ДСТУ 8392:2015 Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Колісні транспортні засоби
ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ СПЕЦІАЛЬНО ОБЛАДНАНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8392:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ») Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України)

РОЗРОБНИКИ: В. Будниченко, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Менжинська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Технічні вимоги

5 Вимоги до складових частин

6 Вимоги щодо безпеки, охорони довкілля та утилізації

7 Показники надійності

7.1 Довговічність

7.2 Безвідмовність

7.3 Збережуваність

7.4 Ремонтопридатність

8 Вимоги до матеріалів та купованих виробів

9 Марковання, комплектність та паковання

10 Правила приймання

10.1 Загальні положення

10.2 Приймально-здавальні випробування

10.3 Попередні та приймальні випробування

10.4 Кваліфікаційні випробування

10.5 Експлуатаційні випробування

10.6 Періодичні випробування

10.7 Типові випробування

11 Методи контролювання

11.1 Контролювання основних показників і характеристик

11.2 Контролювання показників надійності

12 Настанови щодо експлуатування

13 Гаранти виробника

Додаток А Вимоги до програми випробувань

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ СПЕЦІАЛЬНО ОБЛАДНАНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Загальні технічні умови

КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Общие технические условия

WHEELED VEHICLES
SPECIALLY EQUIPPED VEHICLES FOR THE CARRIAGE OF WASTE
General specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні умови на спеціально обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення побутових відходів (далі — сміттєвози) до місць їх зберігання або перероблення.

1.2 Стандарт не поширюється на транспортні засоби, призначені для перевезення побутових відходів — рідин, контейнерів зі сміттям, які встановлюють у місцях його збирання, а також на сміттєвози, поставлені на виробництво до надання чинності цьому стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2006 року за № 1306

Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 СРПП. Продукция производственно-технического назначения (СРПВ. Продукція виробничо-технічного призначення)

ДСТУ ГОСТ 15.311:2009 СРПП. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм (СРПВ. Постановления на виробництво продукції за технічною документацією іноземних фірм)

ДСТУ EN 1501-1:2014 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням (EN 1501-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 1501-2:2014 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з бічним завантаженням (EN 1501-2:2005 + А1.2009, IDT)

ДСТУ EN 1501-5:2014 Сміттєвози. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 5. Підіймальне устатковання (EN 1501-5:2011, IDT)

ДСТУ ISO 3779:2012 Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)

ДСТУ ISO 3780:2012 Колісні транспортні засоби. Код міжнародний ідентифікаційний виробника (WMI). Зміст і структура (ISO 3780:2009, IDT)

ДСТУ ISO 4030:2012 Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, що виготовляють. Основні положення)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різноманітних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання й транспортування в частині впливу кліматичних чинників довкілля)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 27415-87 Мусоровозы. Общие технические требования (Сміттєвози. Загальні технічні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online