СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ ВІД 0,38 кВ ДО 110 (150) кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2007

ПЕРЕДМОВА

1.ЗАМОВЛЕНО:

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2.РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект»

3.РОЗРОБНИКИ:

І. Карпець, Г. Катренко, М. Керніцький, Н. Малюгіна, В. Стафійчук (керівник розробки)

4.ВНЕСЕНО:

Відділ розвитку та методологічного забезпечення роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, B. Скрипниченко

5.УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра палива та енергетики України, О. Шеберстов

Департамент з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C. Меженний

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України, К. Фролов

Департамент юридичного забезпечення Міністерства палива та енергетики України, Р. Ахметов

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, О. Бондаренко

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», К. Сова.

6.ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2006 р. № 540

7.НА ЗАМІНУ:

ВБН А.3.1-001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 20.12.99 № 348

8.ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:

2012 рік

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 СКОРОЧЕННЯ

5 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ПОНАД 1 МЛН. ГРН

6 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ДО 1 МЛН. ГРН

Додаток А. Форма Акта робочої техничної комісії про прийняття в єксплуатацію об’єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн.грн

ВСТУП

Цей нормативний документ «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ. Настанова» (далі – Настанова) розроблено з урахуванням пункту 2 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243, на підставі рішення Правління Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (протокол № 41 від 18.04.2006 p.).

У цій Настанові враховано специфіку умов експлуатації та визначено основні вимоги і умови прийняття закінчених будівництвом нових об'єктів розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ або після реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) діючих об'єктів, пускових комплексів або черг будівництва незалежно від джерел фінансування їх будівництва та форм власності.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

НАСТАНОВА ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ ВІД 0,38 кВ ДО 110(150) кВ

Чинний від 2007-05-15

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ця Настанова визначає основні вимоги та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом нових об'єктів і діючих об'єктів після реконструкції* або технічного переоснащення (модернізації) розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ і об'єктів їх інфраструктури, пускових комплексів, черг або етапів будівництва (далі – закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж) незалежно від джерел фінансування їх будівництва та форм власності.

1.2  Об'єкти житлово-громадського призначення, які можуть належати до інфраструктури розподільчих електричних мереж, приймають у експлуатацію згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

1.3 Вимоги цієї Настанови обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від джерел фінансування будівництва та форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243

Наказ Держбуду України від 27 січня 2005 р. № 21 «Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочим комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб»

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій Настанові, та визначення позначених ними понять.

3.1 приймальна (державна, робоча технічна, робоча) комісія

Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 до 110(150) кВ

3.2 державна приймальна комісія

Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 1 млн. грн.

3.3 робоча технічна комісія

Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн. грн.

3.4 робоча комісія

Комісія, створена в установленому порядку:

— для прийняття устаткування після індивідуального випробування;

— для прийняття устаткування після комплексного випробування;

— для визначення готовності закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії;

— для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд, приміщень та інших складових об'єкта в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії, яка приймає об'єкт у цілому.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online