ДСТУ EN 12597:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Словник термінів (EN 12597:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12597:2018
(EN 12597:2014, IDТ)

Бітум та бітумні в’яжучі

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна», Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний

і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 11 червня 2018 р. №160 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders — Terminology (Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НВ (довідковий) Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НГ (довідковий) Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток НД (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDТ) «Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12597:2014 (версія еn) «Bitumen and bituminous binders — Terminology».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 12597:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунок наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на нього;

— після позначення документів, наведених на рисунку 1, надано їх порядковий номер в «[ ]» (квадратних дужках) згідно з додатком НД;

— долучено довідковий додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів);

— долучено довідковий додаток НБ (Абетковий покажчик англійських термінів);

— долучено довідковий додаток НВ (Абетковий покажчик французьких термінів);

— долучено довідковий додаток НГ (Абетковий покажчик німецьких термінів);

— долучено довідковий додаток НД (Бібліографія).

У цьому стандарті CEN/TC 336 та ТС 336 означає «Технічний комітет стандартизації «Бітумні в’яжучі» європейської організації стандартизації», а ТС 317 — «Технічний комітет стандартизації «Похідні від піролізу вугілля» європейської організації стандартизації».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
TERMINOLOGY

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни й визначення понять у галузі дорожніх і промислових бітумів різних типів і в’яжучих, отриманих на їх основі.

Цей стандарт охоплює матеріали тільки в межах CEN/TC 336, тобто тільки бітуми й бітумні в’яжучі. Він не поширюється на вуглеводневі в’яжучі не нафтового походження, такі як кам’яновугільні смоли та їхні похідники або на природні бітуми. Та все ж, деякі терміни й визначення понять наведено для певних неохоплених і споріднених матеріалів. Відповідні терміни було введено в результаті появи їх у визначенні матеріалу або процесу з метою уникнення будь-якої двозначності.

Матеріали, що охоплюються цим стандартом, наведено на рисунку 1.

Примітка. На рисунку 1 також указано чітку відмінність між матеріалами в галузі й поза галуззю CEN/TC 336.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті встановлено такі терміни та визначення понять.

Примітка. Додаткову інформацію наведено у примітках.

2.0 в’яжуче; в’язівник

en

binder

Матеріал, що склеює мінеральні матеріали та забезпечує когезію суміші.

Примітка. В’яжуче дас змогу склеїти будь-які тверді матеріали

fr

liant

de

Bindemittel

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online