СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011 Монтаж кабельних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ. Інструкція

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ 110-330 кВ

Інструкція

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2011

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАМОВЛЕНО. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України)

2. РОЗРОБЛЕНО: Відоіфемлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НТЦЕ ДП «НЕК «Укренерго»)

3. РОЗРОБНИКИ: О. Болдырев, А. Квицинський, В. Молчанов

4. ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

5. УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, С. Чех

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України, B. Руденко

Департамент з питань електроенергетики Міненерговугілля України, C. Меженний

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Міненерговугілля України, О. Онищенко

Відокремлений підрозділ «Головдерженерго- нагляд» ДП «НЕК «Укренерго», В. Лушкін

6. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Департамент юридичного забезпечення Міненерговугілля України, І.  Варакута

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за № 198 від 6 червня 2011 р.

7. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8. СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ. 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до кабельних ліній

7 Підготовка трас кабельних ліній до монтажу

8 Зберігання і транспортування барабанів з кабелем

9 Прокладання кабелів

10 Монтаж кабельних муфт

11 Монтаж системи протикорозійного захисту кабелів

12 Випробування кабельних ліній

13 Монтажна документація

14 Безпечне виконання робіт з монтажу кабельних ліній

15 Захист навколишнього середовища

16 Пожежна безпека

17 Екологічна безпека

Додаток А Розрахунок зусиль натягу кабелів під час їх протягування

Додаток Б Технічні характеристики та сфери застосування кабелів вітчизняних заводів-виробників

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

із освоєнням електротехнічною промисловістю виробництва силових кабелів на напругу 110-500 кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену зменшилися як вартість будівництва та експлуатації кабельних ліній, так і загрози техногенного характеру, викликані в результаті застосування маслонаповнених кабелів.

Ця Інструкція унормовує технологію будівництва кабельних ліній напругою 110-330 кВ із кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену.

У разі будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) кабельних ліній напругою 110-330 кВ з маслонаповненими кабелями слід користуватися нормами згідно з ГОСТ 16441; СОУ 40.1-00013741-35; СНиП 3.05.06.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ 110-330 кВ
Інструкція

Чинний від 2011-09-04

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Монтаж кабельних ліній напругою 110-330 кВ» (надалі - Інструкція) поширюється на силові кабельні лінії напругою 110-330 кВ промислової частоти з ізоляцією із зшитого поліетилену, як на новоспоруджені, які вводяться в експлуатацію, так і на ті, які вводять в експлуатацію після реконструкції, модернізації або капітального ремонту.

1.2 Ця інструкція встановлює вимоги щодо монтажу кабельних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ, технологічної послідовності виконання різних операцій з підготовки траси кабельної лінії, зберігання і транспортування барабанів з кабелем, розмотування і прокладання кабелів, монтажу з'єднувальних, кінцевих і транспозиційних кабельних муфт, пусконалагоджувальних випробувань і вимірювань, організації безпечного виконання робіт під час монтажу, захисту навколишнього середовища і пожежної та екологічної безпеки.

1.3 Ця Інструкція не поширюється на силові кабельні лінії напругою 110-330 кВ з маслонаповненими кабелями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991, № 1264-XII

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95 № 45/95

Правила охорони електричних мереж. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ.Основні вимоги до проектної і робочої документації

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ EN 50086-1.2004 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-7.02-80 (СНиП ІІІ-4-80) Техніка безпеки в будівництві

НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ на предприятиях Минэнерго СССР (Правила техніки безпеки під час виконання електромонтажних робіт на підприємствах Міненерго СРСР)

ДНАОП 0.03-3.30-96 (ДСН 239-96) Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств окремих об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-17:2007 Споруди транспорту Автомобільні дороги платні. Норми проектування

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589:1984) ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (Електрообладнання змінного струму на напруги від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 1516.3-96 (ІЕС 60071-1:1993) Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (Електрообладнання змінного струму на напруги від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия (Барабани дерев'яні для електричних кабелів і проводів. Технічні умови)

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи і шнури. Методи перевірення на нерозповсюдження горіння)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16441-78 Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 110-500 кВ. Технические условия (Кабелі маслонаповнені на зміну напругу 110-500 кВ. Технічні умови)

ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Кабелі, проводи, шнури та кабельна арматура. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов (Електрообладнання та електроустановки. Метод вимірювання характеристик часткових розрядів)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.21.260-2003 Інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 Розрахунок електричного і магнітного полів лінії електропередавання. Методика

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ. Настанова

СОУ 31.2-21677681-19:2009 Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція

СОУ 40.1-00013741-35:2010 Експлуатація кабельних ліній електропостачання напругою від 110 кВ до 330 кВ. Інструкція

СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005 (НАПБ В.05.023-2005/111) Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

СОУ 41.0-21677681-34:2010 (НАПБ 05.031-2010) Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд

СОУ 45.21.3-00100227-22:2010 Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів магістральних електричних мереж після їх реконструкції, технічного переоснащення та модернізації. Настанова

РД 34.20.132-85 Руководящие указания по катодной защите подземных энергетических сооружений от коррозии (Керівні вказівки з катодного захисту підземних енергетичних споруд від корозії)

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений (Основи будівель і споруд)

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии (Трамвайні та тролейбусні лінії)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи і фундаменти)

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Захист будівельних конструкцій та споруд від корозії)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 111-10-75 Благоустройство территорий (Благоустрій територій)

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок (ПУЕ))

Глава 1.7 ПУЕ:2011 Заземлення і захисні заходи електробезпеки

Глава 2.3 ПУЕ:2009 Кабельні лінії напругою до 330 кВ

Глава 2.5 ПУЕ:2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи. Часть I. Общие положения. Опасные влияния. - М.: Связь, 1969 (Правила захисту пристроїв проводового зв'язку, залізничної сигналізації та телемеханіки від небезпечного та заважального впливу від ліній електропередавання. Частина І. Загальні положення. Небезпечні впливи); Часть II. Общие положения. Мешающие влияния. - М.: Связь, 1972 (Частина II. Загальні положення. Заважальні впливи)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online