ДСТУ EN 13617-4:2018 Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях (EN 1361...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАНЦІЇ ПАЛИВОЗАПРАВНІ
Частина 4. Вимоги
щодо безпечності до конструкції
та робочих характеристик поворотних муфт,
використовуваних у дозувальних помпах
і роздавальних пристроях

ДСТУ EN 13617-4:2018
(EN 13617-4:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18 грудня 2018 р. № 500 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13617-4:2012 Petrol filling stations — Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves (Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13617-1:2017 (EN 13617-4:2012, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Заходи щодо вибухозахисту

5 Конструкція

5.1 Загальні положення

5.2 З’єднувальні нарізі

5.3 Розривні запобіжні елементи

6 Фізичні властивості

7 Експлуатаційні вимоги

8 Періодичність випробувань

9 Інформація щодо використання

9.1 Загальні положення

9.2 Маркування та інструкції

Додаток А (обов’язковий) Випробування

Додаток В (довідковий) Екологічні аспекти

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок цього стандарту із суттєвими вимогами Директиви ЄС 94/9/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13617-4:2018 (EN 13617-4:2012, IDT) «Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13617-4:2012 (версія en) «Petrol filling stations — Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, —ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13617-4:2017 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 13617-4:2012 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАНЦІЇ ПАЛИВОЗАПРАВНІ
Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції
та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних
у дозувальних помпах і роздавальних пристроях

PETROL FILLING STATIONS
Part 4. Safety requirements for construction and performance
of swivels for use on metering pumps and dispensers

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, якими оснащують напірні рукави в зборі на дозувальних помпах і паливороздавальних пристроях, що їх інсталюють на заправних станціях та використовують для видавання рідких палив у баки мототранспортних засобів, човнів, легких літальних апаратів і в переносні контейнери за витрат до 200 л/хв. Особливу увагу приділено електричним, механічним та гідравлічним характеристикам поворотних муфт.

Вимоги поширюються на поворотні муфти за температури навколишнього середовища від мінус 20 °С до 40 °С з можливим розширенням діапазону температур.

Цей стандарт застосовують головно до небезпек, пов’язаних із загорянням рідких палив чи їхніх парів під час видавання палива. У цьому стандарті розглянуто також електричні та механічні небезпеки, пов'язані з поворотними муфтами.

Цей стандарт не поширюється на поворотні муфти для роздавання будь-якого компримованого газу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 228 Automotive fuels — Unleaded petrol — Requirements and test methods

EN 1127-1 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1360 Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems — Specification

EN 13012:2001 Petrol filling stations — Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers

EN 13463-1:2009 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres — Part 1: Basic method and requirements

EN 13483 Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems — Specification

prEN 13617-1:2010 Petrol filling stations — Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units

EN 13617-2:2012 Petrol filling stations — Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers

EN 60079-0 Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements

EN ISO 228-1 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1)

EN ISO 1825 Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling — Specification (ISO 1825)

EN ISO 8031:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance and conductivity (ISO 8031:2009)

ISO 261 ISO general-purpose metric screw threads — General plan

ISO 965-2 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality

ISO 11925-3 Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame — Part 3: Multi-source test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 228 Автомобільні палива. Неетильований бензин. Вимоги та методи випробування

EN 1127-1 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибуху та вибухозахист. Частина 1. Основні концепції та методологія

EN 1360 Гумові та пластмасові рукави та рукави у зборі для систем дозованого видавання палива. Технічні умови

EN 13012:2001 Паливозаправні станції. Конструкція та робочі характеристики автоматичних паливороздавальних кранів, використовуваних у паливороздавальних пристроях

EN 13463-1:2009 Неелектричне устатковання, використовуване в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 1. Основний метод та вимоги

EN 13483 Гумові та пластмасові рукави та рукави у зборі з внутрішнім уловлюванням парів для систем дозованого видавання палива. Технічні умови

prEN 13617-1:2010 Станції паливозаправні. Частина 1. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик дозувальних помп, паливороздавальних пристроїв і дистанційних помпових агрегатів

EN 13617-2:2012 Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і паливороздавальних пристроях

EN 60079-0 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги

EN ISO 228-1 Трубні нарізі, що не забезпечують герметичність з’єднань уздовж нарізі. Частина 1. Розміри, допуски та познаки (ISO 228-1)

EN ISO 1825 Гумові рукави та рукави у зборі для наземного заправляння паливом та зливання палива з літаків. Технічні умови (ISO 1825)

EN ISO 8031:2009 Гумові та пластмасові рукави та рукави у зборі. Визначення електричного опору та електропровідності (ISO 8031:2009)

ISO 261 Метричні гвинтові нарізі ISO загальної призначеності. Загальний вигляд

ISO 965-2 Метричні гвинтові нарізі ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх та внутрішніх гвинтових нарізей. Середній клас точності

ISO 11925-3 Випробування щодо реакції на вогонь. Займистість будівельних виробів, підданих прямому удару полум’я. Частина 3. Випробування з використанням багатьох джерел

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online