ДСТУ 8590:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від чотирьох місяців до одного року. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Продукти молочні сухі для дитячого харчування
СУМІШІ МОЛОЧНІ СУХІ, АДАПТОВАНІ ДЛЯ ДІТЕЙ
ВІКОМ ВІД ЧОТИРЬОХ МІСЯЦІВ ДО ОДНОГО РОКУ
Технічні умови

ДСТУ 8590:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут харчової хімії та технології НАН України

РОЗРОБНИКИ: Т. Бурикіна, М. Кучінка, О. Ольшевська; К. Рахно, Н. Родіна, О. Сафонова, С. Шульга (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. № 194 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування і зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Рекомендації щодо способів готування (відновлення) сумішей перед вживанням

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ МОЛОЧНІ СУХІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
СУМІШІ МОЛОЧНІ СУХІ, АДАПТОВАНІ ДЛЯ ДІТЕЙ
ВІКОМ ВІД ЧОТИРЬОХ МІСЯЦІВ ДО ОДНОГО РОКУ
Технічні умови

ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ СУХИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
СМЕСИ МОЛОЧНЫЕ СУХИЕ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРЁХ МЕСЯЦЕВ ДО ОДНОГО ГОДА
Технические условия

Dry milk products for infant feeding
DRY OF MILK MIXES ADAPTATY FOR INFANT FROM FOUR MONTHS TO ONE YEAR
Specification

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на адаптовані сухі молочні суміші (далі — суміші), що їх виготовляють із незбираного коров’ячого молока або знежиреного коров’ячого молока та вершків із додаванням борошна, олії, цукру, вітамінів (або без них), мінеральних речовин тощо.

1.2 Суміші призначено для змішаного та штучного годування дітей віком від чотирьох місяців до одного року.

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено у 5.1.4-5.1.7 та в розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України Про дитяче харчування

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Виробництво молочних консервів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 6088:2009 Пектин. Технічні умови

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць) (ГОСТ 12.2.061-81, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 745:2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови (ГОСТ 745-2003, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови (ГОСТ 908-2004, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови (ГОСТ 8808-2000, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 (ISO 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови) (ГОСТ 9293-74, ІDT)

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, ІDT)

ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1 Метод виявлення (ISO 11290-1:1996,ІDT)

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування (ISO 11290-2:1998, ІDT)

ДСТУ IDF 73А:2003 Молоко і молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення найімовірнішого числа за температури 30 °С (IDF 73А:1985, ІDT)

ДСТУ IDF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella (IDF 93А:1985, ІDT)

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження (IDF 122С:1996, ІDT)

ДСТУ IDF 138:2003 Сухе молоко. Визначення Staphylococcus aureus. Методика підрахунку колоній за температури 37°(IDF 138:1986, ІDT)

ГОСТ 12.1.003:83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004:91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005:88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010:76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050:86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.007.0:75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002:75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02:78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 612-75 Реактивы. Марганец (II) хлористый 4-водный. Технические условия (Реактиви. Марганець (II) хлорид 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ISO 6590-1-83, ISO 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий двозаміщенний 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 2929-75 Толокно овсяное. Технические условия (Толокно вівсяне. Технічні умови)

ГОСТ 3034-75 Крупа овсяная. Технические условия (Крупи вівсяні. Технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (II) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Реактиви. Цинк сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Реактиви. Магній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 5538-78 Реактивы. Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия (Реактиви. Калій лимонокислий 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия (Крупи гречані. Технічні умови)

ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия (Крупи рисові. Технічні умови)

ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия (Крупи манні. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9262-77 Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия (Реактиви. Кальція гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800 мм х 1200 мм. Технические условия (Піддон плоский дерев’яний розміром 800 мм х 1200 мм. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для виробів м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка липка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия (Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови)

ГОСТ 21149-93 Хлопья овсяные. Технические условия (Пластівці вівсяні. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Натрій лимонокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200x1600 и 1200x1800 мм. Технические условия (Піддони плоскі дерев’яні масою брутто 3,2 т, розміром 1200 мм х1600 та 1200 мм х1800 мм. Технічні умови)

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка (Продукція молочна консервована. Пакування і маркування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические условия (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия. (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27168-86 Мука для продуктов детского питания. Технические условия (Борошно для продуктів дитячого харчування. Технічні умови)

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей (Консерви молочні. Методи визначання фізичних та органолептичних показників)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus (Молоко та молочні продукти. Методи визначення Staphylococcus aureus)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ГОСТ 30627.1-98 Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина А (ретинола) (Продукти молочні для дитячого харчування. Метод вимірювання масової частки вітаміну А (ретинолу))

ГОСТ 30627.2-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи вимірювання масової частки вітаміну С (аскорбінової кислоти)

ГОСТ 30627.3-98 Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина Е (токоферола) (Продукти молочні для дитячого харчування. Метод вимірювання масової частки вітаміну Е (токоферолу))

ГОСТ 30627.4-98 Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина РР (ниацина) (Продукти молочні для дитячого харчування. Метод вимірювання масової частки вітаміну РР (ніацину))

ГОСТ 30627.5-98 Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина В1 (тиамина) (Продукти молочні для дитячого харчування. Метод вимірювання масової частки вітаміну В1 (тіаміну))

ГОСТ 30627.6-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина В2 (рибофлавина) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи вимірювання масової частки вітаміну В2 (рибофлавіну))

ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання жиру)

ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання загального білка)

ГОСТ 30648.3-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання вологи та сухих речовин)

ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Метод визначання активної кислотності)

ГОСТ 30648.6-99 Продукты молочные для детского питания. Метод определения индекса растворимости (Продукти молочні для дитячого харчування. Метод визначання індексу розчинності)

ГОСТ 30648.7-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения сахарозы (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання сахарози)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд (Природне і штучне освітлення)

Державні санітарні норми та правила охорони територій населених місць

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питої, призначені для споживання людиною

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

МБТиСН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів

СанПиН 42-123-4940-88 Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов (Мікробіологічні нормативи та методи аналізування продуктів дитячого, лікувального та дієтичного харчування та їхніх складників)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online