ДСТУ EN 12001:2018 Машини для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину. Вимоги щодо безпеки (EN 12001:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ,
НАНЕСЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ БЕТОНУ
І БУДІВЕЛЬНОГО РОЗЧИНУ
Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 12001:2018
(EN 12001:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 червня 2018 р. № 183

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2018 р. № 499 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12001:2012 Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar — Safety requirements (Машини для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Mamix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12001:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12001:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги безпеки та/або заходи захисту

5.1 Загальне

5.2 Вимоги, спільні для всіх машин

5.3 Вимоги до конкретних машин

6 Перевірка виконання вимог безпеки та/або заходів захисту

7 Інформація для користувача

7.1 Загальне

7.2 Супровідні документи

7.3 Марковання

Додаток А (довідковий) Схеми різних машин

Додаток В (обов'язковий) Журнал для бетононасоса та розподільчої стріли для укладання бетону

Додаток С (обов'язковий) Метод вимірювання шуму машин для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину

Додаток D (обов’язковий) Розподіл функцій управління

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12001:2012 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Національний стандарт ДСТУ EN 12001:2018 (EN 12001:2012, IDT) «Машини для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину. Вимоги щодо безпеки» — ідентичний щодо EN 12001:2012 (версія en) «Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar — Safety requirements».

Відповідальний за цей стандарт в Україні — Національний орган стандатизації.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12001:2014 «Машини, що транспортують, розбризкують і укладають бетон і будівельний розчин. Вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Вступі» та розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділені рамкою;

— з «Передмови» у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Для зв’язку з директивами ЄС наведено додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

EN ISO 13849-1:2008, EN ISO 13850:2008, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не діють.

ВСТУП до EN 12001:2012

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

Відповідні машини та ступінь, до якого відносяться загрози, небезпечні ситуації та випадки, наведено в цьому стандарті.

Коли положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А або В, положення стандарту цього типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, розроблених та виготовлених відповідно до положення цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Стандарти типу А — основні стандарти з безпеки, що встановлюють основні поняття, принципи конструювання та загальні положення, які можуть бути застосовані до всіх машин.

Стандарти типу В — загальні стандарти з безпеки, в яких розглянуто один аспект безпеки або один тип захисного пристрою, який може бути використано для широкого класу машин.

Стандарти типу С — стандарти з безпеки машин, в яких розглянуто деталізовані вимоги до без- пеки окремої машини або групи машин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ, НАНЕСЕННЯ
ТА УКЛАДАННЯ БЕТОНУ І БУДІВЕЛЬНОГО РОЗЧИНУ
Вимоги щодо безпеки

CONVEYING, SPRAYING AND PLACING MACHINES
FOR CONCRETE AND MORTAR
Safety requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає вимоги до безпеки для:

— машин для транспортування,

— машин для нанесення,

— машин для укладання, та

— систем напірних трубопроводів,

— для бетону і будівельного розчину, визначених у 3.3—3.6. Машина може бути стаціонарною або мобільною.

Цей стандарт не поширюється на:

— машини, що рухаються при транспортуванні, нанесенні та укладанні;

— кабіни для будь-яких машин, що розглядаються в цьому стандарті;

— машини, для яких транспортування, нанесення та укладання є додатковою функцією (наприклад, роздільна функція змішування або функція крана);

— машини для роботи в тунелях;

— опорні конструкції (тобто баштові системи), не призначені виключно для використання з конкретними розподільчими стрілами для укладання бетону. Цей стандарт не встановлює додаткових вимог до використання машин, що підпадають під дію спеціальних правил (наприклад, у потенційно вибухонебезпечній атмосфері; при живленні від зовнішньої електричної мережі, напруга, частота та допустимі відхилення параметрів якої відрізняються від відповідних параметрів мережі загального користування; у разі землетрусу, блискавки; у разі використання на дорогах загального користування).

1.2 Цей стандарт стосується всіх суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та випадків, пов’язаних з транспортуванням, нанесенням, укладанням та розміщенням машин, коли вони використовуються відповідно до передбачених цілей і в умовах, що передбачувані виробником (див. розділ 4). Цей стандарт визначає відповідні технічні заходи для усунення чи зменшення ризиків, пов’язаних із значними небезпеками під час транспортування, збирання, демонтажу, знешкодження, утилізації, експлуатації та технічного обслуговування.

1.3 Цей стандарт не поширюється на машини, що виготовлені до дати опублікування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 + A1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 13309:2010 Construction machinery — Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN ISO 2867:2011 Earth-moving machinery — Access systems (ISO 2867:2011)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at others pecified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 + A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 + A1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 + А1:2009 Безпечність машин. Огородження. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огороджень

EN 13309:2010 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, MOD)

EN ISO 2867:2011 Землерийні машини. Системи доступу (ISO 2867:2011)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4413:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (ISO 11201:2010)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини при контакті з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN IS0 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13855:2010 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла (ISO 13855:2010)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online