ДСТУ ISO 14064-3:2015 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів (ISO 14064-3:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Частина 3. Вимоги та настанови
з валідації та верифікації тверджень
щодо парникових газів

ДСТУ ISO 14064-3:2015
(ISO 14064-3:2006, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» та Технічній комітет стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Барановська, канд. екон. наук; О. Бондар, д-р біол. наук; С. Берзіна; Н. Дюжилова, канд. техн. наук; Л. Горшков, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Д. Капотя; Т. Квас; Д. Квас; О. Богдан; С. Перминова; М. Максимова; І. Ніколаєва; Т. Іванова; Л. Кужель; Л. Лаврушко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14064-3:2006 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions (Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14064-3:2006

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Принципи

3.1 Загальні положення

3.2 Принцип незалежності

3.3 Принцип етичної поведінки

3.4 Принцип неупередженості

3.5 Принцип професіоналізму

4 Вимоги до процедур валідації та верифікації

4.1 Валідатор та верифікатор

4.2 Процеси валідації та верифікації

4.3 Рівень гарантії, цілі, критерії та сфера застосування процедури валідації та верифікації

4.4 Підхід до валідації та верифікації

4.5 Оцінення інформаційної системи та її контроль

4.6 Оцінення даних та інформації щодо ПГ

4.7 Оцінення на відповідність критеріям валідації або верифікації

4.8 Аналізування тверджень щодо ПГ

4.9 Протокол валідації та верифікації

4.10 Записи результатів валідації або верифікації

4.11 Факти, які виявляють після валідації або верифікації

Додаток А (довідковий) Настанова щодо застосування цього стандарту

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14064-3:2015 (ISO 14064-3:2006, IDT) «Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14064-3:2006 (версія en) «Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions».

Відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України».

— цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 14064» замінено на «цей стандарт»;

— замінено скорочення «парникові гази» англійською «GHG» на «ПГ» українською;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 14064-3:2006;

— познаки одиниць фізичних величин подано згідно із серією стандартів ДСТУ 3651:1997;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

IS019011:2011, на який є посилання у цьому стандарті, прийнято в Україні як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління.

Міжнародні стандарти ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 та ISO 14065:2013, на які є посилання у цьому стандарті, прийнято в Україні як:

ДСТУ ISO 14064-1:2015 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначання і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації;

ДСТУ ISO 14064-2:2015 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту;

ДСТУ ISO 14065:2015 Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання.

ВСТУП до ISO 14064-3:2006

0.1 Зміна клімату — одна з найбільш серйозних проблем, що постала перед країнами, владою, діловими колами та населенням на наступні десятиліття. Зміна клімату може призвести до серйозних наслідків як для людських життів, так і для природних систем, та може значною мірою вплинути на зміну використання ресурсів, виробництво та економічну діяльність. У відповідь на це розробляють та впроваджують міжнародні, регіональні, національні та локальні ініціативи щодо обмеження концентрації парникових газів (ПГ) в атмосфері Землі. Такі ініціативи щодо ПГ ґрунтуються на кількісному визначенні, моніторингу, звітності та верифікації викидів та/або видалень ПГ.

ISO 14064-1 розглядає принципи і вимоги до проектування, розроблення, управління та звітності за кадастрами ПГ на рівні організації. У цій частині встановлено вимоги щодо визначення меж викидів ПГ, кількісного визначення ПГ від організацій, визначення конкретних дій організації, спрямованих на поліпшення управлінням викидами ПГ. У цій частині також установлено вимоги та настанови щодо управління якістю кадастру, звітності, внутрішнього аудиту і відповідальності організації за процес верифікації.

ISO 14064-2 поширюється на проекти щодо ПГ або діяльність, засновану на проектах, спеціально розроблених для того, щоб скоротити викиди ПГ або збільшити видалення ПГ. Установлено принципи та вимоги до визначення базових сценаріїв проекту та моніторингу, кількісного визначення та звітності про результативність проекту щодо базового сценарію, які є підставою для валідації та верифікації проектів щодо ПГ.

Цей стандарт деталізує принципи і вимоги щодо верифікації кадастрів ПГ, валідації та верифікації проектів щодо ПГ. Описано процеси валідації та верифікації ПГ, а також установлено такі компоненти, як планування валідації/верифікації, процедури оцінювання й аналізування тверджень щодо ПГ організації або проекту. Цей стандарт можуть застосовувати організації або незалежні сторони для валідації/верифікації тверджень щодо ПГ.

Зв’язок між трьома частинами серії стандартів ISO 14064 представлено на рисунку 1.

0.2 Серію стандартів ISO 14064 розроблено для сприяння організаціям, урядам, ініціаторам проектів і зацікавленим сторонам узгодженості під час кількісного визначення, моніторингу, складання звітів, а також валідації або верифікації кадастрів або проектів щодо ПГ.

Використання серії стандартів ISO 14064 може:

— підвищити екологічну цілісність кількісного визначення ПГ;

— підвищити достовірність, узгодженість і прозорість кількісного визначення, моніторингу та звітності щодо ПГ, зокрема зниження викидів і збільшення видалення ПГ на рівні проектів;

— сприяти розробленню та реалізуванню стратегій і планів з управління ПГ на рівні організацій;

— сприяти розробленню та реалізуванню проектів щодо ПГ;

— сприяти можливості відстежувати ефективність і прогрес у зменшенні викидів парникових газів та/або збільшенні видалень ПГ;

— сприяти кредитуванню і торгівлі зниженнями викидів або збільшенням видалень ПГ.

Користувачі ISO 14064 можуть мати переваги, застосовуючи деякі з наведених нижче:

a) корпоративне управління ризиками (наприклад, виявлення й управління ризиками і можливостями);

b) добровільні ініціативи (наприклад, участь у добровільній реєстрації кадастрів або звітності щодо ПГ);

c) торгівля ПГ (наприклад, купівля або продаж дозволів або кредитів щодо ПГ);

d) регулятивна/урядова звітність (наприклад, кредити на раніше здійснені дії, угоди або національні програми зі звітності).

0.3 Цей стандарт установлює принципи, вимоги та рекомендації щодо проведення валідації та верифікації, інформації про викиди ПГ.

Він буде корисний широкому колу цільових користувачів, а також:

— валідаторам/верифікаторам 1-, 2- або 3-ій сторони;

— організаціям та фізичним особам, які беруть участь у розробленні та введенні в обіг інформації щодо ПГ;

— організаціям, що беруть участь у навчанні валідаторів/верифікаторів;

— адміністраторам добровільних та обов'язкових програм щодо ПГ;

— інвесторам, фінансовим та страховим спільнотам;

— регулювальним державним органам та організаціям, які беруть участь в акредитації й оцінюванні відповідності систем торгівлі викидами та компенсаційних програм щодо викидів та видалень.

0.4 Цей стандарт установлює вимоги до процесу надання гарантій цільовим користувачам, що твердження щодо ПГ, подані організаціями та проектами, є повними, точними, несуперечливими, прозорими. Процеси валідації та верифікації аналогічні, однак мають певні відмінності у способах їх виконання.

Процес може бути зовнішнім і внутрішнім. У першому випадку положення цього стандарту можна використовувати як рекомендації, а в другому — як набір вимог. Обсяг робіт з валідації/верифікації залежить від:

— необхідного рівня надання гарантій;

— потреб цільового користувача;

— цілей виконання робіт з валідації та верифікації;

— критеріїв валідації та верифікації.

У твердженні щодо ПГ можуть міститися вимоги до різних показників, таких як:

а) кількісне визначення викидів або видалень ПГ на рівні організації;

b) кількісне визначення зменшення викидів ПГ або збільшення їх видалення на рівні проекту;

с) відповідність вимогам ISO 14064-1 або ISO 14064-2;

d) дотримання принципів і вимог нормативної бази або програм щодо ПГ;

е) продуктивність або ефективність внутрішньої системи та контроль процесів;

f) продуктивність або ефективність операційних процесів.

У розділі 3 цього стандарту розглянуто принципи і фундаментальні вимоги до процесів валідації/верифікації, що дає змогу користувачеві оцінити основу цих процесів, і, крім того, розділ 3 є вступною частиною до викладених у розділі 4 вимог з валідації проектів щодо ПГ та верифікації тверджень щодо ПГ організацій чи проектів. Ці вимоги охоплюють установлення цілей робіт з валідації та верифікації, їх критеріїв і сфер застосування (а також необхідний рівень гарантії), координацію робіт з підтверджування та перевіряння, розроблення підходів до інформації, що відноситься до організацій та проектів щодо ПГ і процедур валідації та верифікації, установлення обґрунтованих режимів вибіркових перевірянь для процедур валідації та верифікації інформації щодо ПГ і випробування системи контролю в організаціях або в проектах щодо ПГ. Цей розділ також установлює вимоги до складання та подання протоколів за результатами валідації та верифікації.

У додатку А наведено додаткові рекомендації до проведення валідації та верифікації, що виконують відповідно до вимог програм щодо ПГ або в різних умовах, а також рекомендації до проведення валідації та верифікації відповідно до вимог розділу 4 цього стандарту, які не містять обов’язкових вимог.

0. 5 Деякі розділи цього стандарту вимагають від користувача роз’яснень щодо використання деяких обґрунтованих підходів чи рішень. Ці роз’яснення в загальному випадку охоплюють документацію, що пояснює:

— використані підходи й обґрунтовані рішення;

— причини вибору саме цих підходів чи рішень.

Деякі розділи цього стандарту вимагають від користувача обґрунтованого застосування деяких підходів чи рішень. Таке обґрунтування має охоплювати документацію, що пояснює:

— використані підходи й обґрунтовані рішення;

— причини вибору саме цих підходів чи рішень;

— причини відмови від використання альтернативних підходів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень
щодо парникових газів

GREENHOUSE GASES
Part 3. Specification with guidance for the validation and verification
of greenhouse gas assertions

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює принципи та вимоги, а також настанови з проведення чи управління процедурами валідації та/або верифікації тверджень щодо ПГ. Вимоги цього стандарту треба застосовувати для кількісного оцінювання в організації' чи під час виконання проекту щодо ПГ, охоплюючи кількісне визначення викидів ПГ, моніторинг та надання звітів згідно з ISO 14064-1 та ISO 14064-2.

У цьому стандарті встановлено вимоги щодо вибирання валідаторів/верифікаторів, установлення рівня гарантій, цілей, критеріїв і сфер застосування, визначення підходів до процедур валідації/верифікації, оцінювання даних щодо ПГ, інформації, інформаційних систем і систем управління, оцінювання правильності тверджень щодо ПГ та готування протоколів валідації/верифікації.

Серія стандартів ISO 14064 є незалежною від програми щодо ПГ. Якщо застосовують програму щодо ПГ, то вимоги цієї програми є додатковими до вимог серії ISO 14064.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано такі терміни та визначення позначених ними понять.

2.1 парниковий газ; ПГ (greenhouse gas; GHG)

Газоподібний складник атмосфери природного чи антропогенного походження, який поглинає чи випускає випромінення за специфічної довжини хвилі у спектрі інфрачервоного випромінювання поверхнею Землі, атмосферним повітрям та хмарами.

2.2 джерело парникових газів (greenhouse gas source)

Фізичний об'єкт або процес, який виділяє ПГ в атмосферне повітря

2.3 поглинач парникових газів (greenhouse gas sink)

Фізичний об’єкт або процес, який усуває ПГ з атмосферного повітря

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online