ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 13857:2016
(EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT)

Безпечність машин
БЕЗПЕЧНІ ВІДСТАНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОСЯГНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ВЕРХНІМИ ТА НИЖНІМИ КІНЦІВКАМИ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-10-01, наказом від 15 вересня 2017 р. № 281 термін надання чинності перенесено 3 2017-10-01 на 2018-07-Л1

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 13857:2008 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 13857:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN ISO 13857

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Безпечні відстані для запобігання досягання верхніми та нижніми кінцівками

4.1 Загальні положення

4.2 Безпечні відстані для запобігання досягання верхніми кінцівками

4.3 Безпечні відстані для запобігання досягання нижніми кінцівками

Додаток А (довідковий) Використання проміжних значень у таблицях 1 і 2

Додаток В (довідковий) Відстані для перешкоджання вільного досягання нижніми кінцівками

Бібліографія

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок між EN ISO 13857 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT) «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN ISO 13857:2008 (версія еп) «Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs» (ISO 13857:2008, IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 13857:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділах «Нормативні посилання» і «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

- вилучено «Передмову» до EN ISO 13857:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- вилучено додаток ZA «Відповідність цього стандарту основним вимогам Директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 року. На час публікації останньої редакції цього стандарту (березень 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є законним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року посилання на Директиву 98/37/ЄС не є правомочним;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які не прийнято в Україні як національні: ISO 12100-1, ISO 14121-1.

Європейські стандарти EN 547-3, EN ISO 13855 та міжнародний стандарт ISO 14738 упроваджено в Україні як національні стандарти ДСТУ EN 547-3:2014 «Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані» (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT), ДСТУ EN ISO 13855:2014 «Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла» (EN ISO 13855:2010, IDT) і ДСТУ EN ISO 14738:2015 (EN ISO 14738:2008, IDT) «Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах», відповідно.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN ISO 13857

Цей документ є стандартом типу В, як зазначено в ISO 12100-1.

Положення цього документа може бути доповнено чи змінено стандартом типу С.

Для машин, на які поширюються стандарти типу С та які спроектовано й побудовано відповідно до положень цього стандарту типу В, положення стандартів типу С мають переваги.

Одним зі способів усунення або зниження ризиків, пов’язаних з машинами, є використання безпечних відстаней, що запобігають досяганню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками.

Під час визначення безпечних відстаней має бути враховано низку аспектів, а саме:

- ситуації, в яких виникає необхідність досягання під час використання машин;

- надійні дослідження антропометричних даних з урахуванням груп населення, які, ймовірно, будуть користувачами у відповідних країнах,

- біомеханічні чинники, такі як спроможність до стиснення й розтягнення частин тіла та межі обертання суглобів;

- технічні й практичні аспекти;

- додаткові заходи для конкретних груп осіб (наприклад, осіб з особливими потребами), які можуть знадобитися у зв’язку з відхиленням від визначених розмірів тіла.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
БЕЗПЕЧНІ ВІДСТАНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОСЯГНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ВЕРХНІМИ ТА НИЖНІМИ КІНЦІВКАМИ

SAFETY OF MACHINERY
SAFETY DISTANCES TO PREVENT HAZARD ZONES FROM BEING REACHED BY UPPER AND LOWER LIMBS

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює значення безпечних відстаней для запобігання досягання небезпечних зон машин руками в промисловому й непромисловому середовищі. Безпечні відстані визначають для захисних конструкцій. Цей стандарт також поширюється на відстані для запобігання вільного досягання нижніми кінцівками (див. 4.3).

Цей стандарт поширюється на осіб від 14 років і старше (5-й перцентиль зросту 14-річних становить близько 1400 мм). Цей стандарт також установлює безпечні відстані для запобігання досягання крізь отвори для дітей старших трьох років (5-й перцентиль зросту трирічних становить близько 900 мм) тільки верхніми кінцівками.

Примітка 1. На безпечні відстані для запобігання досягання дітей нижніми кінцівками цей стандарт не поширюється.

Забезпечення достатньої безпеки можна досягти лише за рахунок відстані. Оскільки безпечні відстані залежать від розмірів, завжди знайдуться люди такого зросту, які будуть у змозі досягти небезпечних зон, навіть якщо вимог цього стандарту буде дотримано.

Примітка 2. Ці безпечні відстані не можуть забезпечувати достатнього захисту від деяких небезпек, наприклад радіації або викидів речовин. Для таких небезпек має бути вжито додаткових або інших заходів.

Якщо відповідно до оцінювання ризику досягання верхніми кінцівками не передбачено, застосовують вимоги цього стандарту, що поширюються на нижні кінцівки.

Безпечні відстані захищають тих осіб, які намагаються досягти небезпечних зон у зазначених умовах (див 4.1.1).

Примітка 3. Цей стандарт не поширюється на заходи проти досягання небезпечних зон перелізанням через захисну конструкцію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100-1 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методика.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи