ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ПІДВИЩЕНОЇ ВИДИМОСТІ
Методи випробування та вимоги

ДСТУ EN ISO 20471:2016
(EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT;
EN ISO 20471:2013/A1:2016, IDT;
ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень» і Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 412 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20471:2013 High visibility clothing — Test methods and requirements (Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги) зі змінами А1:2016, Amd 1:2016 і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 471:2013 та ДСТУ EN ISO 20471:2015 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 20471:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Конструкція

4.1 Типи та класи

4.2 Конкретні вимоги до конструкцій

4.3 Позначення розміру

5 Вимоги до фонового матеріалу, нефлуоресцентного матеріалу та матеріалу з комбінованими характеристиками

5.1 Вимоги до колірної характеристики вихідного матеріалу

5.2 Колір після випробування ксеноном

5.3 Тривкість фарбовання фонового матеріалу та всіх шарів нефлуоресцентного матеріалу до впливу в процесі випробувань

5.4 Змінення розмірів фонового та нефлуоресцентного матеріалів

5.5 Механічні властивості фонового та нефлуоресцентного матеріалів

5.6 Фізіологічні характеристики. Опір потоку водяної пари й тепловий опір

6 Вимоги до фотометричних характеристик світловідбивального матеріалу та матеріалу з комбінованими характеристиками після фізичного впливу

6.1 Вимоги до світловідбивальних характеристик вихідного матеріалу

6.2 Вимоги до світловідбивальних характеристик після впливу в процесі випробування

7 Методи випробування

7.1 Відбір проб та кондиціювання

7.2 Визначення кольору

7.3 Метод визначення світловідбивальних фотометричних характеристик

7.4 Світловідбивання після впливу

7.5 Зношення

8 Марковання

9 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (довідковий) Інформація про ситуації, пов’язані з ризиком

Додаток В (обов’язковий) Розташування смуг світловідбивального матеріалу на куртках лише для промислового прання

Додаток С (обов’язковий) Метод вимірювання світловідбивальних характеристик у вологому стані

Додаток D (довідковий) Рекомендації з проектування предметів одягу підвищеної видимості

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 20471:2013 та основними вимогами Директиви 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 20471 (EN ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/A1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT) «Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги» (ISO 20471:2013; ISO 20471:2013/А1:2016), прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 20471:2013 (версія en) «High visibility clothing — Test methods and requirements» зі змінами EN ISO 20471:2013; A1:2016; ISO 20471:2013; Amd 1:2016 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 471:2013 «Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги та методи випробовування», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам та ДСТУ EN ISO 20471:2015 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN ISO 20471:2013 у цей «Національний вступ» узято все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

—долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей стандарт замінює EN 471:2003 + А 1:2007 та враховує поправку до абзацу четвертого підпункту 4.1 щодо вимог до рукавів одягу класу 3.

Текст ISO 20471:2013 було схвалено CEN як EN ISO 20471:2013 без будь-яких змін.

ISO 105, ISO 105-Х11, ISO 1421, ISO 13934-1, ISO 15797, ISO 30023, CIE 15, CIE 54.2, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 20471:2013

Цей стандарт визначає фотометричні характеристики матеріалів для поліпшення помітності, які використовують для одягу підвищеної видимості в ситуаціях високого ризику, а також встановлює вимоги до їхньої мінімальної площі та розміщення (конструкції).

Помітність — це здатність візуально легко привертати увагу до об’єкта. Це дуже важлива властивість у складних середовищах, де є візуально конкурентні об’єкти. Помітність визначає яскравісний і колірний контраст об’єкта, рисунок і конструкцію, та характеристики руху відносно переважного кольору зовнішнього фону.

На основі мінімальної площі світловідбивального, флуоресцентного матеріалу та/або матеріалу з комбінованими характеристиками встановлено три класи одягу. Кожний з цих класів буде забезпечувати різний рівень помітності, при цьому клас 3 відносять до класу, що забезпечує найвищий ступінь помітності на фоні практично будь-якого міського та сільського ландшафту в денний та нічний час. Остаточний вибір необхідного класу характеристик виконує користувач на основі оцінювання ризику місця/ситуації, у яких потрібно застосування одягу цього стандарту для забезпечення належного захисту.

Цей стандарт містить вимоги до оцінювання та аналізу ризиків для предметів одягу підвищеної видимості. До стандарту долучено можливі конструкції, які ілюструють розміщення світловідбивальних матеріалів. Для вибору найкращої конфігурації світловідбивальних і флуоресцентних матеріалів на предметах одягу необхідно враховувати ергономічні чинники, такі як форма/розмір, комфорт і діапазон руху користувача.

Вибір та застосування одягу підвищеної видимості може різнитися між країнами-користувачами та може регулюватися місцевими нормативними актами. Цей стандарт охоплює вимоги до оцінювання ризиків умов, у яких треба використовувати одяг підвищеної видимості. Для цього розглядають чинники, які можуть вплинути на здатність спостерігача виявити присутність людини. Спостерігач повинен одночасно сприймати й розпізнавати користувача, а потім повинен бути у змозі прийняти відповідні заходи для уникнення небажаних дій. Застосування предметів одягу підвищеної видимості, які поліпшують помітність, не гарантує, що користувача буде видно за будь-яких умов.

Мінімальні вимоги, наведені в цьому стандарті, встановлено конкретними методами випробовування й отримано відповідні значення. Випробування виконано частково на нових матеріалах і частково на попередньо оброблених матеріалах. За попередньої обробки (наприклад, складання світловідбивального матеріалу) навантаження на матеріали моделюють. Однак треба зазначити, що лабораторні випробування не можуть відобразити реальні життєві умови. Так, на характеристики помітності предметів одягу впливають умови експлуатації (наприклад, забруднення, сонячне випромінення), догляду (наприклад, мийний засіб, ремонт), зберігання (наприклад, відсутність пилу, світлонепроникність) тощо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ПІДВИЩЕНОЇ ВИДИМОСТІ
Методи випробування та вимоги

HIGH VISIBILITY CLOTHING
Test methods and requirements

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до одягу підвищеної видимості, який здатний візуально сигналізувати про присутність користувача. Одяг підвищеної видимості призначено для забезпечення помітності користувача за будь-яких умов освітлення в полі зору операторів транспортних засобів або іншого механізованого обладнання в умовах денного освітлення та у світлі автомобільних фар у темну пору доби. Додаткову інформацію щодо ситуацій, пов'язаних з ризиком, наведено в додатку А.

Цей стандарт не поширюється на ситуації середнього та низького ступеня ризику.

Цей стандарт охоплює вимоги до характеристик кольору та світловідбивання, а також до мінімальної площі та розміщення матеріалів на захисному одязі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 105-А02 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour

ISO 105-A03 Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining

ISO 105-B02:1994 Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test

ISO 105-C06 Textiles — Tests for colour fastness — Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering

ISO 105-D01 Textiles — Tests for colour fastness — Part D01: Colour fastness to drycleaning using perchloroethylene solvent

ISO 105-E04 Textiles — Tests for colour fastness — Part E04: Colour fastness to perspiration

ISO 105-N01 Textiles — Tests for colour fastness — Part N01: Colour fastness to bleaching: Hypochlorite

ISO 105-X11 Textiles — Tests for colour fastness — Part X11: Colour fastness to hot pressing

ISO 105-X12 Textiles — Tests for colour fastness — Part X12: Colour fastness to rubbing

ISO 1421:1998 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tensile strength and elongation at break

ISO 4674-1:2003 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tear resistance — Part 1: Constant rate of tear methods

ISO 4675 Rubber- or plastics-coated fabrics — Low-temperature bend test

ISO 7854:1995 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of resistance to damage by flexing

ISO 11092 Textiles — Physiological effects — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test)

ISO 12947-2 Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method — Part 2: Determination of specimen breakdown

ISO 13688:1998 Protective clothing — General requirements

ISO 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method

ISO 13938 (all parts) Textiles — Bursting properties of fabrics

EN 343 Protective clothing — Protection against rain CIE 15 Colorimetry

CIE 54.2 Retroreflection — Definition and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 105-A02 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни забарвлення

ISO 105-А03 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина А03. Сіра шкала для оцінювання зафарбовування

ISO 105-В02:1994 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина В02. Стійкість забарвлення до штучного освітлення. Випробування на вицвітання із застосуванням ксенонової дугової лампи

ISO 105-С06 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина С06. Стійкість забарвлення до прання в домашніх умовах та в пральнях

ISO 105-D01 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина D01. Метод визначення стійкості забарвлення до хімічного чищення із застосуванням розчину перхлоретилену

ISO 105-Е04 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Е04. Стійкість забарвлення до поту

ISO 105-N01 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина N01. Стійкість забарвлення до відбілювання. Гіпохлорит

ISO 105-Х11 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Х11. Стійкість забарвлення до гарячого прасування

ISO 105-Х12 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Х12. Стійкість забарвлення до тертя

ISO 1421:1998 Тканини з ґумовим та пластмасовим покриттям. Визначення міцності на розрив та подовження під час розривання

ISO 4674-1:2003 Тканини з ґумовим та пластмасовим покриттям. Метод визначення опору до роздирання. Частина 1. Метод з використанням постійного коефіцієнта роздирання

ISO 4675 Тканини з ґумовим та пластмасовим покриттям. Метод випробування на вигин за низької температури

ISO 7854:1995 Тканини з ґумовим та пластмасовим покриттям. Метод визначення стійкості до пошкодження в разі багаторазового вигинання

ISO 11092 Текстиль. Фізіологічний вплив. Вимірювання теплостійкості та водопаронепроникності в установленому режимі (випробування з виділенням вологи на захищеній гарячій пластинці)

ISO 12947-2 Текстиль. Визначення опору до стирання методом Мартиндаля. Частина 2. Визначення зруйнованості зразка

ISO 13688:1998 Захисний одяг. Загальні вимоги

ISO 13934-1 Текстиль. Властивості тканин під час розтягування. Частина 1. Визначення максимального зусилля та відносного подовження під час максимального зусилля методом смуги

ISO 13938 (усі частини) Текстиль. Розривні властивості тканин

EN 343 Захисний одяг. Захист від негоди СІЕ 15 Колориметрія

СІЕ 54.2 Світловідбивання. Визначення та вимірювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online