ДСТУ 8076:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту розчинного протеїну титрометричним методом К`єльдаля

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Визначення вмісту розчинного протеїну
титрометричним методом К’єльдаля

ДСТУ 8076:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86) і асоціацією «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова (науковий керівник); В. Карабутов; П. Петік, канд. техн. наук; Л. Рубіна; З. Федякіна; Т. Фоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Метод визначання вмісту розчинного протеїну

5.1 Загальні положення

5.2 Відбирання проб

5.3 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, посуд, матеріали

5.4 Правила готування випробування

5.5 Методика проведення випробування

5.6 Правила опрацювання результатів випробування

5.7 Правила оформлення результатів випробування

6 Вимоги щодо безпеки

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на титрометричний метод визначання розчинного протеїну за К’єльдалем у продуктах білкових рослинного походження, макухах та шротах олійних культур, гірчичному порошку тощо.

У разі користування цим стандартом доцільно перевіряти дію нормативних посилань в офіційному виданні «Каталог нормативних документів», який публікують щорічно на 1 січня поточного року, та згідно зі щомісячними інформаційними покажчиками. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано із заміною, керуються заміненим стандартом. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано без заміни, то пункт, в якому надано посилання на нього, застосовують тільки в частині, що не стосується цього посилання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Визначення вмісту розчинного протеїну
титрометричним методом К’єльдаля

ПРОДУКТЫ БЕЛКОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖМЫХИ И ШРОТЫ
Определение содержания растворимого протеина
титрометрическим методом Кьельдаля

PROTEINE PRODUCTS VEGETABLE ORIGINE
OILSEED RESIDUES
Determination of soluble protein content
by Kjeldahl titration method

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на продукти білкові рослинного походження — ізоляти, концентрати, текстурати, борошно, макухи та шроти олійних культур, гірчичний порошок тощо (далі — білкові продукти) і встановлює титрометричний метод визначання в них вмісту розчинного протеїну за К'єльдалем.

1.2 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4538:2006 Текстурат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 4543:2006 Борошно соєве харчове. Технічні умови

ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови

ДСТУ 4596:2006 Білок соняшниковий. Технічні умови

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, M2, M1-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4145-74 Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Калій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви. Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без установленого часу очікування)

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online