ДСТУ 7696:2015 Мак олійний. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАК ОЛІЙНИЙ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7696:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»; Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААН України; Український інститут експертизи сортів рослин

РОЗРОБНИКИ: Г. Крошко; В. Стрій, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Абрамик, канд. с.-г. наук; В. Гайдаш, канд. с.-г. наук; С. Гуринович; О. Захарчук, канд. екон. наук; О. Шовгун

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі-скасуванням в Україні ГОСТ 12094-76)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Склад основного насіння, олійної та сміттєвої домішок

5 Типи

6 Загальні технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Пакування і маркування

11 Транспортування і зберігання

12 Гаранти виробника

Додаток А Максимально допустимий рівень умісту шкідливих речовин у насінні маку олійного

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАК ОЛІЙНИЙ
Загальні технічні вимоги

МАК МАСЛИЧНЫЙ
Общие технические требования

OIL POPPY
General technical requirements

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на насіння маку олійного, призначене для промислового переробляння, використовування на продовольчі потреби та для експортування.

Обов’язкові вимоги до насіння маку, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тварин, та вимоги щодо охорони довкілля наведено у 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 , 7.3 та 7.4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови

ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб

ДСТУ 4811:2007 Насіння олійних культур. Методи визначення вологості

ДСТУ ISO 664:2007 Насіння олійне. Виділення дослідного зразка з лабораторної проби (ISO 664:1990, IDТ)

ДСТУ ISO 10565-2003 Насіння олійних культур. Одночасне визначання вмісту олії та вологи. Метод спектроскопії з використовуванням імпульсного ядерного магнітного резонансу (ISO 10565:1998, IDТ)

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 10852-86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб (Насіння олійне. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 10853-88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями (Насіння олійне. Метод визначання зараженості шкідниками)

ГОСТ 10854-88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси (Насіння олійне. Методи визначання сміттєвої, олійної та особливо ураховуваної домішки)

ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Методы определения масличности (Насіння олійне. Методи визначання олійності)

ГОСТ 10858-77 Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла (Насіння олійних культур. Промислова сировина. Методи визначання кислотного числа олії)

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава (Зерно. Методи визначання типового складу)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагата. Технічні умови)

ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия (Мішки тканинні продуктові. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання арсену)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27988-88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха (Насіння олійне. Методи визначання кольору і запаху)

ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) Семена масличных культур. Отбор проб (Насіння олійних культур. Відбирання проб)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

МБТиСН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів)

НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах зі зберігання і перероблення зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online