ДБН В.2.2-3:2018 Будинки та споруди. Заклади освіти. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

ДБН В.2.2-3:2018
Зміна №1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство “Укрархбудінформ“

Зміна № 1 ДБН В.2.2-3:2018
Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій“ (ДП “НДІБК“)

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Гах, канд. техн. наук; Б. Губов; О. Лісений, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Л. Філатова

2 ВНЕСЕНО: Директорат просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.12.2021 № 01-20397/263-1)
Міністерство освіти і науки України (лист від 21.12.2021 №1/22486з-21)
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 25.11.2021 № 26-04/34914/2-21)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ( з 2022-09-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

ЗМІСТ доповнити новими додатками:

“Додаток Л Улаштування приміщень інклюзивно-ресурсних центрів

Додаток М Вимоги до проектування спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів

Додаток Н Вимоги до улаштування приміщень пансіонів закладів освіти“.

Додаток Ж Склад та площі приміщень їдальні на сировині для закладів загальної середньої освіти – вилучити.

Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Перше перелічення абзацу викласти у новій редакції:

“- закладів загальної середньої освіти, у тому числі початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, інших закладів у сфері загальної середньої освіти, закладів спеціалізованої освіти (мистецьких ліцеїв, спортивних ліцеїв, військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, наукових ліцеїв) “.

Після першого перелічення доповнити новим:

“- закладів позашкільної освіти мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування“.

Друге перелічення викласти у новій редакції:

“- закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – профтехучилища), фахової передвищої освіти, професійних коледжів, коледжів спортивного профілю, мистецьких коледжів, закладів професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів та спеціалістів на виробництві (далі – навчальні комбінати)“.

У п’ятому переліченні слова “навчальних комплексів (центрів)“ замінити на “освітніх комплексів (центрів)“, далі – за текстом.

Після п’ятого перелічення доповнити новим шостим переліченням:

“- інклюзивно-ресурсних центрів“.

Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вилучити такі нормативно-правові акти, нормативні документи:

“Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI

Закон України “Про освіту“ від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України “Про загальну середню освіту“ від 13 травня 1999 року № 651-XIV

Закон України “Про вищу освіту“ від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Закон України “Про професійно-технічну освіту“від 10 лютого 1998 року № 103І98-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах“

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010 року № 912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти“

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів“ (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121І9720)

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255І369І132І34 “Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку“ (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672І28802)

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСанПіН 145-2011 Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.3-185-2013 Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів“.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online