ДСТУ ISO 3082:2018 Руди залізні. Методи відбирання та готування проб (ISO 3082:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ
Методи відбирання та готування проб

ДСТУ ISO 3082:2018
(ISO 3082:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Руди залізні та марганцеві» (ТК 9), Державне підприємство «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 жовтня 2018 р. № 374 з 2019-12-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3082:2017 Iron ores — Sampling and sample preparation procedures (Руди залізні. Методи відбирання та готування проб)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 3082:2012

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні принципи відбирання та готування проб

4.1 Основні вимоги

4.2 Встановлення схеми відбирання проби

4.3 Перевіряння системи

5 Основи відбирання та готування проб

5.1 Мінімізація систематичної похибки

5.2 Загальна похибка

5.3 Варіація якості

5.4 Похибка відбирання проб та кількість первинних точкових проб

5.5 Похибка готування проб та загальна похибка

6 Методи відбирання проб

6.1 Відбирання проб на основі маси

6.2 Відбирання проб на основі часу

6.3 Пошарове довільне відбирання проб у межах заданих інтервалів за масою або за часом

7 Відбирання проб від рухомих потоків

7.1 Загальні положення

7.2 Безпека роботи

7.3 Надійність установки для відбирання проб

7.4 Універсальність системи відбирання проб

7.5 Первинні пробовідбирачі

7.6 Вторинні та наступні пробовідбирачі

7.7 Оперативне готування проби

7.8 Контролювання похибки відбирання проб та систематичної похибки

7.9 Чищення та обслуговування

7.10 Приклад схеми технологічного процесу

8 Відбирання проб із нерухомих станів

8.1 Загальні положення

8.2 Відбирання проб із вантажних автомобілів та вагонів

8.3 Відбирання проб із трюмів суден, штабелів та бункерів

9 Еталонне відбирання проб із зупиненої стрічки конвеєра

10 Готування проби

10.1 Основні принципи

10.2 Метод складання часткових проб чи загальної проби

10.3 Механічні методи скорочення

10.4 Ручні методи скорочення

10.5 Готування випробних проб для хімічних аналізувань

10.6 Готування випробних проб для визначення вологи

10.7 Готування випробних проб для визначення гранулометричного складу

10.8 Готування випробних проб для фізичного випробування

11 Пакування та маркування проб

Додаток А (довідковий) Перевіряння систем механічного відбирання проб

Додаток В (обов’язковий) Рівняння для визначення кількості точкових проб

Додаток С (довідковий) Альтернативні методи відбирання еталонної проби

Додаток D (обов’язковий) Методика визначення мінімальної маси скороченої загальної проби для визначення крупності з використанням інших механічних методів скорочення

Додаток Е (обов’язковий) Жолобчасті ділильники

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України ідентичних міжнародним нормативним документам,посилання на які є в цьому стандарт

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 3082:2018 (ISO 3082:2017, IDT) «Руди залізні. Методи відбирання та готування проб», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 3082:2017 (версія en) «Iron ores — Sampling and sample preparation procedures».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 9 «Руди залізні та марганцеві».

Цей національний стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 3082:2012 «Руди залізні. Методи відбирання та готування проб» (ISO 3082:2009, IDT), який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш». «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку. «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено довідковий матеріал «Вступ» до ISO 3082:2017;

- у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

- долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ
Методи відбирання та готування проб

IRON ORES
Sampling and sample preparation procedures

Чинний від 2019-12-01

ЗАСТОРОГА! У стандарті використовують небезпечні матеріали, дії, обладнання та він не передбачає регламентувати проблеми безпеки, пов'язані з його застосуванням. Це є відповідальністю користувачів цього стандарту, які на практиці мають створювати відповідну санітарію та безпеку й визначати заходи безпеки перед використанням.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює:

a) основні положення;

b) основні принципи відбирання та готування проб;

c) основні вимоги до конструкції, установки й роботи систем відбирання проб: для механізованого, ручного відбирання та готування проб, відібраних від партії під час переміщування, для визначення хімічного складу масової частки вологи, гранулометричного складу й інших фізичних і металургійних властивостей партії, крім насипної щільності, одержаної застосуванням ISO 3852 (Метод 2).

Методи, встановлені цим стандартом, застосовують під час навантажування та розвантажування партії стрічковими конвеєрами й іншим обладнанням для транспортування руди, на якому може бути встановлено механічний пробовідбирач або де може бути проведено безпечне ручне відбирання проби.

Методи поширюються на всі залізні руди як природні, так і оброблені (наприклад, концентрати й грудкований матеріал, такі як окатки чи агломерати).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 565 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings

ISO 3084 Iron ores — Experimental methods for evaluation of quality variation

ISO 3085 Iron ores — Experimental methods for checking the precision of sampling, sample preparation and measurement

ISO 3086 Iron ores — Experimental methods for checking the bias of sampling

ISO 3087 Iron ores — Determination of moisture content of a lot

ISO 3271 Iron ores for blast furnace and direct reduction feedstocks — Determination of the tumble and abrasion indices

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 3310-2 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 2: Test sieves of perforated metal plate

ISO 3852 Iron ores for blast furnace and direct reduction feedstocks — Determination of bulk density

ISO 4695 Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of the reducibility by the rate of reduction index

ISO 4696-1 Iron ores for blast furnace feedstocks. Determination of low-temperature reduction- disintegration indices by static method — Part 1: Reduction with СО, C02, H2 and N2

ISO 4696-2 Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of low-temperature reduction- disintegration indices by static method — Part 2: Reduction with CO and N2

ISO 4698 Iron ore pellets for blast furnace feedstocks — Determination of the free-swelling index

ISO 4700 Iron ore pellets for blast furnace and direct reduction feedstocks — Determination of the crushing strength

ISO 4701 Iron ores — Determination of size distribution by sieving

ISO 7215 Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of the reducibility by the final degree of reduction index

ISO 7992 Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of reduction under load

ISO 8371 Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of the decrepitation index

ISO 11256 Iron ore pellets for shaft direct-reduction feedstocks — Determination of the clustering index

ISO 11257 Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks — Determination of the low-temperature reduction-disintegration index and degree of metallization

ISO 11258 Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks — Determination of the reducibility index, final degree of reduction and degree of metallization

ISO 11323 Iron ores and direct reduced iron — Vocabulary

ISO 13930 Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of low-temperature reduction- disintegration indices by dynamic method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 565 Решета і сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, виготовлені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів

ISO 3084 Руди залізні. Експериментальні методи визначення варіації якості

ISO 3085 Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння похибки відбирання проб, готування проб і вимірювання

ISO 3086 Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб

ISO 3087 Руди залізні. Визначення масової частки вологи партії

ISO 3271 Руди залізні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення коефіцієнтів міцності та стирання

ISO 3310-1 Решета і сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини

ISO 3310-2 Решета і сита контрольні Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин

ISO 3852 Руди залізні для доменної печі та сировини для прямого відновлювання. Метод визначення насипної щільності

ISO 4695 Руди залізні — сировина для доменного виробництва. Визначення відновлюваності за індексом швидкості відновлювання

ISO 4696-1 Руди залізні як сировина доменного виробництва Визначення індексу руйнування після відновлювання за низької температури статичним методом. Частина 1. Реакція із СО, С02, Н2 та N2

ISO 4696-2 Руди залізні як сировина доменного виробництва Визначення індексу руйнування після відновлювання за низької температури статичним методом. Частина 2. Реакція з СО та N2

ISO 4698 Окатки залізорудні для доменної сировини. Метод визначення індексу вільного набрякання

ISO 4700 Окатки залізорудні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення міцності на стиснення

ISO 4701 Руди залізні та залізо прямого відновлювання. Визначення гранулометричного складу методом розсіювання

ISO 7215 Руди залізні — сировина для доменного виробництва. Визначення відновлюваності за індексом кінцевого ступеня відновлювання

ISO 7992 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Визначення відновлювання під навантаженням

ISO 8371 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування

ISO 11256 Окатки залізорудні як сировина для шихти прямого відновлювання. Метод визначання індексу конгломерації

ISO 11257 Руди залізні для сировини прямого відновлювання. Визначення індексу руйнування під час відновлювання за низької температури та ступеня металізації

ISO 11258 Руди залізні для сировини прямого відновлювання. Визначення індексу відновлюваності, кінцевого ступеня відновлювання та ступеня металізації

ISO 11323 Руда залізна та залізо прямого відновлювання. Словник термінів

ISO 13930 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Динамічний метод визначення індексу руйнування під час відновлювання за низької температури.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online