ДСТУ EN 1501-1:2019 Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням (EN 1501-1:2011 + А1:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки
Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням

ДСТУ ЕN 1501-1:2019
(ЕN 1501-1:2011 + А1:2015, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2019 р. № 467 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрДНДЦ» від 26 червня 2020 р. № 142, з 2021-01-01

3 Цей стандарт ідентичний щодо ДСТУ EN 1501-1:2016 (EN 1501-1:2011 + А1:2015,1DT) Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles (Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1501-1:2016 (EN 1501-1:2011 + А1:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або запобіжні заходи

5.1 Загальні положення

5.2 Трамбувальний механізм

5.3 Розвантажувальна система

5.4 Вимоги до пристрою(-їв) підіймального(-них) для сміттєвих контейнерів

5.5 Положення пристрою підіймального для сміттєвих контейнерів проти розвантажувального порталу або розвантажувального люка

5.6 КТЗ-супутник

5.7 Гідравлічна, пневматична та електрична системи

5.8 Система змінних кузовів

5.9 Робочі символи

5.10 Місце оператора на сміттєвозі з тильним завантаженням під час руху

5.11 Системи керування

5.12 Контроль

5.13 Електричні деталі

5.14 Вимоги щодо технічного обслуговування

5.15 Стійкість і безпечність керування

5.16 Інші положення

5.17 Контроль шуму

6 Контроль дотримання вимог щодо безпеки та/або захисних заходів

7 Інформація для використання

7.1 Попереджувальні сигнали

7.2 Настанова щодо експлуатування

7.3 Обслуговування

7.4 Технічні характеристики

7.5 Маркування

Додаток А (обов’язковий) Опис інтерфейсів, об’ємів і систем

Додаток В (обов’язковий) Відкриті і закриті системи. Підніжка(-и)

Додаток С (довідковий) Технічний паспорт

Додаток ZА (довідковий) Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1501-1:2019 (EN 1501-1:2011 + А1:2015, IDT) «Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1501-1:2011 + А1:2015 (версія en) «Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1501-1:2016 «Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням» (прийнятого методом підтвердження).

Цей стандарт містить Поправку 1, прийняту CEN 05.01.2015 р.

Цей європейський стандарт є переглянутою версією першого з серії стандартів, які стосуються технічних умов, конструкції, безпеки та тестування сміттєвозів з тильним завантаженням.

Слід вважати, що мінімальні основні критерії мають першорядне значення для забезпечення надійного експлуатування, безпеки, економності та практичності сміттєвозів з тильним завантаженням.

Цей стандарт є першою частиною із серії координованих стандартів EN 1501 «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements» (Сміттєвози та їх підіймальні пристрої Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки), який містить такі частини:

— Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles (Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням);

— Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Частина 2. Сміттєвози з бічним завантаженням);

— Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням;

— Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів);

— Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Частина 5. Підіймальні пристрої для встановлення на сміттєвози).

Цей стандарт доповнює вказані вище стандарти типу С.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1501-1:2011 + А1:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у «Змісті» і у розділах стандарту статус додатків зазначено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології, для приведення у відповідність щодо Закону України від 10.02.2000 року № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів устатковання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 1501-1:2011 + А1:2015 Познаки у цьому стандарті
sec  С
h год
mm мм
m м
km км
kg кг
N Н
dB(A) ДБ(А)
kW кВт
lux люкс

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016 (всі частини) «Величини та одиниці»;

— заголовки переліків і тексти переліків наведено згідно з вимогами 6.2 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— познаки таблиць, їхні назви та їхнє викладення наведено згідно з вимогами 6.4 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— познаки рисунків, їхні назви та їхнє викладення наведено згідно з вимогами 6.5 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— скорочення, зазначені в тексті «RCV», перекладено як «сміттєвоз»;

— скорочення, зазначені в тексті «CCTV», перекладено як «система телевізійного спостереження»;

— скорочення, зазначені в тексті: «РРЕ», перекладено як «засоби індивідуального захисту»;

— скорочення, зазначені в тексті «CEN», перекладено як «Європейський комітет зі стандартизації»;

— текст зміни А1:2015, долучений до цього стандарту, у тексті позначений подвійною рискою на березі сторінки;

— міжнародний стандарт EN 1088:1995 + А2:2008 втратив чинність, його замінено на EN ISO 14119:2013 (ISO 14119:2013, IDT);

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті».

ВСТУП

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено у EN ISO 12100.

Машини, яких це стосується, а також межі, які охоплюють небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки, наведено у розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, викладених у стандартах типу А або В, для машин, які було спроектовано та виготовлено відповідно до положень цього стандарту типу С, положення цього стандарту мають пріоритет над положеннями інших стандартів.

Під час розробки цього стандарту враховано, що:

— було взято до уваги настанови виробника шасі з кабіною;

— складові деталі, до яких не висуваються конкретні вимоги, розроблені відповідно до звичайної практики проектування та норм розрахунку, з урахуванням усіх видів несправності, мають надійну механічну та електричну конструкцію і виготовлені з матеріалів адекватної міцності та належної якості;

— складові деталі підтримують в стані справності та працездатності, так щоб необхідні характеристики зберігалися незважаючи на знос;

— сміттєвозами з тильним завантаженням будуть керувати лише особи, які пройшли відповідне навчання;

— у пристрої підіймальному не використовують шкідливі матеріали, такі як азбест;

— проектувальники, виробники, постачальники та користувачі пристроїв підіймальних та сміттєвозів повинні ретельно дотримуватися вимог цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ
ПРИСТРОЇ
Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки
Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням

REFUSE COLLECTION VEHICLES
AND THEIR ASSOCIATED LIFTING DEVICES
General requirements and safety requirements
Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовується до сміттєвозів з тильним завантаженням, визначення яких наведено у 3.2.

Цей стандарт стосується усіх суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та подій, які мають відношення до сміттєвозів з тильним завантаженням, коли їх використовують за призначенням, за умов неправильного застосування, які можуть бути обґрунтовано передбачені виробником, протягом їхнього передбачуваного строку експлуатування, визначеного у розділі 4.

Цей стандарт застосовують для проектування та конструювання сміттєвозів з тильним завантаженням для забезпечення їхньої відповідності своїй функції і можливості їхнього використання, регулювання та підтримання в робочому стані впродовж усього строку експлуатування. Він не застосовується до завершення строку експлуатування сміттєвозів з тильним завантаженням.

Цей стандарт описує і визначає вимоги безпеки щодо сміттєвозів з тильним завантаженням, за винятком заднього відкидного борта/розвантажувального борта розвантажувального порталу з пристроєм(ями)підіймальним(и) і пристрою(їв) підіймального(них), як показано на рисунку А.1.

Вимоги безпечності пристрою(їв) підіймального(них) та розвантажувального порталу з заднім відкидним бортом/розвантажувальним бортом викладені у EN 1501-5.

Цей стандарт не застосовують до:

— експлуатування за складних умов, наприклад, за екстремальних умов навколишнього середовища, таких як:

— температур нижче ніж мінус 25 °С і вище ніж плюс 40 °С;

— умов тропічного клімату;

— швидкості вітру, що перевищує 75 км/год;

— забруднюючого середовища;

— корозійного середовища;

— використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах;

— піднімання вантажів, які за своєю природою можуть спричинити небезпечні ситуації (наприклад, гарячих відходів, кислот і лугів, радіоактивних матеріалів, особливо крихких вантажів, вибухових речовин);

— експлуатування на суднах;

Цей стандарт не застосовують до машинного обладнання, виготовленого до дати публікації цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами та доповненнями).

EN 349:1993 + А1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 547-1:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 574:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 + A1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 + A2:2008, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1501-4:2007 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles

EN 1501-5:2011 Refuse collection vehicles and associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles

EN 13309:2010 Construction machinery — Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and [their components (ISO 4414)

EN ISO 7731:2008 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

IEC 60417-DATA BASE Graphical symbols for use on equipment — Part 1: Overview and application.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349:1993 + А1:2008 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 547-1:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Виміри параметрів людського тіла. Частина 1. Принципи визначення вимірів, необхідних для отворів для усього тіла для доступу всередину машин)

EN 547-2:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Виміри параметрів людського тіла. Частина 2. Принципи визначення вимірів, необхідних для отворів для доступу

EN 574:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Виміри параметрів людського тіла. Частина 1. Принципи визначення вимірів, необхідних для отворів для усього тіла для доступу всередину машин

EN 894-1:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-3:2000 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 + А1:2009 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 1037:1995 + А2:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 + А2:2008 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи конструювання та вибору

EN 1501-4:2007 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів

EN 1501-5:2011 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні вимоги та вимоги безпеки. Частина 5. Підіймальні пристрої сміттєвозів)

EN 13309:2010 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують оболонки (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових частин (ISO 4414:2010)

EN ISO 7731:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731 :2003)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Безпека машин. Деталі систем управління, пов ’ язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2008 Безпека машин. Деталі систем управління, пов ’ язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірка відповідності (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (IS0 13850:2006)

EN ISO 13855 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини (ISO 13855:2010)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд

ІЕС 60417-DATA BASE Графічні позначення, що застосовуються на обладнанні. Частина 1. Огляд і застосування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online