ДСТУ EN 13309:2016 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення (EN 13309:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА
Електромагнітна сумісність машин
із внутрішнім джерелом електроживлення

ДСТУ EN 13309:2016
(EN 13309:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22), ТОВ НВП «СІГМА-М»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2016 р. № 460 з 2018—01—01

3 Національний стандарт відповідає EN 13309:2010 Construction Machinery — Electromagnetic Compatibility of Machines with Internal power supply (Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13309:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13309:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Технічні умови щодо широкосмугового електромагнітного випромінення від будівельної техніки

4.3 Технічні умови щодо вузькосмугового електромагнітного випромінення від будівельної техніки

4.4 Технічні умови щодо несприйнятливості будівельної техніки до електромагнітного випромінення

4.5 Технічні умови щодо широкосмугового електромагнітного випромінення від ЕСВ

4.6 Технічні умови щодо вузькосмугового електромагнітного випромінення від ЕСВ

4.7 Технічні умови щодо несприйнятливості ЕСВ до електромагнітного випромінення

4.8 Електростатичний розряд (ЕСР)

4.9 Кондуктивні перехідні процеси

5 Винятки

6 Протокол випробування

Додаток А (обов'язковий) Стандартні норми

Додаток В (обов’язковий) Методика вимірювання випромінюваних широкосмугових електромагнітних емісій від будівельної техніки

Додаток С (обов’язковий) Методика вимірювання випромінюваних вузькосмугових електромагнітних емісій від будівельної техніки

Додаток D (обов’язковий) Методика вимірювання випромінюваних широкосмугових електромагнітних емісій від електричних/електронних складальних вузлів

Додаток Е (обов’язковий) Методика вимірювання випромінюваних вузькосмугових електромагнітних емісій від електричних/електронних складальних підвузлів

Додаток F (довідковий) Настанова щодо вибору конфігурації випробного зразка

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між EN 13309:2010 та основними вимогами Директиви 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13309:2016 (EN 13309:2010, IDT) «Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13309:2010 (версія en) «Construction machinery — Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електричних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13309:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «EN 13309», «цей европейский стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 13309:2010

У разі застосування електронних пристроїв у зонах, де працює будівельна техніка, необхідно забезпечувати відповідну несприйнятливість до зовнішніх електромагнітних полів будівельної техніки. У зв'язку з тим, що більшість будівельної техніки оснащено електричними та електронними пристроями, також треба забезпечувати відповідність емісії електромагнітних полів від будівельної техніки допустимим нормам.

Електричні та високочастотні збурення виникають під час номінального режиму роботи більшості частин пристроїв та систем будівельної техніки. Ці збурення утворюються в широкій смузі частот із різними електричними характеристиками та, у разі кондуктивних та/або випромінюваних емісій, можуть передаватися іншим пристроям і системам будівельної техніки. Вузькосмугові сигнали, утворені джерелами завад усередині або зовні будівельної техніки, може бути також наведено в електричні/електронні системи, внаслідок чого вони можуть впливати на функціонування електричних/електронних пристроїв.

Наявність електричних розрядів у будівельній техніці треба враховувати, оскільки елементи керування може бути розташовано поза межами операторської станції і є можливість передавання різниці потенціалів на контактні точки. Кондуктивні перехідні процеси в електропроводці джерела живлення має бути враховано, оскільки будівельна техніка часто є відкритою системою і в ній скомпоновано різні пристрої та/або компоненти конструктивних елементів.

Оскільки існує багато стандартів щодо різних виробів та систем, то в цьому стандарті наведено методику для конкретних умов випробування будівельної техніки та «електричних/електронних підвузлів або відокремлених технічних блоків» будівельної техніки. Методика випробування визначає, що внаслідок різних розмірів та застосовності будівельної техніки, розташування у випробувальному приміщенні має бути відповідним до характеристик керування цих типів будівельної техніки. Цей стан­дарт впроваджує методи випробування та критерії, які є прийнятні для будівельної техніки з урахуван­ням унікальних характеристик і параметрів робочих режимів будівельної техніки.

Оскільки будівельна техніка містить значну кількість систем, які утворено з компонентів, засто­совних у більшості будівельної техніки, то підхід до визначення «електричних/електронних скла­дальних вузлів або відокремлених технічних блоків» для цих компонентів має бути відповідним щодо методик випробування на несприйнятливість та емісію. Це дає змогу оцінювати зазначені компоненти для методу випробування в наявних лабораторних приміщеннях, що відповідають спеціально осна­щеним екранованим приміщенням. Під час проведення випробування електричних/електронних складальних вузлів необхідно враховувати вплив системи провідників, застосовної для підключення складальних вузлів, до будівельної техніки. Ці випробування також можна виконувати на будівельній техніці.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА
Електромагнітна сумісність машин
із внутрішнім джерелом електроживлення

CONSTRUCTION MACHINERY
Electromagnetic compatibility of machines with
internal power supply

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методики випробування та відповідні критерії оцінювання електро­магнітної сумісності для будівельної техніки з урахуванням вимог стосовно вільної торгівлі товарами в Європейському Співтоваристві. Це пов’язано з типовими вимогами до довкілля щодо електромаг­нітної сумісності.

Цей стандарт не стосується вимог щодо безпеки.

Цей стандарт застосовують до електричного та/або електронного компонентів або відокремле­ного технічного блоку(-ів), призначених для встановлення в засобах будівельної техніки. Цей стандарт визначає такі явища електромагнітних збурень:

широкосмугові та вузькосмугові електромагнітні завади;

— випробування щодо несприйнятливості до електромагнітного поля;

— широкосмугові та вузькосмугові електромагнітні завади від електричних/електронних складальних вузлів;

випробування щодо несприйнятливості до електромагнітного поля електричних/електронних складальних вузлів;

електростатичний розряд;

— кондуктивні перехідні процеси.

Будівельна техніка може містити внутрішні системи електроживлення за постійного та/або змінного струму.

Машини, розроблені з живленням від електромережі загального призначення, вилучено з цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 55016-1-1:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus (CISPR 16-1-1:2006)

EN 55025:2008 Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers (CISPR 25:2008)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

ISO 7637-1:2002 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 1: Definitions and general considerations

ISO 7637-2:2004 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only

ISO 10605:2008 Road vehicles — Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge

ISO 11451-1:2005 Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 1: General principles and terminology (including ISO 11451-1:2005/Amd 1:2008)

ISO 11451-2:2005 Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Off-vehicle radiation sources

ISO 11452-1:2005 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 1: General principles and terminology (including ISO 11452-1:2005/Amd 1:2008)

ISO 11452-2:2004 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Absorber-lined shielded enclosure

ISO 11452-3:2001 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 3: Transverse electromagnetic mode (ТЕМ) cell

ISO 11452-4:2005 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 4: Bulk current injection (ВСІ) (including ISO 11452-4:2005/Cor 1:2009)

ISO 11452-5:2002 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — Part 5: Stripline

CISPR 12:2007 + Amd 1:2009 Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers

CISPR 16-1-4:2007 + Amd 1:2008 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Radiated disturbances.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 55016-1-1:2007 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання щодо завад і несприйнятливості. Частина 1-1. Апаратура вимірювання щодо завад і несприйнятливості. Вимірювальна апаратура (CISPR 16-1-1:2006)

EN 55025:2008 Транспортні засоби, човни і двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методики вимірювання для захисту приймачів, що застосовують на борту транспортних засобів (CISPR 25:2008)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність технічних засобів. Базова концепція, загальні принципи розробки. Частина 1. Базова термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

ISO 7637-1:2002 Дорожні транспортні засоби. Електричні збурення, спричинені провідниками та внаслідок взаємозв’язку. Частина 1. Визначення понять та загальні положення

ISO 7637-2:2004 Дорожні транспортні засоби. Електричні збурення, спричинені провідниками та внаслідок взаємозв’язку. Частина 2. Електричні перехідні процеси лише вздовж ліній електроживлення

ISO 10605:2008 Дорожні транспортні засоби. Методики випробування щодо електричних збурень від електростатичного розряду

ISO 11451-1:2005 Дорожні транспортні засоби. Методики випробуваня транспортних засобів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 1. Загальні принципи та термінологія (із долученням зміни ISO 11451-1:2005/Amd 1:2008)

ISO 11451-2:2005 Дорожні транспортні засоби. Методики випробуваня транспортних засобів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 2. Джерела випромінювання поза транспортним засобом

ISO 11452-1:2005 Дорожні транспортні засоби. Методики випробування компонентів транспортних засобів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 1. Загальні принципи та термінологія (із долученням зміни ISO 11451-1:2005/Amd 1:2008)

ISO 11452-2:2004 Дорожні транспортні засоби. Методики випробування компонентів транспортних засобів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 2. Екранована камера, оброблена поглинальним матеріалом

ISO 11452-3:2001 Дорожні транспортні засоби. Методики випробування компонентів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 3. Камера з поперечною електромагнітною хвилею (ТЕМ-камера)

ISO 11452-4:2005 Дорожні транспортні засоби. Методики випробування компонентів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 4. Інжекція струму (ІС) (із долученням зміни ISO 11452-4:2005/Соr 1:2009)

ISO 11452-5:2002 Дорожні транспортні засоби. Методики випробування компонентів щодо електричних збурень від вузькосмугової електромагнітної енергії випромінювання. Частина 5. Полоскова лінія

CISPR 12:2007 + Amd 1:2009 Транспортні засоби, кораблі та двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методики вимірювань для захисту приймачів поза транспортним засобом

CISPR 16-1-4:2007 + Amd 1:2008 Технічні вимоги щодо апаратури та методів вимірювання завад і несприйнятливості. Частина 1-4. Апаратура щодо вимірювання завад і несприйнятливості. Допоміжне обладнання. Випромінювані завади.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи