ДСТУ 8859:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
ЕКВІПЕНЕТРАЦІЙНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
ТА ІНДЕКСУ ПЕНЕТРАЦІЇ

ДСТУ 8859:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 червня 2019 р. № 144 з 2020–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Апаратура та матеріали

6 Відбирання проб та приготування зразків до випробування

7 Визначення еквіпенетраційної температури

8 Обчислення індексу пенетрації за еквіпенетраційної температури

9 Вираження результатів

10 Точність методу

10.1 Збіжність

10.2 Відтворюваність

11 Протокол випробування

12 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
ЕКВІПЕНЕТРАЦІЙНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
ТА ІНДЕКСУ ПЕНЕТРАЦІЇ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF THE EQUIPENETRATION
TEMPERATURE AND PENETRATION INDEX

Чинний від 2020–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації бітумів і бітумних в’яжучих (далі — бітумних в’яжучих), що використовують як в’яжучий матеріал під час будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4 [3] та інших чинних нормативних документів.

1.2 Цей стандарт застосовують під час оцінки якості бітумних в’яжучих.

1.3 Вимоги щодо безпечності роботи викладено в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3437–96 Нафтопродукти. Терміни та визначення

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ ІSО 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ІSО 6309:1987, IDT)

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Підготовка проб для випробування

ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online