ДСТУ EN 1501-3:2019 Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням (EN 1501-3:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки
Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням

ДСТУ EN 1501-3:2019
(EN 1501-3:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 грудня 2019 р. № 467 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26 червня 2020 р. № 142, з 2021-01-01

3 Цей стандарт ідентичний EN 1501-3:2008 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Сміттєвози та їх пристрої підіймальні — Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки — Частина 3: Сміттєвози з фронтальним завантаженням)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1501-3:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Режими роботи і пристрої керування сміттєвозом з фронтальним завантаженням

5 Перелік суттєвих небезпек

6 Вимоги щодо безпеки

7 Контроль

8 Настанова щодо експлуатування

Додаток А (обов’язковий) Визначення робочих і функційних зон

Додаток В (обов’язковий) Приклади листа технічних характеристик

Додаток С (довідковий) Типи систем сміттєвозів з фронтальним завантаженням: підіймальні пристрої, трамбувальні й розвантажувальні системи та типи сміттєвих контейнерів

Додаток D (обов’язковий) Попереджувальні сигнали

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС, зі змінами, внесеними Директивою 98/79/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1501-3:2019 (EN 1501-3:2008, IDT) «Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1501-3:2008 (версія en) «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 3: Front loaded refuse collection vehicles».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1501-3:2014 «Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням».

Цей стандарт є третьою частиною із серії координованих стандартів EN 1501 «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements» (Сміттєвози та їх підіймальні пристрої — Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки), який містить такі частини:

— Part 1: Rear-end loaded refuse collection vehicles (Частина 1: Сміттєвози з тильним завантаженням);

— Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Частина 2: Сміттєвози з боковим завантаженням);

— Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Частина 3: Сміттєвози з фронтальним завантаженням;

— Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Частина 4: Контролювання рівня шуму для сміттєвозів);

— Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Частина 5: Пристрої підіймальні для встановлення на сміттєвози).

Цей стандарт доповнює вказані вище стандарти типу С.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; '

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1501-3:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у «Змісті» і у розділах стандарту вилучено статус додатків, окрім тексту додатків, відповідно до вимог національної стандартизації України;

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології, для приведення у відповідність Закону України від 10.02.2000 року № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів устатковання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 1501-3:2008 Познаки у цьому стандарті
s с
min хв
h год
mm мм
m м
km км
kg кг
I л
mm/min мм/хв
m/s м/с
kW кВт
dB(A) ДБ(А)
N Н
kN кН

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ІSО 80000:2016 (всі частини) «Величини та одиниці»;

— заголовки переліків і тексти переліків наведено згідно з вимогами 6.2 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— познаки таблиць, їхні назви та їхнє викладення наведено згідно з вимогами 6.4 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— познаки рисунків, їхні назви та їхнє викладення наведено згідно з вимогами 6.5 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— скорочення, зазначені в тексті «ИС\/», перекладено як «сміттєвоз»;

— скорочення, зазначені в тексті «СЕІМ», перекладено як «Європейський комітет зі стандартизації»;

— скорочення, зазначені в тексті «РІС», перекладено як «Програмовані логічні контролери»;

— міжнародні стандарти EN 840-2, EN 840-3, EN 840-4, EN 1837, EN 12574-1, EN 12574-2, EN 12574-3, EN ІSО 7731 (ІSО 7731:2003), EN ІSО 11688-1 (ІSО/TR 11688-1:1995), EN ІSО 14122-2 (ІSО 14122-2:2001), посилання на які є у цьому стандарті, не чинні як національні стандарти в Україні, а чинні замість них документи відсутні.

— міжнародний стандарт EN 982 втратив чинність, його замінено на EN ІSО 4413:2010;

— міжнародний стандарт EN 983 втратив чинність, його замінено на EN ІSО 4414:2010;

— міжнародний стандарт EN 1050:1996 втратив чинність, його замінено на EN ІSО 12100:2010;

— міжнародний стандарт EN 1088:1995 втратив чинність, його замінено на EN ІSО 14119:2013;

— міжнародні стандарти EN 13071, EN 61310-1 (ІЕС 61310-1:1995), EN ІSО 12100-1:2003 (ІSО 12100-1:2003), EN ІSО 12100-2 (ІSО 12100-2:2003) втратили чинність та їх скасовано без заміни;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті».

ВСТУП

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено у EN ІSО 12100.

Машини, яких це стосується, а також межі, які охоплюють небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки, наведено у розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, викладених у стандартах типу А або В, для машин, що було спроектовано та виготовлено відповідно до положень цього стандарту типу С, положення цього стандарту мають пріоритет над положеннями інших стандартів.

Цей стандарт є третім з серії стандартів, які стосуються технічних умов, конструкції, безпеки та тестування сміттєвозів та їхніх підіймальних пристроїв.

Цей стандарт слід читати у взаємозв'язку з документами, розробленими для пересувних сміттєвих контейнерів (з частинами ЕМ 840), для стаціонарних сміттєвих контейнерів (з частинами ЕМ 12574), і для сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття, які випорожнюють через верхню частину (тип В згідно з ЕМ 13071), сумісних з деякими підіймальними пристроями, наведеними у цьому стандарті (див. рисунок С.4).

Під час розробки цього стандарту враховано, що:

— сміттєвозом з фронтальним завантаженням будуть керувати тільки особи, які пройшли відповідне навчання;

— було взято до уваги настанови виробника шасі з кабіною;

— складові деталі, до яких не висувають конкретні вимоги, розроблені відповідно до звичайної практики проектування та норм розрахунку, враховують усі класифікації аварій та пошкоджень, мають міцну механічну та електричну конструкцію і виготовлені із матеріалів, які мають належну тривкість та якість;

— у підіймальному пристрої не використовують шкідливі матеріали, такі як азбест;

— складові деталі підтримують в стані справності та працездатності, відповідно до настанови щодо експлуатування, так щоб необхідні характеристики зберігалися незважаючи на знос;

— конструкція тримапьних елементів забезпечує безпечне експлуатування машини для завантаження у межах від нуля до 100 % від номінальної потужності;

— конструкція обладнання забезпечує експлуатування машин за температури довкілля від мінус 25 °С до 40 °С;

— виробник і користувач обговорюють конкретні випадки та умови використання обладнання (наприклад, тип сміття, розширений діапазон температур, тип умов дорожнього руху).

Проектувальники, виробники, постачальники та користувачі підіймальних пристроїв та сміттєвозів мають ретельно дотримуватися вимог цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки
Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням

REFUSE COLLECTION VEHICLES
AND THEIR ASSOCIATED LIFTING DEVICES
General requirements and safety requirements
Part 3. Front loaded refuse collection vehicles

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовується до сміттєвозів з фронтальним завантаженням, визначення яких наведене у 3.2, і визначає технічні вимоги до них.

Цей стандарт стосується усіх суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та подій, які мають відношення до сміттєвозів з фронтальним завантаженням, коли ті використовують за призначенням, та за умов неправильного застосування, що обґрунтовано прогнозовано виробником (див. розділ 4).

Цей стандарт описує і визначає вимоги щодо сміттєвозів з фронтальним завантаженням і підіймального пристрою (підіймальних пристроїв) і містить посилання на частину 4 цієї серії стандартів щодо вимірювання рівня шуму.

Приклади стандартних типів сміттєвозів з фронтальним завантаженням наведено у додатку С.

Цей стандарт не застосовують до:

— експлуатування за складних умов (наприклад, за екстремальних умов навколишнього середовища, таких як температура нижча ніж мінус 25 °С і вища ніж 40 °С, корозійне середовище, тропічні умови, блискавка, швидкість вітру, яка перевищує 75 км/год);

— експлуатування за особливими правилами (наприклад, у потенційно вибухонебезпечних атмосферах, забруднюючих середовищах);

— перевезення пасажирів, піднімання людей;

— завантаження краном;

— завантаження за допомогою допоміжного КТЗ-супутника;

— інших контейнерів, ніж ті, які були виготовлені згідно з EN 840-1— EN 840-4, EN 12574-1— EN 12574-3 та типу В згідно з EN 13071;

— піднімання вантажів, які за своєю природою можуть спричинити виникнення небезпечних ситуацій, таких як гарячі сміття, кислоти і луги, радіоактивні матеріали, особливо крихкі вантажі, вибухові речовини.

Цей стандарт не застосовують до машинного обладнання, виготовленого до дати публікації цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче довідкові документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294 Safety of machinery — Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 574 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 811 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 840-1 Mobile waste containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 I for comb lifting devices, dimensions and design

EN 840-2 Mobile waste containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices — Dimensions and design

EN 840-3 Mobile waste containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices — Dimensions and design

EN 840-4 Mobile waste containers — Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1700 I with flat lid(s), for wide trunnion or BG-and/or wide comb lifting devices — Dimensions and design

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1032 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1501-4 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 12574-1 Stationary waste containers — Part 1: Containers with a capacity up to 10 0001 with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion or pocket lifting device — Dimensions and design

EN 12574-2 Stationary waste containers — Part 2: Performance requirements and test methods

EN 12574-3 Stationary waste containers — Part 3: Safety and health requirements

EN 13071 Selective waste collection containers — Above-ground mechanically-lifted containers with capacities from 80 I to 5 000 I for selective collection of waste

EN 13309 Construction machinery — Electromagnetic compatibility of machines with internal electrical power supply

EN 13478 Safety of machinery — Fire prevention and protection

EN 60204-1.2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон руками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні відстані для запобігання защемлення частин людського тіла

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи проектування

EN 811 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон ногами

EN 840-1 Контейнери для сміття пересувні. Частина 1. Контейнери з 2 колесами місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри і конструкція

EN 840-2 Контейнери для сміття пересувні. Частина 2. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1300 л з пласкими кришками для захватних і/або гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри і конструкція

EN 840-3 Контейнери для сміття пересувні. Частина 3. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1300 л зі сферичними кришками для підіймальних пристроїв-цапф і/або гребінчастих підіймальних пристроїв — Розміри і конструкція

EN 840-4 Контейнери для сміття пересувні. Частина 4: Контейнери з 4 колесами місткістю до 1 700 л з пласкими кришками для підіймальних пристроїв з широкою цапфою, BG і/або широкогребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри і конструкція

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до оформлення індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи при взаємодії оператора з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до оформлення індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до оформлення індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до конструювання і виготовлення нерухомих і рухомих захисних огорож

EN 982 Безпечність машин. Вимоги безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їх компонентів. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їх компонентів. Пневматика

EN 1032 Механічна вібрація. Випробування пересувної техніки для визначення рівня емісії вібрації

EN 1037 Безпечність машин. Попереджання раптового пуску

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризиків

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи конструювання та вибору

EN 1501-4 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів

EN 1837 Безпечність машин. Внутрішнє освітлення машин

EN 12574-1 Стаціонарні контейнери для сміття. Частина 1. Контейнери місткістю від 1700 л до 5 000 л з пласкою або сферичними кришками для підіймальних пристроїв-цапф, подвійних цапф та підіймальних пристрій з нішами. Розміри та конструкція

EN 12574-2 Стаціонарні контейнери для сміття. Частина 2. Експлуатаційні вимоги та методи випробування

EN 12574-3 Стаціонарні контейнери для сміття. Частина 3. Вимоги безпеки і гігієни

EN 13071 Контейнери для роздільного збору сміття. Надземні контейнери з механічним підійманням місткістю від 80 л до 5000 л для роздільного збору сміття

EN 13309 Будівельні машини. Електромагнітна сумісність машин з внутрішнім джерелом електроживлення

EN 1347 Безпечність машин. Протипожежний захист

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1: Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60529 Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (ІР-код) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію . Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN ІSО 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (ІSО 7731:2003)

EN ІSО 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устаткування. Частина 1. Планування (ІSО/ТR 11688-1:1995)

EN 180 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія і методологія (ІSО 12100-1:2003)

EN 180 12100-2 Безпечність машин. Основні поняття, запальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ІSО 12100-2:2003)

EN ІSО 13732-1 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини при контакті з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ІSО 13732-1:2006)

EN ІSО 13849-1 Безпечність обладнання. Елементи систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи конструювання (ІSО 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Безпечність обладнання. Аварійний зупин. Принципи конструювання (ІSО 13850:2006)

EN ІSО 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин Частина 2: Робочі майданчики і проходи (ISO 14122-2:2001)

ІЕС 60417 Графічні символи, що наносяться на обладнання

ІSО 7000 Графічні символи, що наносяться на обладнання. Перепік і зведений перелік окремих таблиць.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online