ДСТУ EN 1501-4:2018 Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів (EN 1501-4:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів

ДСТУ EN 1501-4:2018
(EN 1501-4:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 342 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1501-4:2007 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1501-4:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Підготовка сміттєвоза до вимірювання

4.1 Випробувальний простір

4.2 Вибір сміттєвоза

4.3 Положення сміттєвоза під час вимірювання

5 Експлуатаційні режими до та під час вимірювання

5.1 Режими роботи сміттєвоза

5.2 Попереднє налагодження частоти обертів колінчастого вала двигуна

5.3 Частота обертів вентилятора

5.4 Вибір режиму експлуатування

5.5 Робота шасі

5.6 Робота системи ущільнювання

5.7 Режим підіймання, перевертання та опускання контейнера

5.8 Режим вивантаження сміття до бункера

6 Вимірювання шуму

6.1 Загальні положення

6.2 Розміщення мікрофонів

6.3 Тривалість вимірювання

6.4 Вимірювання

7 Визначення усередненого рівня звукової потужності для комбінації експлуатаційних режимів

8 Похибки

8.1 Похибки вимірювань

8.2 Похибки, пов’язані з умовами роботи

9 Інформація, яка підлягає звітуванню

10 Декларування, маркування та інформація для використання

10.1 Декларування

10.2 Маркування

10.3 Інформація для користувача

Додаток А (обов’язковий) Інформація, що підлягає звітуванню

Додаток В (обов’язковий) Положення мікрофона

Додаток С (довідковий) Пропонована класифікація сміттєвозів для вимірювання шуму (застосовують для сміттєвозів з тильним/бічним/фронтальним завантаженням)

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між EN 1501 -4:2007 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС зі змінами, внесеними Директивою ЄС 98/79/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв'язок між EN 1501-4:2007 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1501-4:2018 (EN 1501-4:2007, IDT) «Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1501-4:2007 (версія еn) «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1501-4:2014 «Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів» (прийнятого методом підтвердження).

Цей стандарт є четвертою частиною із серії координованих стандартів EN 1501 «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements» («Сміттєвози та їхні пристрої підіймальні. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки»), який також містить такі частини:

— Part 1: Rear-end loaded refuse collection vehicles (Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням);

— Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Частина 2. Сміттєвози з бічним завантаженням);

— Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (under preparation) (Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням (на підготовчій стадії);

— Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів);

— Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (under preparation) (Частина 5. Пристрої підіймальні для встановлення на сміттєвози (на підготовчій стадії).

Цей стандарт доповнює вказані вище стандарти типу С.

— цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1501-4:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у «Змісті» і в розділах стандарту вилучено статус додатків, окрім тексту додатків, відповідно до вимог національної стандартизації України;

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології для приведення у відповідність до Закону України від 10.02.2000 р. № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів устатковання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 1501-4:2007

Познаки в цьому стандарті
s с
min хв
mm мм

m

м
rpm об/хв
kW кВт
I л
kg кг
t т
kg/m3 кг/м3
MPa МПа
dB(A) дБ(А)

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— текст кожного підпункту переліку завершено знаком «;» (крапка з комою), окрім останнього, відповідно до вимог ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— скорочення, зазначені в тексті: «CEN», перекладено як «Європейський комітет зі стандартизації»;

— міжнародні стандарти EN 840-1, EN 1452-2, EN 1501-1, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято як національні в Україні, а чинні замість них стандарти відсутні;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП

Директива ЄС 2000/14/ЕС «Утворення шуму, утворюваного устаткованням, призначеним для використання на відкритому просторі» вимагає від виробників, які виконують діяльність на території ЄС та імпортерів, які завозять товари на територію ЄС, маркувати та сертифікувати сміттєвози гарантованим рівнем звукової потужності.

Цей стандарт описує вимоги щодо процедури вимірювання та обчислення потужності звуку, утворюваного сміттєвозами, що дає змогу виробникам та імпортерам маркувати та сертифікувати усі три типи сміттєвозів згідно з директивою ЄС, зазначеною вище.

Цей стандарт також охоплює вимоги щодо інформації' стосовно шуму, викладені в Директиві ЄС 98/37/ЕС стосовно машинного усталювання для вимірювання рівнів тиску звуку на робочих місцях оператора.

Машини, яких це стосується, а також межі, які охоплюють небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки, наведено в розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, викладених у стандартах типу А або В, для машин, що були спроектовані та побудовані відповідно до положень цього стандарту типу С, положення цього стандарту мають пріоритет над положеннями інших стандартів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ТА ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів

REFUSE COLLECTION VEHICLESAND THEIR ASSOCIATED LIFTING DEVICES
GENERAL REQUIREMENTS
AND SAFETY REQUIREMENTS
Part 4. Noise test code for refuse collection vehicles

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод вимірювання рівнів шуму, який є суттєвою небезпекою, утворюваною сміттєвозами.

Метою цього стандарту є визначення, з одного боку, рівня тиску звуку, утворюваного на робочому місці (місцях) оператора, а з іншого — рівня звукової потужності сміттєвоза під час збирання сміття. Цей стандарт встановлює стандартизовану методику вимірювання й подальшого порівняння шумових характеристик сміттєвозів за чотирьох експлуатаційних режимів роботи: робота шасі, робота системи ущільнення, режим підіймання, перевертання й опускання контейнера та режим вивантаження сміття у сміттєвоз.

Разом з інформацією щодо інших параметрів результати випробування, одержані згідно з цим стандартом, також можна застосовувати для оцінювання небезпек, пов’язаних із шумом, утворюваним сміттєвозами. Цей стандарт розглядає параметри похибки, пов'язані з процедурами вимірювання.

Цей стандарт розглядає умови вимірювання шуму для типів сміттєвозів, визначених та описаних в EN 1501.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 840-1 Mobile waste containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 I for comb lifting devices, dimensions and design

EN 1452-2 Plastics piping systems for water supply — Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2: Pipes

EN 1501-1 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 1: Rear-end loaded refuse collection vehicles

EN 1501-2 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 2: Side loaded refuse collection vehicles

prEN 1501-3 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 3: Front loaded refuse collection vehicles

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 840-1 Контейнери для відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю до 400 літрів для гребінчастих пристроїв підіймальних. Розміри і форма

EN 1452-2 Системи пластмасових трубопроводів для водопостачання. Полівінілхлорид непластифікований (PVC-U). Частина 2. Труби

EN 1501-1 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням

EN 1501-2 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з бічним завантаженням

prEN 1501-3 Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням (на підготовчій стадії)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Загальні принципи проектування, оцінювання ризиків та зменшення ризиків. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи