ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Правила приймання, відбирання
та готування проб до контролювання

ДСТУ 4834:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН)

РОЗРОБНИКИ: Г.Єресько, д-р техн. наук; О. Козаченко; Г. Кравченко; Н. Левитська (науковий керівник); М. Міщенко, Л. Тесленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 255

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26809-86)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Обладнання та посуд для відбирання проб

5 Правила приймання

6 Правила відбирання та готування проб до контролювання

7 Маркування, транспортування та зберігання

8 Вимоги безпеки

9 Вимоги охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Правила приемки, отбора и подготовки проб к контролю

MILK AND MILK PRODUCTS
Acceptance regulations, sampling and preparation for testing

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на молоко та молочні продукти, а також на продукти для харчування дітей, продукти таблетовані та в капсулах, заквашувальні препарати (далі — продукт) та встановлює правила приймання, відбирання проб продукту та готування їх до контролювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 2859.1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ ХХХХ Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання (на заміну ГОСТ 9225-84)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online