ДБН В.2.2-4:2018 Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДБН В.2.2-4:2018
Зміна № 1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2021

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-4:2018
Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій“ (ДП “НДІБК“)

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Гах, канд. техн. наук; Б. Губов; О. Лісений, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Л. Філатова

2 ВНЕСЕНО: Директорат просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 25.11.2021 № 01-20003/261-2)
Міністерство освіти і науки України (лист від 16.12.2021 № 1/22105з-21)
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 29.11.2021 № 26-04/35166/2-21)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ : Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ( з 2022-09-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Пункт 1.1 викласти в такій редакції:
“1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проектування та будівництва нових і реконструкції існуючих будівель закладів дошкільної освіти різних типів та форми власності, що функціонують автономно та/або як структурні підрозділи інших закладів освіти.“.

Доповнити розділ новим пунктом:
“1.2 Ці норми також поширюються на пристосування приміщень для закладів дошкільної освіти, що входять до складу будівель іншого призначення.“.

Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вилучити такі нормативно-правові та нормативні акти:

“Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI

Закон України “Про освіту“ від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ Закон України “Про дошкільну освіту“ від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності“ від 17 лютого 2011 року № 3038-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад“

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах“ (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи