ДСТУ ISO 13930:2021 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Динамічний метод визначення індексів руйнування після відновлювання за низької температури (ISO 13930:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ ЯК СИРОВИНА
ДЛЯ ДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА
Динамічний метод визначення індексів руйнування
після відновлювання за низької температури

ДСТУ ISO 13930:2021
(ISO 13930:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Руди залізні та марганцеві» (ТК 9)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 липня 2021 р. № 242 з 2022-02-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 13930:2015 Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-temperature reduction-disintegration indices by dynamic method (Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Динамічний метод визначення індексів руйнування після відновлювання за низької температури)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 13930:2006

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Відбирання, готування проб та наважок

5.1 Відбирання та готування проб

5.2 Готування наважки

6 Устатковання

7 Умови випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Відновлювальний газ

7.3 Газ, який нагріває та охолоджує

7.4 Температура наважки

8 Методика аналізування

8.1 Кількість визначень для випробування

8.2 Відновлювання

8.3 Розсіювання

9 Опрацювання результатів

9.1 Обчислення індексів руйнування за низької температури (LTD+6,3, LTD-3,15 та LTD-0,5)

9.2 Збіжність і прийняття результатів випробування

10 Протокол випробування

11 Перевіряння

Додаток А (обов’язковий) Схема методики для прийняття результатів випробування

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 13930:2021 (ISO 13930:2015, IDT) «Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Динамічний метод визначення індексів руйнування після відновлювання за низької температури», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо ISO 13930:2015 (версія en) «Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-temperature reduction-disintegration indices by dynamic method».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 9 «Руди залізні та марганцеві».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 13930:2006 «Руди залізні. Динамічні випробування на руйнування під час відновлення за низької температури», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» і першу сторінку - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено «Передмову» до ISO 13930:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ ЯК СИРОВИНА
ДЛЯ ДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА
Динамічний метод визначення індексів руйнування
після відновлювання за низької температури

IRON ORES FOR BLAST
FURNACE FEEDSTOCKS

Determination of low-temperature reduction-disintegration
indices by dynamic method

Чинний від 2022-02-01

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні дії, використання небезпечних матеріалів і устатковання. Цей стандарт не розглядає всіх проблем безпеки, пов’язаних з його застосуванням. За практичне створення умов відповідної санітарії та безпеки й визначення заходів безпеки перед упровадженням цього стандарту відповідають його користувачі.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод, що забезпечує відносний критерій для визначення ступеня розміру руйнування залізних руд, подібно до умов, які переважають у низькотемпературній зоні відновлювання доменної печі.

Цей стандарт застосовують до кускових руд і гарячеобпалених окатків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування у цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3082 Iron ores - Sampling and sample preparation procedures

ISO 3310-1 Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 3310-2 Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal plate

ISO 11323 Iron ore and direct reduced iron - Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3082 Руди залізні. Методи відбирання та готування проб

ISO 3310-1 Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту

ISO 3310-2 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та метод випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин

ISO 11323 Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online