ДСТУ EN 1426:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації) (EN 1426:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1426:2018
(EN 1426:2015, IDT)

Бітум та бітумні в’яжучі

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПРОНИКНОСТІ ГОЛКИ (ПЕНЕТРАЦІЇ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1426:2015 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації))

і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11501-78)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура

6 Відбирання проб та підготування зразків

7 Випробування

8 Вираження результатів

9 Точність методу

10 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Технічні вимоги до термометрів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1426:2015 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено на заміну ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы, який технічно застарів і не відповідає сучасним міжнародним вимогам.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1426:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПРОНИКНОСТІ ГОЛКИ (ПЕНЕТРАЦІЇ)

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF NEEDLE PENETRATION

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення консистенції бітумів та бітумних в’яжучих. Цей метод застосовують для визначення глибини проникності голки до (330 * 0,1) мм. Для визначення глибини проникності голки, що перевищує зазначене значення включно до (500 * 0,1) мм, потрібно застосовувати інші умови випробування.

ЗАСТОРОГА! Під час випробування згідно з цим стандартом можливе використання небезпечних речовин, операцій та обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього стандарту несе його користувач.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of perceptible properties

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 10088-3 Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN 12597 Bitumen and bituminous binders — Terminology

EN ISO 6508-1 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6508-1).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей

EN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця і кулі

EN 10088-3 Сталі нержавкі. Частина 3. Технічні умови постачання напівготової продукції, заготівки, прутків, дроту, профілів та полірованої продукції з корозійнотривкої сталі загальної призначеності

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготуваня проб для випробування

EN 12597 Бітум та бітумні в’яжучі. Термінологія

EN ISO 6508-1 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (ISO 6508-1).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online