ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови (ISO 14031:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 14031:2016
(ISO 14031:2013, IDТ)

Екологічне управління

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЄВОСТІ

Настанови

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації України «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 13 грудня 2016 р. № 426 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14031:2013 Environmental management — Environmental performance evaluation — Guidelines (Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ ISO 14031:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14031:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Оцінювання екологічної дієвості

4.1 Загальний огляд

4.2 Планування ОЕД («Планування»)

4.3 Використання даних та інформації («Виконання»)

4.4 Аналізування та поліпшування ОЕД («Вжиття заходів»)

Додаток А Додаткові настанови щодо ОЕД

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14031:201 (ISO 14031:2013, IDT) «Екологічне управління.Оцінювання екологічної дієвості. Настанови», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14031:2013 (версія en) «Environmental management— Environmental performance evaluation — Guidelines».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 14031:2004, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14031 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

У стандарті вжито такі познаки та скорочення:

ОЕД — оцінювання екологічної дієвості;

ОПД — основні показники дієвості;

ПДУ — показник дієвості управління;

ПДФ — показник дієвості функціювання;

ПЕД — показник екологічної дієвості;

ПЕС — показник екологічного стану;

СЕУ — система екологічного управління.

ВСТУП до ISO 14031:2013

Багато організацій прагнуть усвідомити, продемонструвати та поліпшити свою екологічну дієвість. Організація може досягти цього результативним управлінням тими складовими своєї діяльності, продукції та своїх послуг, які можуть суттєво впливати на довкілля.

У цьому стандарті встановлено процес, який називають оцінюванням екологічної дієвості (далі — ОЕД) (див. 3.10), що дозволяє організаціям вимірювати та оцінювати свою екологічну дієвість і обмінюватись інформацією, стосовною екологічної дієвості, використовуючи основні показники дієвості (далі — ОПД), які ґрунтуються на достеменній та перевірній інформації.

Оцінювання екологічної дієвості (ОЕД) однаково можуть застосовувати малі та великі підприємства, також може бути використано для підтримування системи екологічного управління (далі — СЕУ) (див. 3.7) чи окремо. Організація, яка впровадила СЕУ, може оцінити екологічну дієвість на відповідність своїй екологічній політиці, цілям, завданням та іншим критеріям щодо екологічної дієвості.

Організація може використати отримані за допомогою ОЕД дані та інформацію для запровадження інших засобів і методів екологічного управління послідовним, прозорим і економічно результативним способом, зокрема, з інших стандартів, розроблених ISO/TC 207, які стосуються систем екологічного управління (ISO 14001, ISO 14004, ISO 14005, ISO 14006), екологічних декларацій (ISO 14025), екологічного маркування (ISO 14024) та оцінювання життєвого циклу (ISO 14040, ISO 14044). Повний перелік таких стандартів подано в розділі «Бібліографія». Цей стандарт також можна використовувати окремо від інших стандартів.

Оцінювання екологічної дієвості (ОЕД) та екологічний аудит є засобами, які взаємодоповнюють один одного та які організація може використати, щоб оцінити свою екологічну дієвість і визначити сфери для поліпшування. Основні аспекти (та відмінності) цих засобів такі:

— ОЕД є безперервним процесом збирання та оцінювання даних і інформації для забезпечення поточного оцінювання дієвості, а також тенденцій її змінювання з плином часу;

— екологічні аудити можна використовувати для збирання таких даних і інформації як складова частина ОЕД або як складова частина системи екологічного управління, щоб перевірити досягнення цілей та виконання завдань;

— аудити СЕУ провадять періодично, щоб перевірити відповідність технічним умовам, а також дотримання правових і інших вимог (настанови щодо аудиту СЕУ подано в ISO 19011).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЄВОСТІ
Настанови

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION
Guidelines

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано настанови щодо планування та застосування оцінювання екологічної дієвості (далі — ОЕД) в межах організації. Стандарт можуть застосовувати всі організації, незалежно від їх типу, розміру, місця розташування та складності.

Цей стандарт не встановлює рівні екологічної дієвості.

Настанови цього стандарту можуть бути використані для підтримування власного підходу організації до ОЕД, зокрема своїх зобов’язань щодо дотримання правових та інших вимог, запобігання забрудненню та постійного поліпшування.

Примітка. Цей стандарт є загальним стандартом, і він не містить настанов з конкретними методами оцінювання чи зважування різних типів впливів у різних секторах, галузях тощо. Залежно від особливостей діяльності організації, часто необхідно звернутися до інших джерел за додатковою інформацією та настановами щодо конкретних секторів, різних розглядуваних питань або наукових дисциплін.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативних посилань немає.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online