ДСТУ 8723:2017 Дріжджі кормові. Методи випробування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІЖДЖІ КОРМОВІ
Методи випробування

ДСТУ 8723:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» (ТК 132), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства аграрної політики України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 червня 2017 р. № 161 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28178-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Відбирання проб

4 Готування проб

5 Визначання зовнішнього вигляду, кольору та запаху

6 Метод визначання масової частки вологи

7 Метод визначання масової частки золи

8 Метод визначання масової частки сирого протеїну

9 Метод визначання масової частки білка за Барнштейном

10 Метод визначання масової частки лізину

11 Метод визначання масової частки ліпідів

12 Метод визначання масової частки вуглеводнів і масової частки ароматичних вуглеводнів

13 Метод визначання масової частки свинцю

14 Метод визначання миш’яку

15 Метод визначання масової частки ртуті

16 Метод визначання масової частки фтору

17 Метод визначання масової частки кадмію

18 Метод визначання розміру гранул

19 Метод визначання дріжджових клітин

20 Метод визначання загального бактеріального обсіменіння

21 Метод виявляння бактерій роду сальмонела

22 Метод визначання токсичності із застосуванням тест-культури інфузорій тетрахімена піріформіс

23 Визначання токсичності на білих мишах

24 Метод визначання масової частки нітратів

25 Метод визначання масової частки нефрасу

26 Вимоги щодо безпеки та персоналу

27 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІЖДЖІ КОРМОВІ
Методи випробування

FODDERR YEAST
Test methods

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на кормові дріжджі та встановлює методи випробовування.

1.2 Стандарт призначений для підприємств — виробників кормових дріжджів, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів ветеринарної медицини, лабораторій ветеринарної медицини, контролювальних органів тощо.

1.3 Вимоги щодо безпеки під час випробовування — згідно з розділом 26. Вимоги щодо охорони довкілля — згідно з розділом 27.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови (ІЕС 60335-2-24:1984, NEQ; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, IDT)

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови) (ГОСТ 9293-74/ИСО 2435-73, IDT)

ДСТУ ГОСТ 24861:2009 Шприци ін’єкційні одноразового використання. Загальні технічні умови (ГОСТ 24861-2005, IDT)

ГОСТ 9-92 Аммиак водный технический. Технические условия (Аміак водний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (Олово. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1973-77 Ангидрид мышьяковистый. Технические условия (Ангідрид миш’яковистий. Технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия (Ацетон технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия (Водень технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия (Свинець. Технічні умови)

ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Реактиви. Барію хлорид 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4145-74 Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Калій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4146-74 Реактивы. Калий надсернокислый. Технические условия (Реактиви. Калій надсірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4160-74 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия (Реактиви. Калій бромистий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (Н) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Реактиви. Цинк сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4197-74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій азотистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Калій залізистосинеродистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Сіль закису заліза та амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Реактиви. Магнію хлорид 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия (Реактиви. Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4236-77 Реактивы. Свинец (II) азотнокислый. Технические условия (Реактиви. Свинець (II) азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4456-75 Реактивы. Кадмий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Кадмій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4463-76 Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия (Реактиви. Натрій фтористий. Технічні умови)

ГОСТ 5230-74 Реактивы. Ртути окись желтая. Технические условия (Реактиви. Ртуті окис жовтий. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений та газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 5821-78 Реактивы. Кислота сульфаниловая. Технические условия (Реактиви. Кислота сульфанілова. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Реактивы. Сахароза. Технические условия (Реактиви. Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. О-глюкоза. Технические условия (Реактиви. О-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия (Вугілля активне деревинне дроблене. Технічні умови)

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия (Барографи метеорологічні анероїдні. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6691-77 Реактивы. Карбамид. Технические условия (Реактиви. Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Реактивы. Кислота борная. Технические условия (Реактиви. Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10485-75 Реактивы. Методы определения примеси мышьяка (Реактиви. Методи визначання домішки миш'яку)

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 10930-74 Реактивы. Фурфурол. Технические условия (Реактиви. Фурфурол. Технічні умови)

ГОСТ 11773-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия (Кислота соляна особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные элекгрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні епектрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа (Вода питна. Методи санітарно-бактеріологічного аналізу)

ГОСТ 20015-74 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия (Реактиви. Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 20730-75 Питательные среды. Бульон мясо-пептонный (для ветеринарных целей) Технические условия (Поживні середовища. Бульйон м’ясо-пептонний (для ветеринарних цілей). Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (Реактиви. Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний (Шприци медичні ін’єкційні багаторазового застосування. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 23134-78 Уборы головные медицинские. Технические условия (Убори головні медичні. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия (Халати медичні жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 25046-81 Иглы инъекционные однократного применения. Основные размеры. Технические требования. Методы испытаний (Голки ін’єкційні одноразового застосування. Основні розміри. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 25194-82 Халаты медицинские мужские. Технические условия (Халати медичні чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования (Реактиви. Методи приготування титрованих розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28694-90 Автоклавы ротационные. Типы и основные параметры (Автоклави ротаційні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online