періодичні перевірення, випробування та технічне обслуговування впродовж експлуатації

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 81-40:2008 та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 81-40:2008 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 81-40:2016 (EN 81-40:2008, IDT) «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 81-40:2008 (версія en) «Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «ця частина EN 81» та «цей документ» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA тa ZB;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 81-40:2008;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 81-40:2008

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

У цьому стандарті наведено взаємозв’язані механізми та ступінь їхніх небезпек, небезпечних ситуацій та подій.

Сходові підіймачі, визначені в цьому стандарті, придатні для інвалідних візків типу А та В згідно з EN 12183 та/або EN 12184.

Якщо положення стандарту типу С відмінні від зазначених положень стандартів типу А чи В, то положення стандарту типу С мають пріоритет над положеннями інших стандартів щодо машин, спроектованих та виготовлених відповідно до стандарту типу С.

ПРИПУЩЕННЯ

Для з’ясування цілей цього стандарту та уникнення непорозумінь під час його читання враховано такі припущення:

a) компоненти без конкретних вимог:

1) розроблено відповідно до звичайної практики проектування й обчислення, зокрема всі види відмов;

2) мають надійну механічну та електричну конструкцію;

b) загальну небезпеку ураження електричним струмом розглядають згідно з рівнем В електричних стандартів щодо безпеки;

c) компоненти справні та перебувають у робочому стані згідно з настановою з технічного обслуговування, всі необхідні характеристики збережено, незважаючи на зношеність;

d) безпечну експлуатацію забезпечують конструкцією тримальних елементів на всьому максимальному діапазоні робочого навантаження;

e) механічний пристрій, розроблений відповідно до передової практики та вимог цього стандарту, у разі його зношенності не буде створювати небезпеку без можливості її виявлення;

f) для убезпечення функціонування устатковання у діапазоні робочих температур, діапазон температури навколишнього середовища має бути від 0 °С до 40 °С з урахуванням умов місця використання техніки.Необхідно узгоджувати між виробником (особою, що застосовує маркування СЕ) і користувачем специфіку використання та місця використання сходового підіймача.

g) придатність для використання (див. додаток С);

h) місце монтаування убезпечує використання машини;

i) будь-які додаткові вимоги щодо пожежної безпеки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦІАЛЬНІ ЛІФТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи
для осіб з обмеженою рухливістю

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS
SPECIAL LIFTS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS AND GOODS
Part 40. Stairlifts and inclined lifting platforms intended
for persons with impaired mobility

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті визначено вимоги щодо безпеки під час проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування та демонтажу сходових підіймачів з електричним приводом (стілець, платформа для перевезення осіб стоячи або в інвалідному візку), які закріплено до конструкції будівлі й рухаються в похилій площині. їх призначено для використання особами з обмеженою рухливістю та які:

— рухаються над сходами або доступною похилою поверхнею;

— призначено для використання однією особою;

— рухаються по напрямних або рейках;

— підтримуються або утримуються канатом (5.4.4), рейкою (5.4.5), ланцюгом (5.4.6), г'винтом та гайкою (5.4.7), тяговим приводом (5.4.8) та спрямовуються канатом та роликом (5.4.9).

1.2 У цьому стандарті визначено небезпеки, наведені у розділі 4, що виникають на різних етапах експлуатації такого устатковання, та методи усунення або зменшення цих небезпек упродовж експлуатації згідно з настановою виробника.

1.3 Цей стандарт не визначає додаткових вимог щодо:

— експлуатації в складних умовах (наприклад, екстремальний клімат, сильні магнітні поля);

— захисту від блискавки;

— роботи за умови дотримання спеціальних правил (наприклад, у вибухонебезпечному середовищі);

— транспортування матеріалів, походження яких може призвести до небезпечних ситуацій;

— використання енергетичних систем, крім електричної енергії;

— землетрусів, повеней, пожеж;

— інвалідних візків типу С, як визначено в EN 12183 та/або EN 12184;

— евакуації у разі пожежі;

— вантажних сходових підіймачів;

— бетону, цегли, деревини або іншої основи чи будівельного матеріалу;

— конструкції болтів кріплення до тримальної конструкції.

1.4 Цей стандарт не поширюється на сходові підіймачі з електричним приводом, що були виготовлені до дати публікації цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань пізніші зміни документа, на який є посилання, застосовують разом з будь-якими змінами.

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 12385-4 Steel wire ropes — Safety — Part 4: Stranded ropes for general lifting applications

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:2007)

EN 60695-11-10 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods (IEC 60695-11-10:1999)

EN 60747-5 (all parts) Discrete semiconductor devices and integrated circuits — Part 5: Optoelectronic devices

EN 60947-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 1: General rules (IEC 60947-1:2004)

EN 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60950-1 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005,
modified)

EN 61249-2-1 Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2.1: Reinforced base materials, clad and unclad — Phenolic cellulose paper reinforced laminated sheets, economic grade, copperclad (IEC 61249-2-1:2005)

EN 61508-2 Functional safety of electrical/electronic/program m able electronic safety-related systems — Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (IEC 61508-2:2000)

EN 61508-3 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 3: Software requirements (IEC 61508-3:1998)

EN 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products — Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2005)

EN 62326-1 Printed boards — Part 1: Generic specification (IEC 62326-1:2002)

EN ISO 9773 Plastics — Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO 9773:1998)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached byupper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1 Safety of machinery — Risk assessment— Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

ISO 606 Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated chain sprockets

ISO 9772 Cellular plastics — Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

IEC 60417-DB-12M (2002-10) Graphical symbols for use on equipment

IEC 60617 (all parts) Graphical symbols for diagrams.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні відстані, що оберігають людину від пошкоджень

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 12385-4 Канати сталеві. Безпека. Частина 4. Канати багатопрядні, застосовні для підіймання

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (модифікований ІЕС 60204-1:2005)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечені оболонками (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60664-1:2007 Розміщення ізоляції для устатковання в межах систем низької напруги. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (ІЕС 60664-1:2007)

EN 60695-11-10 Випробування на пожежонебезпеку. Частина 11-10. Полум’я для випробування. Методи випробування горизонтальним і вертикальним полум’ям потужністю 50 Вт (ІЕС 60695-11-10:1999)

EN 60747-5 (усі частини) Прилади напівпровідникові дискретні й інтегральні схеми. Частина 5. Оптоелектронні прилади

EN 60947-1:2004 Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура контролювання. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 60947-1:2004)

EN 60947-4-1 Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура контролювання. Частина 4-1. Контактори й пускачі. Електромеханічні контактори й пускачі (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1 Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура контролювання. Частина 5-1. Пристрої керування й комутаційні елементи. Електромеханічні пристрої ланцю гів керування (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 60950-1 Устатковання інф ормаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60950-1:2005)

EN 61249-2-1 Матеріали для друкованих плат та інших структур міжз’єднань. Частина 2.1. Армовані матеріали підстави, плаковані та неплаковані. Ламіновані аркуші, посилені папером з фенольної целюлози, економічної якості, плаковані міддю (ІЕС 61249-2-1:2005)

EN 61508-2 Системи електричні/електронні/програмовані електронні, пов'язані з функціональною безпекою. Частина 2. Вимоги до електричних/електронних/програмованих електричних систем, пов'язаних з безпекою (ІЕС 61508-2:2000)

EN 61508-3 Функціональна безпечність електричних/електронних/програмованих електричних систем безпеки. Частина 3. Вимоги до програмного забезпечення (ІЕС 61508-3:1998)

EN 61558-1:2005 Трансформатори силові, блоки живлення, реактори та аналогічні вироби. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61558-1:2005)

EN 62326-1 Плати друковані. Частина 1. Загальні технічні умови (ІЕС 62326-1:2002)

EN ISO 9773 Пластмаси. Визначення характеристик займистості гнучких зразків у вертикальному положенні при контакті зі слабким полум’ям (ISO 9773:1998)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для забезпечення недоступності небезпечних зон для верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1 Безпечність машин. Оцінювання ризиків. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1)

ISO 606 Ланцюги роликові та втулкові приводні прецизійні з дрібним кроком, допоміжні деталі та зірочки до них

ISO 9772 Поропласти. Визначення характеристик горіння горизонтально розташ ованих невеликих зразків під дією невеликого полум’я

ISO 7000:2004 Графічні символи для використання на обладнанні. Перелік та зведена таблиця

ІЕС 60417-DB-12M (2002-10) Графічні символи для використання на обладнанні

ІЕС 60417 (усі частини) Графічні символи для схем.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online