Наказ від 22.02.2008 № 47 Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення пла...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ

від 22 лютого 2008 року N 47

Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення

Відповідно до пункту 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630, та на виконання наказу Мінбуду від 31.10.2006 N 359 "Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення" наказую:

1. Затвердити Рекомендації щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення згідно з додатком.

2. Управлінню житлової політики та розвитку житлового фонду (В. М. Кірюшин) довести цей наказ до відома Міністерства житлово-комунального господарства АР Крим, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького.

 

Міністр 

О. Ю. Кучеренко 


 

Додаток
до наказу Мінжитлокомунгоспу
від 22 лютого 2008 р. N 47 


Рекомендації
щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, затвердженої наказом Мінбуду від 31.10.2006 N 359 та зареєстрованої в Мін'юсті України 27.11.2006 за N 1237/13111

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, затвердженої наказом Мінбуду від 31.10.2006 N 359 та зареєстрованої в Мін'юсті України 27.11.2006 за N 1237/13111 (далі - Методика), розроблені Мінжитлокомунгоспом спільно з Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу, інститутом соціально-економічних стратегій з метою роз'яснення та доповнення викладених розрахунків кількості теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування (МЗК) багатоквартирних будинків, при різних варіантах технічних рішень системи обліку теплоспоживання.

1.2. У Рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 N 1875-IV, "Про теплопостачання" від 02.06.2005 N 2633, постанові Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" та ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

1.3. Рекомендації призначені для застосування працівниками житлово-комунального господарства при розрахунках кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків.

2. Варіанти технічних рішень системи обліку теплоспоживання багатоквартирних будинків та визначення кількості теплової енергії на опалення місць загального користування

2.1. Системою будинкового обліку передбачено окремий прилад обліку теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування. При такому варіанті технічного рішення системи обліку теплоспоживання витрати теплової енергії на опалення визначаються за показаннями цього приладу.

2.2. Існує загальнобудинковий прилад комерційного обліку теплової енергії на опалення, системи опалення всіх житлових квартир, нежитлових приміщень та приміщень МЗК підключені паралельно одна до одної, мають теплоносій з однаковими параметрами і облаштовані приладами виміру витрати теплоносія на опалення. Кількість теплової енергії на опалення всіх МЗК визначають як частку теплової енергії від загальної витрати на опалення будинку пропорційно до показань приладів виміру витрати теплоносія в МЗК за формулою (2.1) (приклади 3, 4)

Q МЗК =  

Q заг. Sn МЗК 

 

___________, 

(2.1) 

Sn i 

 


де Q заг. - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно з показаннями загальнобудинкового приладу комерційного обліку теплової енергії;

n i - показання приладу обліку витрат теплоносія на опалення приміщення i-того споживача;

n МЗК - показання приладу обліку витрат теплоносія на опалення МЗК.

У разі несвоєчасного надходження даних про покази приладів обліку допускається попереднє визначення витрат теплової енергії Q МЗК за проектними даними або розрахунковим методом з подальшим перерахуванням за фактичними даними.

2.3. Системою будинкового обліку не передбачено окремого обліку теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, але передбачено теплолічильники в кожного споживача та загальнобудинковий комерційний облік теплової енергії. Кількість теплової енергії на опалення всіх МЗК з урахуванням утрат розподільчими внутрішньобудинковими трубопроводами опалення визначається як різниця між кількістю теплової енергії на опалення будинку та загальною кількістю теплової енергії на опалення всіх інших приміщень за формулою (2.2) (приклад 4):

Q МЗК + Q втр = Q заг. - SQ i

(2.2)


де SQ i - витрати теплової енергії на опалення приміщення i-того споживача.

2.4. У разі часткового оснащення приміщень споживачів приладами обліку теплової енергії (тобто розглядається варіант коли від централізованого теплопостачання відключились не всі споживачі, а частково) та відсутності приладів обліку теплової енергії на МЗК витрати теплової енергії на опалення МЗК визначаються розрахунковим методом за формулами (2.3; 2.4; 2.5) (приклади 1, 2, 5).

Загальна витрата теплової енергії на централізоване опалення будинку визначається, як складова декількох витрат

Q заг. = Q прим. без т/л + Q прим з т/л + Q МЗК

де Q заг. - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно з показаннями загально-будинкового приладу комерційного обліку теплової енергії;

Q прим. без т/л - витрати теплової енергії на опалення приміщень споживачів з відсутніми приладами обліку теплової енергії;

Q прим з т/л - витрати теплової енергії на опалення приміщень споживачів з встановленими приладами обліку теплової енергії;

Q МЗК - кількість теплової енергії на опалення всіх МЗК.

Загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається за формулою:

Q МЗК = SQ МЗК К + Q втр., 

(2.3) 


де SQ МЗК К - кількість теплової енергії на опалення окремого к-того приміщення МЗК, Гкал;

Q втр - втрати теплової енергії розподільчими трубопроводами системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі (розраховується за СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", Приложение 12, 1991 г. (далі - СНиП 2.04.05-91).

а) За наявності проектних даних щодо теплової потужності системи опалення кожного МЗК (тобто без встановлених приладів обліку) розрахунок витрат теплової енергії на опалення виконується за формулою (2.4):

Q МЗК К = N МЗК К 

(t вн - t ср.о

24 · n · 0,86 · 10 -3

 

(2.4) 

 

__________ 

(t вн - t р.о


де N МЗК К - теплова потужність системи опалення кожного к-того приміщення МЗК, кВт. Визначається за проектними даними згідно із СНиП 2.04.05-91 для нетипових рішень приміщень МЗК;

t вн - розрахункова внутрішня температура повітря в кожному окремому приміщенні згідно з нормативом, °C ("Методика", таблиця 1, стор. 8);

t ср.о - середня за місяць або за опалювальний період температура зовнішнього повітря, °C, за даними місцевої метеостанції або теплопостачальної установи;

t р.о - розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення, °C береться згідно із СНиП 2.04.05-91 та КТМ 204 України 244-94, СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" (далі - СНиП 2.01.01-82);

n - число днів розрахункового періоду.

б) У разі відсутності проектних даних для будинків масових типових серій виконується розрахунок за усередненим питомим тепло-споживанням на 1 м 2 кожного типу приміщень МЗК.

У цьому разі кількість теплової енергії, спожитої на опалення МЗК Q МЗК К, визначається за формулою

Q МЗК К = q рік · F МЗК К

(2.5) 


де q рік - питома величина теплоспоживання на опалення за рік на 1 м 2 кожного типу приміщень МЗК, Гкал/м 2/рік;

F МЗК К - сумарна площа кожного типу приміщень МЗК, м 2.

Питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК за місяць визначаються за формулою

q міс =  

q річ · (t вн - t ср.ф.) · n' 

 

_________________, 

(2.6) 

(t вн - t ср) · n 

 


де q рік - нормативна питома витрата теплової енергії на опалення приміщення, Гкал/рік/м 2 ("Методика", таблиця 1, стр. 8);

t вн - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщення, °C;

t ср - середня нормативна температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C;

t ср.ф. - середня фактична температура зовнішнього повітря за розрахунковий місяць, °C (за даними місцевої метеостанції або теплопостачальної установи);

n - кількість діб опалювального періоду;

n' - кількість діб в розрахунковому місяці.

2.5. Витрати теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, яка виставляється до сплати користувачам МЗК, визначається за формою (2.7)

(користувач - власник (наймач) жилих та нежилих приміщень)

Q МЗК i = K МЗК i · Q МЗК

(2.7) 


де K МЗК i - коефіцієнт, який враховує частку i-того помешкання у витратах теплової енергії на опалення МЗК.

2.6. Розподіл визначених величин витрат теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, між окремими помешканнями будинку, які не мають відокремленого входу, пропорційний до їх загальної опалюваної площі. Для цього для кожного i-того помешкання розраховується коефіцієнт K МЗК i який відображає частку загального платежу, що припадає на дане помешкання

 

K МЗК i = 

 

F i 

 

____, 

(2.8) 

SF i 

 


де F i - опалювальна площа і-того помешкання, м 2;

SF i - загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку, які користуються МЗК, м 2.

2.7. За наявності в будинку нежилих приміщень з окремим входом K МЗК i розраховується за формулою

 

K МЗК i =  

 

F i 

 

_____________, 

(2.9) 

SF ж i - SF нж окр 

 


де SF ж i - сумарна загальна опалювана площа квартир і приміщень, які сплачують за опалення МЗК та не мають відокремленого входу, м 2;

SF нж окр - загальна опалювана площа всіх помешкань будинку, які не користуються МЗК, м 2.

3. Розрахунок питомих річних витрат теплової енергії на опалення окремих приміщень місць загального користування багатоквартирних будинків масових серій

У Методиці наведені розрахункові усереднені дані річного споживання теплової енергії на опалення МЗК для будинків, зведених за типовими для всіх областей України проектами масових серій до 1995 року, за умов додержання закладених у проекті архітектурно-конструктивних та інженерних рішень, якими можна скористатися для розрахунків при відсутності проектних даних ("Методика", таблиця 1, стор. 8)

При складанні згаданої таблиці нормативні річні витрати теплової енергії на опалення місць загального користування розраховуються за формулою (2.4).

Отримані значення річних витрат використовувались для визначення питомих витрат з урахуванням площ F.

Розрахунок теплової потужності опалення місць загального користування був виконаний згідно з чинними СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" з додатками до них.

Розрахункові параметри зовнішнього повітря приймались згідно із СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" та КТМ 204 України 244-94, СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

Температура внутрішнього повітря визначалась згідно із СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания", II.Л.1.71* "Жилые здания. Нормы проектирования".

Для сходових клітин, ліфтових холів, загальних коридорів - t вн = +16° C (ця розрахункова температура коливалась в різні періоди проектування жилих будинків від +12 до +16° C), для службових приміщень, приміщень культмасових заходів, консьєржів - t вн = +18° C, для сміттєзбиральних камер - t вн = +5° C, електрощитових - t вн = +5° C, колясочних - t вн = +16° C, комор - t вн = +16° C.

У будинках, збудованих у кліматичних зонах III Б та IV, на сходових клітинах можуть бути відсутні системи опалення.

Розрахунок тепловтрат виконувався за таких вихідних умов:

1. Конструкція зовнішньої стіни приміщень загального користування така ж, як і в жилих приміщеннях.

2. Коефіцієнти теплопередачі:

- для зовнішніх стін, усереднені для температур в інтервалах:

-10 ё -17° C -1,2 ккал/м 2/град/год.;

-18 ё -22° C - 1,0 ккал/м 2/град/год.;

- 23 ё -25° C - 0,9 ккал/м 2/град/год.;

- для вікон - 2,5 ккал/м 2/град/год.

3. Підвал неопалюваний, секція будинку має "холодне" горище.

4. Заселення квартир - 3 чоловіки.

5. Висота поверху від підлоги до підлоги 2.7 м для 3 - 5 - поверхових жилих будинків та 2.8 м для 9 - 16 - поверхових жилих будинків згідно з чинним на той час СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания", II.Л.1.71* "Жилые здания. Нормы проектирования".

6. Прибудоване приміщення консьержа розраховане як новобудова за нормами теплотехнічного опору огороджувальних конструкцій, закладених в додатках 1996 року до СНиП 11-3-79* "Строительная теплотехника".

Перерахунок питомих витрат теплової енергії на опалення МЗК, згідно з реальними погодними умовами розрахункового місяця, виконується за формулою (2.6).

Плани типових рішень сходово-ліфтових вузлів наведені у Методиці на малюнках ("Методика", стор. 11, 12)

N варіан-тів

Наявність загально-будинкового комерційного обліку витрат теплоти на опалення 

Наявність і типи приладів обліку в окремих помешканнях будинку, які мають централізоване опалення і користуються МЗК 

Наявність споживачів послуг централізованого опалення, які не користуються МЗК будинку 

Наявність користувачів МЗК, які не користуються послугами централізованої системи опалення 

Наявність приладів обліку в системі опалення МЗК 

Порядок визначення витрат теплоти на опалення МЗК за розрахунковий місяць 

Розподіл витрат теплоти між користувачами МЗК 

Приклади розра-хунку 

 

 

Лічильники витрат теплоти (тепло-
лічильники) 

Лічильники витрат теплоносія (водолі-
чильники) 

 

 

Лічильник и витрат теплоти 

Лічильники витрат теплоносія 

 

 

 

10 

11 

Відсутній або наявний 

Відсутні 

Споживачі відсутні 

Існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3) (2.6) 

За формулами (2.7), (2.8) 

Відсутній або наявний 

Відсутні 

Споживачі існують (з приладами обліку або без них) 

Відсутні або існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3) (2.6) 

За формулами (2.7), (2.9) 

Відсутній або наявний 

Відсутні або існують 

Споживачі існують (з приладами обліку або без них) 

Відсутні або існують 

Наявні 

Відсутні 

За показаннями теплолічильника МЗК 

За формулами (2.7), (2.9) 

Відсутній або наявний 

Відсутні або існують 

Споживачі відсутні 

Відсутні або існують 

Наявні 

Відсутні 

За показаннями теплолічильника МЗК 

За формулами (2.7), (2.8) 

 

Наявний 

Відсутні 

Встановлені в усіх споживачів 

Споживачі існують і повністю обладнані водолічильниками 

Відсутні або існують 

Відсутні 

існують в усіх приміщеннях МЗК 

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1) 

За формулами (2.7), (2.9) 

 

Наявний 

Встановлені в усіх споживачів 

Відсутні 

Споживачі існують і повністю обладнані теплолічильниками 

Відсутні 

Відсутні 

Відсутні 

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.2) 

За формулами (2.7), (2.9) 

Наявний 

Відсутні 

Встановлені в усіх споживачів 

Споживачі відсутні 

Відсутні або існують 

Відсутні 

існують в усіх приміщеннях МЗК 

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1) 

За формулами (2.7), (2.8) 

 

Наявний 

Відсутні 

Встановлені в усіх споживачів 

Споживачі відсутні 

існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за. формулою (2.3) (2.6) 

За формулами (2.7), (2.8) 

 

Відсутній 

Часткове оснащення приладами обліку 

Споживачі відсутні 

Відсутні або існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3)-(2.6) 

За формулами (2.7), (2.8) 

 

10 

Наявний 

Часткове оснащення приладами обліку 

Споживачі існують (з приладами обліку або без них) 

Відсутні або існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3)-(2.6) 

За формулами (2.7), (2.9) 

1, 2, 5 


4. Приклади розрахунку плати за послугу централізованого опалення місць загального користування багатоквартирних будинків

Приклад 1

Вихідні дані:

Кліматичні умови місця будівництва:

Розрахунок виконано для кліматичних умов Київської області.

Розрахункова для систем опалення температура зовнішнього повітря t р.о. = -22° C.

Середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду t ср.о. = -1,1° C.

Кількість діб опалювального періоду n = 187 діб.

Кількість діб розрахункового місяця n 1 = 30 діб.

Середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового місяця t ср 1 = -2° C.

Характеристика будівлі:

20-квартирний 5-поверховий будинок за типовим проектом:

Загальна опалювана площа та кількість окремих квартир:

Трикімнатні - f заг - 75 м 2, 4 шт.;

Двокімнатні - f заг - 56 м 2, 4 шт.;

Однокімнатні - f заг = 25 м 2, 10 шт.

На першому поверсі - аптека з окремим входом - f заг - 75 м 2. На другому поверсі офісне приміщення - f заг = 56 м 2.

Розподільчі трубопроводи систем опалення будинку прокладені в підвалі:

Умовний діаметр, d y, мм 

Довжина (у двотрубному вимірі), м 

32 

15 

40 

10 

50 

12 

75 


Трубопроводи в непошкодженій ізоляції, розрахунковий температурний графік теплоносія 95° C - 70° C, за середньорічний - 60° C - 48° C, температура в підвалі + 5° C.

Місце загального користування - сходова клітка, живим перетином в межах одного поверху - 12 м 2.

Розрахункова внутрішня температура +16° C.

Система опалення та облік витрат теплової енергії:

Однотрубна система опалення будинку реконструйована на поквартирну двотрубну з установленням водолічильників у кожній квартирі та регуляторів витрат теплової енергії на радіаторах.

Аптека і офісне приміщення обладнані теплолічильниками, як субабоненти.

Будинок обладнаний комерційним теплолічильником на загальному тепловому вводі. Встановлені у системі опалення квартир водолічильники дадуть змогу розподілити спожиту теплову енергії на опалення між окремими квартирами. Однак кількість теплової енергії на опалення сходової клітки не можна визначити за допомогою встановлених приладів обліку. Через відсутність проектних даних про теплову потужність сходової клітки вона визначається за формулами (2.5), (2.6) з використанням даних таблиці 1 Методики (стор. 8)

Питому витрату теплової енергії на опалення сходової клітки за розрахунковий місяць визначаємо за формулою (2.4)

 

 

0,153 · [16 - (-2)] · 30 

 

q міс 

__________________ 

= 0,0258 · Гкал/м 2 

 

 

[16 - (-1,1)] · 187 

 


Кількість теплової енергії на опалення сходової клітки за місяць розраховуємо за формулою (2.3):

Q МЗК К = 0,0258 · 12 · 5 = 1,55 Гкал.

Втрати теплової енергії визначаються за СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", Приложение 12, 1991 г., п. 3.23.

N втр. = Sq · l · 10 -3 · кВт

N втр = (19 · 15 + 21 · 10 + 23 · 12 + 27 · 5) + (12 · 15 + 13 · 10 + 15 · 12 + 17 · 5) · 10 -3 ~ 1,5 кВт

Середні втрати теплової енергії за розрахунковий місяць розподільчими трубопроводами опалення становлять:

Q врт. = 1,5 · 30 · 24 · 0,86 · 10 -3 = 0,929 Гкал

Загальна кількість теплової енергії Q мзк = 0,929 + 1,55 = 2,479 Гкал розподіляється між споживачами, які користуються сходовою клітиною, за формулою (2.7):

Коефіцієнт пропорційності K МЗК i:

для трикімнатної квартири -

 

K МЗК 3 

 

 

75 

 

______________________ 

= 0,09; 

 

75 · 4 + 56 · 4 + 25 · 10 + 56 

 


для двокімнатної квартири -

 

K МЗК 2 

 

 

56 

 

_______________________ 

= 0,0675; 

 

75 · 4 + 56 · 4 + 25 · 10 + 56 

 


для однокімнатної квартири -

 

K МЗК 1 

 

 

25 

 

______________________ 

= 0,03; 

 

75 · 4 + 56 · 4 + 25 · 10 + 56 

 


для офісного приміщення -

 

K МЗК оф 

 

 

56 

 

_______________________ 

= 0,0675 

 

75 · + 56 · 4 + 25 · 10 + 56 

 


Виконуємо розрахунок плати кожного споживача за опалення МЗК за місяць.

Аптека не сплачує, тому що має окремий вхід та не користується МЗК.

Витрати теплової енергії на опалення МЗК та плата за них розраховується за формулами (2.5) та (3.1) (наприклад, при тарифі на теплову енергію для населення ~ 100 грн./Гкал, для інших споживачів - 120 грн./Гкал):

трикімнатна квартира - П 3 =0,09 · 2,479 · 100 = 21,31 грн.;

двокімнатна квартира - П 2 = 0,0675 · 2,479 · 100= 16,73 грн.;

однокімнатна квартира - П 1 = 0,03 · 2,479 · 100 = 7,43 грн.;

офісне приміщення - П оф = 0,0675 · 2,479 · 120 = 20,08 грн.

Приклад 2

Вихідні дані такі самі, що й у прикладі 1, але з проекту відоме теплове навантаження (теплова потужність) сходової клітки N кМЗК = 5,29 кВт та середні за годину втрати теплоти розподільчими трубопроводами опалення у підвалі - N врт. = 1,5 кВт.

Кількість теплової енергії, яка виставляється для розподілу між користувачами МЗК, становить за місяць:

 

Q МЗК К = 5,29 + 1,5 · 

 

16 - (-2) 

 

_________ 

· 24 · 30 · 0,86 · 10 -3 » 1,55 Гкал 

16 - (-22) 

 


Далі розрахунки оплата за опалення МЗК для цього варіанту співпадають з розрахунками, наведеними у прикладі 1.

Приклад 3

Вихідні дані: кліматичні умови місця будівництва та характеристики будинку такі самі, що й у прикладі 1.

Система опалення та облік витрат теплової енергії:

усі споживачі (в т. ч. аптека та офісне приміщення) мають водолічильники та своєчасно надають інформацію про їхні показання. Приміщення МЗК обладнані водолічильниками. Будинок обладнаний лічильником комерційного обліку теплової енергії.

Показання лічильників теплоносія у споживачів за місяць

Споживачі 

N квартир 

Витрати теплоносія на опалення, м 3 

Квартира 

48,4 

- " - 

22 

- " - 

22,4 

Аптека 

74,4 

Офісне приміщення 

44 

Квартира 

21,6 

- " - 

21,6 

- " - 

66 

- " - 

43,6 

- " - 

10 

20,8 

- " - 

11 

21,2 

- " - 

12 

68 

- " - 

13 

42 

- " - 

14 

20,8 

- " - 

15 

21,6 

- " - 

16 

66,8 

- " - 

17 

48,8 

- " - 

18 

22 

- " - 

19 

22 

- " - 

20 

70 

Сходова клітина 

 

62 

Загальна витрати теплоносія на опалення приміщень, 

 

850 

Загальні витрати теплової енергії на опалення будинку з урахуванням тепловтрат розподільчими трубопроводами, Q заг., Гкал 

 

22,179 


Витрати теплової енергії на опалення МЗК будинку з часткою втрат розподільчими трубопроводами опалення будинку розраховані за формулою (2.1) і становлять:

Q МЗК = 22,179 · 62/850 = 1,617 Гкал,

Подальший розрахунок оплати за опалення МЗК виконується аналогічно прикладу 1.

Приклад 4

Вихідні дані: кліматичні умови місця будівництва та характеристики будинку такі самі, що й у прикладі 1.

Система опалення, та облік витрат теплової енергії:

усі споживачі (в т. ч. аптека та офісне приміщення) мають теплолічильники та своєчасно надають інформацію про їхні показання. Будинок обладнаний комерційним теплолічильником на загальному тепловому вводі. Теплолічильник на системі опалення МЗК відсутній.

Згідно з показаннями теплолічильників у споживачів витрати теплової енергії на опалення окремих приміщень та помешкань за місяць становлять:

Споживачі 

N квартир 

Витрати теплоносія на опалення, Гкал 

Квартира 

1,21 

- " - 

0,55 

- " - 

0,56 

Аптека 

1,86 

Офісне приміщення 

1,1 

Квартира 

0,54 

- " - 

0,54 

- " - 

1,65 

- " - 

1,09 

- " - 

10 

0,52 

- " - 

11 

0,53 

- " - 

12 

1,7 

- " - 

13 

1,05 

- " - 

14 

0,52 

- " - 

15 

0,54 

- " - 

16 

1,67 

- " - 

17 

1,22 

- " - 

18 

0,55 

- " - 

19 

0,55 

- " - 

20 

1,75 

Загальна витрати теплоносія на опалення приміщень, SQ i

 

21,25 

Загальні витрати теплової енергії на опалення будинку з урахуванням тепловтрат розподільчими трубопроводами, Q втр., Гкал 

 

22,179 


Витрати теплової енергії на опалення МЗК будинку за формулою 2.2 становлять:

Q МЗК = 21,25 - 19,7 = 1,55 Гкал.

Подальший розрахунок оплати за опалення МЗК виконується аналогічно прикладу 1.

Приклад 5

Вихідні дані:

Будинок, який забезпечується тепловою енергією від центрального теплового пункту, обладнано теплолічильником на вводі тепломережі, за показаннями якого провадяться розрахунки з теплопостачальною організацією за опалення.

Будинок збудовано за індивідуальним проектом, у ньому налічується 16 квартир з двотрубними поквартирними системами опалення, на зворотних трубопроводах яких встановлено водолічильники. До системи опалення будинку підключено прибудований магазин з окремим вузлом комерційного обліку (субабонент) та окремим входом. Квартира N 1 на першому поверсі викуплена для розміщення перукарні, має окремий вихід та прилад обліку теплоносія. На 2 поверсі - квартира N 5 викуплена для обладнання офісу. Усі інші квартири використовуються як жилі. Загальні витрати теплоти на опалення розраховуються через неможливість визначення їх за показаннями приладів.

Місце загального користування - сходова клітина та вестибюль.

Загальна потужність системи опалення будинку з урахуванням втрат розподільчими трубопроводами становить N оп. = 188,74 кВт. Теплова потужність системи опалення жилих квартир, офісу та перукарні N ж = 147 кВт, приєднана потужність системи опалення прибудованого магазину N нж = 33 кВт. Теплові потужності систем опалення кожної квартири, офісу та перукарні наведені у таблиці.

Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення -22° C, розрахунковий місяць - січень із середньою фактичною температурою повітря -5° C; розрахункова внутрішня температура МЗК + 16° C.

Встановлені у квартирах та нежилих приміщеннях водолічильники у системах опалення дають змогу розподілити визначену за показаннями будинкового теплолічильника теплову енергію між споживачами, при цьому кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається розрахунковим методом згідно з даними проекту про теплову потужність систем опалення.

Визначаємо витрати теплоти на опалення МЗК будинку за формулою (2.2)

 

Q МЗК = (188,74 - 147 - 33) 

 

(16 + 5) 

 

__________ 

24 · 31 · 0,86 · 103 = 3,09 Гкал 

(16 + 22) 

 


Загальна опалювальна площа приміщень, для яких розраховується вартість опалення місць загального користування, становить:

SF ж i = 2215,66 - 137,2 = 2078,46 м 2.

Розрахунок величин K МЗК i, Q МЗК i, П, виконаний за формулами (2.4), (2.8), (3.1) наведено в таблиці 3.

Розрахунок величин K МЗК i і Q МЗК i та плати за опалення МЗК, П

 

NN квартир (i) та назва нежилого приміщення 

Загальна площа, F i, м 2 

Теплова потужність, N i, кВт 

K МЗК i  

Q МЗК i, Гкал 

Плата за опалення МЗК, П*, грн. 

Перукарня 

137,20 

9,635 

Q врт 

Q втр · П 

137,20 

8,325 

0,06601 

0,204 

20,4 

137,20 

9,635 

0,06601 

0,204 

20,4 

137,20 

87325 

0,06667 

0,204 

20,4 

офіс 

138,48 

9,435 

0,06667 

0,206 

24,7 

138,48 

8,325 

0,06667 

0,206 

20,6 

138,48 

9,635 

0,06667 

0,206 

20,6 

138,48 

8,325 

0,06667 

0,206  

20,6 

138,48 

9,555 

0,06667 

0,206  

20,6 

10 

138,48 

8,325 

0,06667 

0,206 

20,6 

11 

139,33 

9,435 

0,06710 

0,207 

20,7 

12 

139,33 

8,325 

0,06710 

0,207 

20,7 

13 

139,33 

9,435 

0,06710 

0,207 

20,7 

14 

139,33 

8,325 

0,06710 

0,207 

20,7 

15 

139,33 

11,765 

0,06710 

0,207 

20,7 

16 

139,33 

10,195 

0,06710 

0,207 

20,7 

 

 

147,000 

1,00066 

3,09 

 

Примітка. * Тариф на теплову енергію (умовно, як для прикладу) для населення - 100 грн./Гкал, для інших споживачів - 120 грн./Гкал. 


 

Додаток
до Рекомендацій із застосування Методики розрахунку кількості теплоти 


ІНСТРУКЦІЯ
з користування програмою для розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення

Програма розроблена на підставі Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, затвердженої наказом Мінбуду України від 21.10.2006 N 359.

1. Сторінка "Перелік будинків".

Робота з програмою починається зі сторінки "Перелік будинків", зображеної на рис. 1.

 

Для початку розрахунку вартості опалення місць загального користування (далі - МЗК) потрібно ввести дані про будинок, для якого виконується розрахунок. Це здійснюється натисканням кнопки "Додати будинок", після чого потрібно ввести адресу будинку (або назву) у відповідному вікні з запитом:

 

Вилучення будинку з переліку будинків здійснюється натисканням кнопки "Вилучити будинок" (буде вилучено обраний будинок).

2. Розрахунок витрат теплоти на опалення МЗК за тепловою потужністю

У випадках коли:

- існує окремий загальнобудинковий прилад обліку теплоти, спожитої на опалення усіх МЗК,

- або існує загальнобудинковий комерційний облік теплоти на опалення всіх жилих квартир та нежилих приміщень,

- або існує окремий загальнобудинковий прилад обліку теплоти та жилі квартири, нежилі приміщення та приміщення МЗК, облаштовані приладами виміру витрати теплоносія,

- або передбачені теплолічильники у кожного споживача та загальнобудинковий комерційний облік теплоти,

переходимо на сторінку "Розподіл тепла" (рис. 3).

2.1 За умови наявності даних щодо теплової потужності системи опалення кожного МЗК для розрахунку витрат теплоти на опалення необхідно заповнити таблицю "За тепловою потужністю системи опалення кожного МЗК":

 

Після вводу значення у рядок "Кількість приміщень" таблиця набуває такого вигляду:

 

До таблиці додається по 4 рядки, для кожного приміщення МЗК, відповідно до вказаної кількості. Для розрахунку кількості теплоти, необхідної для опалення кожного приміщення, у відповідні рядки таблиці вводяться значення теплової потужності та температури у приміщенні. При виділенні рядка "Тепловтрати трубопроводом" під таблицею з'являються додаткові елементи керування для розрахунку тепловтрат трубопроводом:

 

При занесенні нульового значення у поле "Довжина" тепловтрати трубопроводом розраховуються як 7 % від кількості теплоти на опалення приміщення.

3. Сторінка "Типові приміщення"

У разі відсутності проектних даних для будинків типових масових серій допускається виконувати розрахунок за усередненим питомим теплоспоживанням на 1 м 2 кожного типу приміщень МЗК. У цьому випадку потрібно перейти до сторінки "Типові приміщення" (рис. 2).

 

Рис. 2. Зміст сторінки "Типові приміщення"

Для виконання розрахунку витрат тепла на опалення МЗК у будинках масових серій необхідно обрати регіон, у якому розташовано будинок, тип будівлі та заповнити відповідні рядки таблиці "Кліматичні дані".

У списку "Тип приміщення" наведені типові МЗК. Обравши певний тип приміщення, можна переглянути та змінити значення питомої величини теплоспоживання, площі та температури для обраного типу приміщення.

 

За замовчуванням рядки таблиці заповнюються типовими значеннями показників. У разі відсутності якогось з типових МЗК у будинку, для якого проводиться розрахунок, необхідно у відповідній типу приміщення таблиці встановити нульову площу приміщення.

4. Сторінка "Розподіл тепла"

На цій сторінці, зображеній на рис. 3, користувач може ввести необхідні дані для проведення розподілу теплової енергії на опалення МЗК між власниками (наймачами) приміщень та переглянути результати цього розподілу.

 

Рис. 3. Зміст сторінки "Розподіл тепла"

 

Для розрахунку кількості теплової енергії на опалення МЗК, яка припадає на власників кожного приміщення будинку, необхідно у поле "Кількість помешкань" ввести кількість приміщень будинку та встановити перемикач "Оснащеність теплолічильниками" у відповідне до оснащеності будинку положення.

 

На основі цього формується таблиця "Розподіл тепла", яка залежно від положення перемикача може набувати такого вигляду:

- при відсутності теплолічильників 

- при наявності теплолічильників 

  

  


У цьому випадку на сторінці додатково з'являється поле "Загальнобудинкові витрати теплоти на опалення", у яке заносяться загальні витрати теплоти усіма приміщеннями будинку, згідно з показаннями теплолічильника:

 

- при наявності приладів виміру витрат теплоносія

 

У цьому випадку, окрім поля "Загальнобудинкові витрати теплоти на опалення", додатково з'являється поле "Витрати теплоносія на опалення МЗК", у яке заноситься значення відповідного приладу виміру витрат теплоносія:

 

Після формування таблиці та занесення вищевказаних додаткових значень потрібно вказати, яке значення витрат теплоти на опалення МЗК буде використовуватись:

 

- при відсутності тепло- або водолічильників у будинку за допомогою прапорців можна включити до розрахунку або виключити приміщення, розраховані за тепловою потужністю (рис. 1), та типові приміщення (рис. 2), відповідно:

 

Прапорці незалежні, тому можна включити до розрахунку обидва типи приміщень або обидва виключити і значення поля "Витрата теплоти на опалення МЗК" задати вручну згідно з показаннями теплолічильника;

- при наявності теплолічильника у будинку значення витрат теплоти на опалення МЗК буде розраховано автоматично після вводу у відповідне поле загальнобудинкових витрат теплоти на опалення та заповнення рядків "Показання теплолічильників" таблиці "Розподіл тепла" для усіх приміщень;

- при наявності приладів виміру витрат теплоносія значення витрат теплоти на опалення МЗК також буде розраховано автоматично після вводу загальнобудинкових витрат теплоти на опалення, витрат теплоносія на опалення МЗК та заповнення рядків "Показання приладу виміру витрат теплоносія" таблиці "Розподіл тепла" для усіх приміщень.

Для розрахунку кількості теплоти на опалення МЗК, яка припадає на кожне приміщення будинку, необхідно у таблицю "Розподіл тепла" занести площі усіх помешкань будинку. Результати розрахунку будуть перераховуватись у міру заповнення таблиці й відображатись у рядках "Теплова енергія на опалення МЗК" відповідно до кожного приміщення. Також буде перераховуватись значення поля "Загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку":

 

При необхідності виключити з розрахунку розподілу тепла на опалення МЗК приміщення з окремим входом необхідно встановити прапорець "Наявність приміщень з окремим входом" та задати їх площу у відповідному полі:

 

5. Сторінка "Розподіл оплати"

На цій сторінці, зображеній на рис. 4, користувач може ввести необхідні дані для розподілу оплати за опалення МЗК між власниками приміщень та переглянути результати розрахунку.

 

Рис. 4. Зміст вікна "Розподіл оплати"

Значення поля "Загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку" розраховується автоматично за даними, введеними на сторінці "Розподіл тепла".

При наявності тепло- або водолічильників у будинку значення поля "Витрати теплоти на опалення" розраховується автоматично, за даними, введеними на сторінці "Розподіл тепла", або є можливість задати його вручну. В іншому випадку значення поля вводиться вручну:

 

Значення полів "Тариф на теплову енергію для населення" та "Тариф на теплову енергію для інших споживачів" задаються користувачем:

 

Для безпосереднього розрахунку вартості опалення МЗК для власників кожного приміщення необхідно задати групу споживачів, до якої належать власники приміщення. Для цього існує два списки прапорців "Помешкання, власники яких сплачують за опалення" (населення та інші споживачі):

 

Кількість елементів кожного списку відповідає кількості приміщень, введеній на сторінці "Розподіл тепла". Кожний прапорець може мати три положення:

- "невідмічений": 4-е приміщення, площа 75 м 2

приміщення не належить до даної групи споживачів або не сплачує ні за опалення самого приміщення, ні за опалення МЗК. Якщо приміщення не належить до даної групи споживачів, то воно повинно бути відмічено в іншому списку.

- "напіввідмічений": 2-е приміщення, площа 25 м 2

власники приміщення сплачують тільки за опалення МЗК, а за опалення приміщення сплачують за окремим розрахунком (наприклад, при наявності теплолічильника тільки в цьому приміщенні).

- "відмічений": 3-е приміщення, площа 25 м 2

власники приміщення сплачують за опалення МЗК та опалення приміщення за загальним розрахунком.

Після занесення приміщень до певної групи споживачів формуються дві таблиці (для населення та інших споживачів), у яких відображена сума вартості опалення кожного приміщення та його частки у вартості опалення МЗК:

 

Значення рядків у таблиці розраховуються автоматично, площа приміщень відповідає заданій на сторінці "Розподіл тепла", а значення рядка "Плата за опалення" залежить від заданих раніше даних і може становити:

плату тільки за опалення МЗК (у випадку коли дане приміщення "напіввідмічено" у списку прапорців "Помешкання, власники яких сплачують за опалення");

суму вартості опалення МЗК, яка припадає на приміщення, та вартості опалення самого приміщення, яка розраховується залежно від наявності тепло- або водолічильників:

- у разі відсутності приладів обліку вартість опалення розраховується пропорційно площі приміщень;

- при наявності теплолічильників - згідно з уведеними на сторінці "Розподіл тепла" значеннями показань приладів;

- при наявності приладів обліку витрат теплоносія - пропорційно введених на сторінці "Розподіл тепла" значень показань приладів.

Для того щоб додати до таблиці приміщення, власники якого сплачують тільки за опалення приміщення та не сплачують за опалення МЗК, необхідно скористуватися кнопками під відповідною таблицею (населення та інші споживачі):

 

Кнопка "Вилучити" видаляє додане приміщення з таблиці.

БУДСТАНДАРТ Online