ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ КУКУРУДЗЯНА
Технічні умови
(ГОСТ 8808-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8808:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 15 вересня 2003 р. № 158 з 2004-01-01

3 Стандарт відповідає ГОСТ 8808—2000 Масло кукурузное. Технические условия (Олія кукурудзяна. Технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 12.03.1992 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8808-91)

5 ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 8808—2000 Масло кукурузное. Технические условия (Олія кукурудзяна. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

а) на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації Азербайджанської Республіки, України (п. 2 Предисловия);

б) на другій сторінці стандарту після ГОСТ 10674—82 вилучено знак виноски * та текст цієї виноски;

в) на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. З Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

г) на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

д) вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ
Технические условия

ГОСТ 8808-2000

Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом жиров

ПРЕДСТАВЛЕН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 18 от 18 октября 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Аззербайджанская Республика Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрологии и патентам
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 8808-91

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Классификация

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.2 Требования к сырью

4.3 Упаковка и розлив

4.4 Маркировка

5 Правила приемки

6 Методы контроля

7 Транспортирование и хранение

8 Гарантии изготовителя

Приложение А Жирно-кислотный состав кукурузного масла

Приложение Б Нормы и методы контроля показателей «Йодное число» и «Массовая доля неомыляемых веществ» в кукурузном масле

Приложение В Выписка из «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ) изд. 2-е, М., 1996»

Приложение Г Определение микотоксинов (по биотесту с инфузориями)

Приложение Д Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ
Технические условия

Maize oil. Specifications

Дата введения в Украине 2004-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рафинированное, нерафинированное кукурузное масло и устанавливает технические требования, методы контроля, требования к транспортированию и хранению.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, изложены в 4.1.1—4.1.3, 4.2.1—4.2.3, 4.3.2—4.3.5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 745—79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4233—77 Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 5037—97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 5471—83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 5472—50 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности

ГОСТ 5475—69 Масла растительные. Методы определения йодного числа

ГОСТ 5476—80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа

ГОСТ 5477—93 Масла растительные. Методы определения цветности

ГОСТ 5479—64 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ

ГОСТ 5480—59 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определениямыла

ГОСТ 5481—89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя

ГОСТ 5717—91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия

ГОСТ 6038—79 Д-глюкоза. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7824—80 Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфорсодержащих веществ

ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 9078—74 Поддоны плоские. Общие технические условия

ГОСТ 9218—86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 9225—84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 9287—59 Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле

ГОСТ 9347—74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

ГОСТ 10117—91 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10444.12—88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов

ГОСТ 10674—82 Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ 11354—93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия

ГОСТ 11812—66 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ

ГОСТ 13516—86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13805—76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия

ГОСТ 13950—91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 17133—85 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия

ГОСТ 17299—78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22477—77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования

ГОСТ 23285—78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие техническиеусловия

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 24831—81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25250—88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25776—83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку

ГОСТ 25951—83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26381—84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия

ГОСТ 26593—85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26668—85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669—85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26928—86 Продукты пищевые. Метод определения железа

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 28178—89 Дрожжи кормовые. Методы испытаний

ГОСТ 29228—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ 30418—96 Масла растительные. Метод определения жирно-кислотного состава

ГОСТ 30711—2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксина В1 и М1

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online