ДСТУ EN 81-22:2017 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22. Ліфти електричні нахилені (EN 81-22:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів
ЛІФТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 22. Ліфти електричні нахилені

ДСТУ EN 81-22:2017
(EN 81-22:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 грудня 2017 р. № 470 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-22:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 22: Electric lifts with inclined path (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22. Ліфти електричні нахилені) і внесений з дозволу CEN, rye de Stassart 36, В-1050, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ prEN 81-22-1:2006; ДСТУ EN 81-22:2015 (EN 81-22:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ до EN 81-22:2014

0.1 Загальні вимоги

0.2 Розгляд

0.3 Принципи

0.4 Попередньо прийняті умови

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Перелік значних небезпек

4.1 Загальні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні положення

5.2 Шахта ліфта

5.3 Машинні простори, робочі зони та блочні простори

5.4 Двері шахти

5.5 Кабіна, засіб пересування, противага та балансувальний вантаж

5.6 Підвіска, компенсація, захист від перевищення швидкості та захист від непередбаченого руху засобу пересування

5.7 Доріжки руху, напрямні, контрнапрямні й елемент, що захоплюється уловлювачем. Буфери. Кінцеві вимикачі

5.8 Проміжки між засобом пересування та стіною напроти входу в засіб пересування, та між кабіною, противагою чи балансувальним вантажем

5.9 Привод ліфта

5.10 Електричні установки та пристрої

5.11 Захист від електричних несправностей; пристрої керування; пріоритети

6 Перевіряння вимог безпеки та/або захисних заходів

6.1 Застосовані методи

6.2 Конкретні дані, звіти щодо випробування та сертифікати

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Сигнали та застережні написи

7.3 Огляд і випробування

7.4 Супровідні документи (зокрема настанова з експлуатації)

Додаток А (обов’язковий) Перелік електричних пристроїв безпеки

Додаток С (довідковий) Технічна документація

Додаток D (обов'язковий) Перевіряння та випробування перед уведенням в експлуатацію

Додаток Е (довідковий) Періодичні перевіряння та випробування, перевіряння та випробування після значних змін або після нещасного випадку

Додаток F (обов’язковий) Компоненти безпеки, процедури випробування для підтвердження відповідності

Додаток G (довідковий) Очислення опорної конструкції, доріжок руху, напрямних, засобу пересування й елемента захоплення уловлювача

Додаток Н (обов’язковий) Електронні компоненти. Уникнення відмови

Додаток I (довідковий) Ланцюги безпеки

Додаток J (обов’язковий) Ударні маятникові випробування

Додаток К (довідковий) Оцінювання тяги

Додаток L (обов'язковий) Визначення коефіцієнта безпеки підвісних каналів

Додаток М (довідковий) Машинні простори. Доступ

Додаток N (довідковий) Будівельні конструкції

Додаток О (довідковий) Навколишнє середовище: аспекти, які треба розглянути для аналізування ризиків

Додаток Р (довідковий) Визначення протиковзних властивостей поверхонь підлоги

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між EN 81-22:2014 та основними вимогами. Директиви ЄС 95/16/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейськими та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 81-22:2017 (EN 81-22:2014, IDT) «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22. Ліфти електричні нахилені», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 81-22:2014 «Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods — Part 22: Electric lifts with inclined path» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 81-22:2015 «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб і вантажів. Частина 22. Ліфти електричні нахилені», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- зі «Вступу» до EN 81-22:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- вилучено «Передмову» до EN 81-22:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- замінено крапку на кому як позначення десяткових знаків;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

0 ВСТУП до EN 81-22:2014

0.1 Загальні вимоги

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

Небезпеки, небезпечні ситуації та випадки щодо устатковання наведено в розділі «Сфера застосування».

Якщо положення стандарту типу С відрізняється від зазначених у стандартах типу А чи В, то положення цього стандарту мають перевагу над положеннями інших стандартів щодо устатковання, спроектованого та виготовленого згідно з положеннями цього стандарту типу С.

Метою цього стандарту є визначення вимог безпеки для нахилених ліфтів для захисту осіб та об’єктів від ризику нещасних випадків, які можуть виникати під час монтування, експлуатування, технічного обслуговування, перевірок та аварійної роботи ліфтів.

0.2 Розгляд

Для різних категорій ліфтів з нахиленими шляхами руху враховано небезпеки та ризики, пов’язані з конфігурацією конструкцій (будівельних робіт), нахилом та зовнішніми впливами, такими як:

a) велике відчинення назовні;

b) можливість ходити в середині шахти ліфта;

c) розташування дверей;

d) горизонтальний компонент гальмування в разі зупинення транспортного засобу.

Настанови щодо захисту працівників та евакуювання з кабіни різні, коли можна входити всередину шахти і коли дах кабіни використовують як робочу станцію для технічного обслуговування.

Було створено тлумачний комітет для з’ясування, за потреби, суті пунктів стандарту та визначення відповідних вимог щодо конкретних випадків.

Запити щодо тлумачення можна надсилати до національних органів стандартизації, які мають зв’язок з відповідним технічним комітетом CEN/TK 10 (для інформації див. CEN/TR 81-10 [1]).

0.3 Принципи

Під час розроблення цього стандарту використано таке.

Цей стандарт не повторює всіх загальних технічних принципів, застосовуваних до електричних, механічних або будівельних конструкцій, а також до протипожежного захисту будівельних конструкцій. Проте встановлює певні вимоги щодо споруди, оскільки її особливості специфічні для виготовлення ліфта або в разі використання ліфта, й ці вимоги можуть бути жорсткішими, ніж у будь-якому іншому місці.

Цей стандарт не лише відповідає основним вимогам безпеки Директиви з ліфтів, але додатково встановлює мінімальні норми встановлення ліфтів у будівлях/спорудах. У деяких країнах можуть існувати будівельні норми тощо, які не можна ігнорувати.

Типовими пунктами, які впливають на це, є пункти, що визначають мінімальні розміри висоти машинного та блочного приміщень та розмірів дверей доступу.

Коли через вагу, розмір та/або форму компонентів їх не можна пересунути вручну, їх має бути:

a) оснащено пристосованням для підіймального механізму;

b) сконструйовано так, щоб була можливість оснащувати їх такими пристосованнями (наприклад, за допомогою різьбових отворів), або

c) сконструйовано так, щоб була можливість легко приєднати стандартний підіймальний механізм.

Наскільки це можливо, стандарт установлює тільки вимоги щодо матеріалів та устатковання для безпечної експлуатації ліфтів.

0.4 Попередньо прийняті умови

Зміст цього стандарту ґрунтується на попередньо прийнятій умові, що особи, які використовують нахилені ліфти, можуть робити це без сторонньої допомоги.

Передбачається, що для кожного контракту між замовником і постачальником або монтажником (також див. додаток О) проведено перемовини щодо:

a) передбачуваного використання нахиленого ліфта;

b) умов навколишнього середовища;

c) будівельних проблем;

d) інших питань, пов'язаних з місцем монтування (наприклад, високовольтні електричні лінії, мости, небезпечні будівлі, природні перешкоди).

Можливі ризики для кожного компонента ліфтової установки враховано. Правила складено відповідно.

Комплектувальні вироби:

- розроблені відповідно до сталої практики й обчислень, з урахуванням усіх режимів відмови;

- мають міцну механічну та електричну конструкцію;

- виготовлені з матеріалів, які мають достатню міцність і відповідну якість;

- не мають дефектів.

Не використовують шкідливі матеріали, такі як азбест.

Компоненти зберігають у справному та робочому стані, необхідні розміри залишаються незмінними, незважаючи на зношеність.

Компоненти обирають і встановлюють так, щоб передбачувані впливи навколишнього середовища та спеціфічні умови роботи не впливали на безпечну експлуатацію ліфта.

Спеціально для екстремальних температур, які узгоджуються між замовником і постачальником, вибір матеріалу та компонентів буде зроблено з особливою увагою, щоб зберігалися їхні характеристики: для сталі — ударна сила, для пластмас — жорсткість і функціонування, для електронних компонентів — функціональність, для олив — в’язкість тощо.

За конструкцією тримальних компонентів безпечна експлуатація ліфта забезпечується за навантажень до 125% (статичне) і до 110% (динамічне) номінального навантаження.

Вимоги цього стандарту щодо електричних пристроїв безпеки є такими, що не треба враховувати можливість виходу їх з ладу (див. 5.11.1.2), що відповідає всім вимогам цього стандарту.

Користувачі мають бути захищені від власної недбалості та непередбаченої необережності в разі користування ліфтом за призначенням.

У деяких випадках користувач може здійснити одну помилкову дію. Можливість двох одночасно помилкових дій та/або порушень настанов з експлуатації не розглядають.

Якщо під час робіт з технічного обслуговування пристрій безпеки, який за нормальних умов не доступний для користувачів, навмисно заблоковано, і робота ліфта стає надалі небезпечною, має бути вжито компенсаційних заходів для безпеки користувачів відповідно до настанови з технічного обслуговування.

Також передбачено, що персонал з технічного обслуговування працює відповідно до настанов.

Горизонтальні зусилля та/або енергія, які розглядають, указані у відповідних положеннях стандарту. Зазвичай:

- статичне зусилля, яке прикладає особа, становить 300 Н;

- енергія, що виникає внаслідок удару, залежить від компонента ліфта, де удар можливий; якщо не вказано іншого, отримане зусилля приймають як 1 000 Н.

За винятком наведених нижче положень, механічні пристрої, виготовлені відповідно до сталої практики та вимог цього стандарту, не повинні зношуватися до рівня створення загрози без можливості виявлення несправності.

Розглядають такі механічні несправності:

- розрив підвіски;

- неконтрольоване ковзання канатів на тяговому шківі;

- переривання й ослаблення всього з’єднання за допомогою допоміжних канатів, ланцюгів та ременів;

- несправність одного з механічних компонентів електромеханічного гальма, які задіяні в застосуванні гальмівної дії на барабан або диск;

- несправність компонента, пов'язаного з основними елементами приводу та тяговим шківом;

- канати, що виходять з блоків і, в разі зміни нахилу, залишають ролики;

- блокування руху каната;

- блокування чи схід з напрямних засобу пересування.

Вважають можливим неспрацьовування уловлювачів під час вільного падіння засобу пересування від найнижчого поверхового майданчика до того, як засіб пересування зупиниться на буфері (-ах).

Коли швидкість засобу пересування пов’язана з частотою електроживлення до моменту спрацьовування механічного гальма, передбачено, що швидкість не перевищує 115% від номінальної швидкості або відповідної часткової швидкості.

Передбачено доступи для засобів підіймання важкого усталювання.

Для забезпечення нормальних умов роботи устатковання в машинному просторі (-ах), тобто враховуючи тепло від устатковання, прийнятна температура повітря в машинному приміщенні має бути в діапазоні від 5 °С до 40 °С.

Шляхи доступу до робочих зон мають бути відповідно освітлені.

Мінімальні проходи для осіб, згідно з вимогами будівельних норм, не повинні бути перегороджені відчиненими дверима ліфта чи люком та/або будь-якими захисними засобами робочих зон поза межами шахти, якщо їх встановлено відповідно до настанов з технічного обслуговування (див. принципи).

Якщо на ліфті одночасно працює кілька осіб, має бути забезпечено відповідні засоби для зв'язку між ними.

Система кріплення огорожі, яку прибирають під час технічного обслуговування та перевірянь, залишається закріпленою на огорожі чи на устаткованні на той час, коли огорожу знімають.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів
ЛІФТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 22. Ліфти електричні нахилені

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS
LIFTS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS AND GOODS
Part 22. Electric lifts with inclined path

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає норми безпеки щодо конструкції та експлуатації встановлених на постійно нових електричних ліфтів з тяговим або жорстким приводом, що обслуговують визначені поверхові майданчики, із засобом пересування, призначеним для перевезення осіб або осіб і вантажів, підвішеним на канатах або ланцюгах і який рухається у вертикальній площині вздовж напрямних з максимальним кутом нахилу між 15° та 75° до горизонталі.

1.2 Додатково до вимог цього стандарту в особливих випадках (потенційно вибухонебезпечне середовище, екстремальні кліматичні умови, сейсмічні умови, перевезення небезпечних вантажів тощо) застосовують додаткові вимоги.

1.3 Цей стандарт не поширюється на:

a) ліфти з іншими приводами, ніж зазначено в 1.1;

b) установки електричних ліфтів у наявних будівлях за відсутності достатнього місця;

c) значні зміни ліфта (див. додаток Е), установленого до прийняття цього стандарту;

d) підіймальні пристрої, наприклад, елеватор, ліфти для шахт, театральні ліфти, підіймальні пристрої з автоматичними клітями, скрепери, ліфти та підіймачі для будівництва й забудови громадських ділянок, завантажування кораблів, платформи для розвідування чи буріння в морі, будівельне пристосований та пристосований для технічного обслуговування;

e) безпеку ліфтів під час транспортування, монтування, ремонту та демонтування;

f) ліфти з номінальною швидкістю ≤ 0,15 м/с.

Проте стандарт можна використовувати як основу.

Шум не розглядають у цьому стандарті, оскільки він не впливає на безпечну експлуатацію ліфта.

Вібрацію розглядають тільки для електричних деталей. Прямий вплив не вважається шкідливим для людини.

1.4 Цей стандарт не визначає спеціальних додаткових вимог, необхідних для використання ліфтів у разі пожежі.

1.5 Зважаючи на сучасний стан, сферу цього стандарту обмежено таким:

- нахил: зміну нахилу дозволено для шляху руху;

- шлях руху: обмежено в межах вертикальної площини;

- максимальна місткість кабіни: 7 500 кг (100 пасажирів);

- максимальна номінальна швидкість (v): 4 м/с.

Обидві характеристики (місткість і швидкість) пов’язані співвідношенням, наведеним на рисунку 1

Рисунок 1 — Швидкість і місткість

Стандарт застосовують до всіх установлених компонентів ліфта, а саме до доріжок руху, напрямних, пристроїв керування уловлювачем, контррейки, за винятком тримальних конструкцій, будівельних конструкцій і кріплення, які відповідають іншим вимогам.

1.6 Цей стандарт не застосовують до нахилених ліфтів, виготовлених до дати його публікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81-1:1998 + А3:2009 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-28:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

EN 81-58:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts — Examination and tests — Part 58: Landing doors fire resistance test

EN 131-2:2010 + A1:2012 Ladders — Part 2: Requirements, testing, marking

EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

EN 12015:2014 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Emission

EN 12016:2013 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Immunity

EN 13015:2001 + A1:2008 Maintenance for lifts and escalators — Rules for maintenance instructions

EN 13796-1:2005 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Carriers — Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers

EN 50214:2006 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

EN 60068-2-6:2008 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-14:2009 Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperature (IEC 60068-2-14:2009)

EN 60068-2-27:2009 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:2008)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60269-1:2007 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (IEC 60269-1:2006)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60747-5-5:2011 Semiconductor devices — Discrete devices — Part 5-5: Optoelectronic devices — Photocouplers (IEC 60747-5-5:2007)

EN 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:2007)

EN 60947-4-1:2010 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor- starters — Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2009)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61249-2 (all parts) Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2: Reinforced base materials, clad and unclad (IEC 61249-2, all parts)

EN 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General rules (IEC 61439-1:2011)

EN 61508-1:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements (IEC 61508-1:2010)

EN 61508-2:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (IEC 61508-2:2010)

EN 61508-3:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 3: Software requirements (IEC 61508-3:2010)

EN 61508-7:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems — Part 7: Overview of techniques and measures (IEC 61508-7:2010)

EN 61558-1:2005 Safety of power transformers power supplies reactors and similar products — Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2005)

EN 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional (IEC 61800-5-2:2007)

EN 62326-1:2002 Printed boards — Part 1: Generic specification (IEC 62326-1:2002)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

HD 21.3 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (IEC 60227-3)

HD 21.4 S2 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring (IEC 60227-4)

HD 21.5 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5: Flexible cables (cords) (IEC 60227-5)

HD 22.4 S4 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation — Part 4: Cords and flexible cables

HD 214 S2 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions (IEC 60112)

HD 60364-4-41:2007 Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety — Protection against electric shock (IEC 60364-4-41:2005 modified)

HD 60364-6:2007 Low-voltage electrical installations — Part 6: Verification (IEC 60364-6:2006 modified)

ISO 7465:2007 Passenger lifts and service lifts — Guide rails for lift cars and counterweights — T-type.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 + А3:2009 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 81-28:2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах

EN 81-58:2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Випробування та огляд. Частина 58. Випробування на вогнетривкість дверей шахти ліфта

EN 131-2:2010 + А1:2012 Драбини. Частина 2. Вимоги, випробування, маркування

EN 10025-2:2004 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей (EN 10025-2:2004, IDT)

EN 12015:2014 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія

EN 12016:2013 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість

EN 13015:2001 + А1:2008 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування

EN 13796-1:2005 Вимоги щодо безпеки канатних доріг, призначених для перевезення осіб. Транспортери. Частина 1. Руків’я, підіймачі, автономні гальма, кабіни, крісла, вагонетки, транспортери для технічного обслуговування, буксирувальні гаки

EN 50214:2006 Плоскі гнучкі кабелі з полівінілхлоридною оболонкою

EN 60068-2-6:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури (ІЕС 60068-2-14:2009)

EN 60068-2-27:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар (ІЕС 60068-2-27:2008)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

EN 60269-1:2007 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ІЕС 60269-1:2006)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989)

EN 60747-5-5:2011 Напівпровідникові пристрої. Дискретні пристрої. Частина 5-5. Оптоелектронні прилади. Фотоопори (ІЕС 60747-5-5:2007)

EN 60664-1:2007 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (ІЕС 60664-1:2007)

EN 60947-4-1:2010 Перемикальні та керувальні пристрої низької напруги. Частина 4. Контактори і пускачі двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори і пускачі двигунів (ІЕС 60947-4-1:2009)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 61249-2 (усі частини). Матеріали для друкованих плат та інших з'єднувальних структур. Частина 2. Групові технічні умови, встановлені для армованих матеріалів основи, плакованих та не плакованих

EN 61439-1:2011 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 61439-1:2011)

EN 61508-1:2010 Функціональна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 61508-1:2010)

EN 61508-2:2010 Функціональна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки. Частина 2. Вимоги до електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки (ІЕС 61508-2:2010)

EN 61508-3:2010 Функціональна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки. Частина 3. Вимоги до програмного забезпечення (ІЕС 61508-3:2010)

EN 61508-7:2010 Функціональна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки. Частина 7. Огляд техніки та заходів (ІЕС 61508-7:2010)

EN 61558-1:2005 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування (ІЕС 61558-1:2005)

EN 61800-5-2:2007 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання (ІЕС 61800-5-2:2007)

EN 62326-1:2002 Плати друковані. Частина 1. Загальні технічні умови (ІЕС 62326-1:2002)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для забезпечення недоступності небезпечних зон для верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

HD 21.3 S3 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу 450/750 В включно. Частина 3. Кабелі без оболонки для стаціонарної проводки (ІЕС 60227-3)

HD 21.4 S2 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарної проводки (ІЕС 60227-4)

HD 21.5 S3 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури) (ІЕС 60227-5)

HD 22.4 S4 кабель із гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В. Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі

HD 214 S2 Метод визначення порівняльного та доказового показників спостереження твердих ізоляційних матеріалів у вологих умовах (ІЕС 60112)

HD 60364-4-41:2007 Установки електричні низьковольтні. Частина 4-41. Вимоги щодо убезпечення. Захист від ураження електричним струмом (ІЕС 60364-4-41:2005, модифікований)

HD 60364-6:2007 Установки електричні низьковольтні. Частина 6. Перевіряння (ІЕС 60364-6:2006, модифікований)

ISO 7465:2007 Ліфти пасажирські та службові. Напрямники для кабін та противаг ліфтів. Тип Т.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online