ДСТУ ISO 11323:2016 Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів (ISO 11323:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДА ЗАЛІЗНА І ЗАЛІЗО ПРЯМОГО
ВІДНОВЛЮВАННЯ
Словник термінів

ДСТУ ISO 11323:2016
(ISO 11323:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Руди залізні та марганцеві» (ТК 9), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (ДП «КРИВБАССТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 листопада 2016 р. № 393 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11323:2010 Iron ore and direct reduced iron — Vocabulary (Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 11323:2007

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Природна та оброблена залізна руда

4 Залізо прямого відновлювання

5 Відбирання проб

6 Гранулометричне аналізування/Визначення вологи

7 Фізичні випробування

8 Хімічне аналізування

Додаток А (довідковий) Загальні статистичні терміни в стандартах ISO/TC 102

Абетковий покажчик англійських термінів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НВ (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 11323 (ISO 11323:2010, IDT) «Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 11323:2010 (версія еn) «Iron ore and direct reduced iron — Vocabulary».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 9 «Руди залізні та марганцеві», ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (ДП «КРИВБАССТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»), Цей стандарт прийнято на заміну ISO 11323:2007.

У цьому національному стандарті зазначено положення, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено довідковий матеріал «Вступ» до ISO 11323:2010 та додаток В, у якому наведено еквівалентні терміни японською, китайською, португальською мовами і видані під відповідність центральних органів стандартизації відповідних країн (JISC, CSBTS, IPQ);

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— долучено додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів), додаток НБ (Абетковий покажчик французьких термінів) і додаток НВ (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті);

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у стандарті подано як довідкові англійські (еn), французькі (fr) відповідники стандартизованих українських термінів та їхні абеткові покажчики;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Бібліографія» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— стандарт оформлено згідно з вимогами ДСТУ 3966-2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять».

ISO 565:1990, ISO 3310-1:2000 та ISO 3310-2:1999, на які є посилання у цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ISO 565:2007, ДСТУ ISO 3310-1:2007 та ДСТУ ISO 3310-2:2007 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДА ЗАЛІЗНА І ЗАЛІЗО
ПРЯМОГО ВІДНОВЛЮВАННЯ
Словник термінів

IRON ORE AND DIRECT
REDUCED IRON
Vocabulary

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначання основних понять, які застосовують у стандартах ISO/TC 102 для відбирання та готування проб, визначання вологи, гранулометричного аналізування та фізичних випробувань залізної руди і заліза прямого відновлювання. Також до стандарту вміщено деякі певні аналітичні терміни, які використовують у відповідних міжнародних стандартах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 565:1990 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings

ISO 3310-1:2000 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 3310-2:1999 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 2: Test sieves of perforated metal plate.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 565:1990 Решета та сита контрольні. Металева дротяна сітка, перфорована металева пластина та листи, виготовлені засобом гальванопластики. Номінальні розміри отворів

ISO 3310-1:2000 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробовування. Частина 1. Сита з металевою дротяною сіткою

ISO 3310-2:1999 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробовування. Частина 2. Сита з перфорованою металевою пластиною.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online