ДСТУ 9178:2022 Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З УЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
З ЩЕБЕНЕВИХ, ГРАВІЙНИХ ТА УКРІПЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДСТУ 9178:2022

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307); Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 05 травня 2022 р. № 69 з 2023–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до організації і технології виконання робіт

6 Улаштування шарів дорожнього одягу з неукріплених матеріалів

6.1 Загальні положення

6.2 Улаштування шарів дорожнього одягу методом заклинювання

6.3 Улаштування шарів дорожнього одягу із сумішей

6.4 Улаштування шарів дорожнього одягу за мінусових температур

7 Улаштування шарів дорожнього одягу з матеріалів, оброблених мінеральними в’яжучими

7.1 Загальні положення

7.2 Улаштування шарів дорожнього одягу із сумішей, вироблених в установці

7.3 Улаштування шарів дорожнього одягу змішуванням на дорозі

8 Улаштування шарів дорожнього одягу з матеріалів, оброблених бітумним в’яжучим

8.1 Загальні положення

8.2 Улаштування щебеневих шарів дорожнього одягу методом просочення в’язким бітумом

8.3 Улаштування шарів дорожнього одягу з чорного щебеню

8.4 Улаштування шарів дорожнього одягу із сумішей бітумомінеральних дорожніх

8.5 Улаштування шарів дорожнього одягу із сумішей вологих органо-мінеральних дорожніх

9 Улаштування шарів дорожнього одягу з матеріалів, оброблених комплексом в’яжучих

9.1 Загальні положення

9.2 Улаштування шарів дорожнього одягу із сумішей, вироблених в установці

9.3 Улаштування шарів дорожнього одягу змішуванням на дорозі

10 Улаштування основи дорожнього одягу з активних шлаків

11 Правила приймання та методи контролювання

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Рекомендації щодо ущільнення шарів дорожнього одягу із сумішей незв’язних згідно з ДСТУ EN 13285

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
З ЩЕБЕНЕВИХ, ГРАВІЙНИХ ТА УКРІПЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

GUIDE ON CONSTRUCTION OF LAYERS OF ROAD PAVEMENT
FROM CRUSHED STONE MATERIALS, GRAVEL MATERIALS AND BOUND MATERIALS

Чинний від 2023–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до процесів улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих та гравійних матеріалів без застосування в’яжучих, а також із роздільним або комплексним застосуванням мінеральних і бітумних в’яжучих під час будівництва автомобільних доріг згідно з ДБН В.2.3-4 [16], ДБН В.2.3-5 [17].

1.2 Вимоги, що установлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпечність для життя і майна населення, охорони довкілля, викладено в розділах 12 та 13.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3835–98 (ГОСТ 28507–99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 4044:2019 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт

ДСТУ 9043:2020 Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва. Технічні умови

ДСТУ 9177-2:2022 Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 2. Матеріали неукріплені

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва

ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013–78, MOD)

ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046–85, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг

ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу

ДСТУ Б В.2.7-32–95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33–2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34–2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35–95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загального призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-75–98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76–98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-136:2016 Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожніх одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинення, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-302:2014 Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності

ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 1744-1:2015 Методи випробувань хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз (EN 1744-1:2009+A1:2012, IDT)

ДСТУ Б EN 13242:2013 Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва (EN 13242:2002+А1:2007, IDT)

ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT) Бітум та бітумні в`яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів

ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів

ДСТУ EN 13808:2020 (EN 13808:2013, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій

ДСТУ EN 13285:2021 (EN 13285:2018 IDT) Суміші незв’язні. Технічні умови

ДСТУ EN 15167-1:2019 (EN 15167-1:2006, IDT) Шлак мелений гранульований доменний для використання в бетоні, будівельному та цементному розчинах. Частина 1. Визначення, технічні вимоги та критерії відповідності

ДСТУ EN 15322:2019 (EN 15322:2013, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до бітумних в’яжучих, розріджених летким або нелетким розріджувачем

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online